Rába György

BEKUKKANTÁS A HÍRNÉV ABLAKÁN

Akkor késő ősszel jutottam el a fény városába
nem is kápráztatott villogás se nappal se éjjel
novemberi permet vont függönyt ég és föld közé
jóllehet észrevettem e világi csillagokat a bulvárokon
a Boul Michen esőköpenyébe göngyölve BA svéd színésznőt
a Raspail másik oldalán baktatott hazánk pusztafia
magába merült köszöntésemmel nem akartam zavarni
vénemberes idő elhittem már a világ köldökén vagyok
szállásomra térve nem is lepett meg a portás közlése
a belga írók nevében telefonáltak majd újra hívnak
elégtételt kapok véltem tisztességesen kárpótolnak
hisz honi Hivatalunk a költőtalálkozóra utaznom elgáncsolt
pedig a flamand fürdőhely nemzetközi zsürijébe vártak
angol francia spanyol olasz lengyel nagyságok társaságába
díjat ítélnem a jelenkor egyik kiemelkedő költőjének
de most az otthoni Nyetért majd kárpótlást adnak
az újabb telefonhíváskor a főtitkárnak mondott pályatárs
meghívott a belga költők negyedévi párizsi vacsorájára
a három szavojairól elnevezett közeli vendéglőbe
kik lehettek a hármak meglehet az alapító tulajdonosok
kollégám azzal csalogatott eljön egy venezuelai poéta
meg az öt érzéket főként az étkeket versben ünneplő JF
rajta kívül talán más francia költő is megjelenik
ha én is részt veszek nemzetközi lesz a rendezvény
fogamat szíva ám mégis elígérkeztem a vacsorára
az adott időpontban be is toppantam már a küszöbön
legomboltak rólam kemény húsz franc részvételi díjat
akkori négy ebédem árát egy szerény önkiszolgálóban
megkönnyebbültem amikor telefonálóm elém sietett
hadd mutatom be mindjárt mondta a kiváló poétának
az ősz úr kezet adott MC vagyok nemrég jelent meg
új verseskötetem tudomásom szerint el is fogyott
válogatott költeményeimet cseh fordításban szétkapkodták
ifjúsági kötetem példányszáma százezres Moszkvában
menjünk tovább tolt a főtitkár egy vak hölgy elé
AV vagyok megörültem az illetőnek mert kedveltem líráját
most került ki a nyomdából mondta verseim új plaquette-je
tegnap Montpellier-ben zajlott sikeres estem az egyetemen
holnap indulok Nice-be bölcsészkaruk megismétli estemet
nagyon népszerű vagyok az egyetemi ifjúság körében
tuszkolt volna arrébb a főtitkár de lecövekeltem
két olyan nagyszerű rokonszenves pályatársat ismertem meg
hogy másra már nem vagyok kíváncsi mellettük ülnék
az étkezésről emlékezetes képem az asztalfőről JF
lírájával összhangban étvágya emelte a hangulatot
az avatatlanok ínycsiklandozásául megemlítem
a menü fénypontját a Coquille Saint Jacques-ot
Szent Jakab valóságos kagylójában fűszeres vagdalék
ízes tartalmát fogyasztva fedeztem föl rézsút szemközt
a kettős keresztnevű „bizonyos korú” költőnőt
lévén francia ő is a nemzetközi jelleget öregbítette
magyar versek serény tolmácsa segítettem is nyersekkel
ahogy akkor mondta mennyire sajnálja nemzedéktársamat
PJ-t aki párizsi kávéházak teraszán szomorkodott napszám
jókedvre akartam csókolni mesélte volt a hölgy
én vidám vagyok rikkantottam ajkának szemölcse láttán
ám itt jelenléte fölhangolt integettem is neki
ő meg átkiabált megint magyar költőt fordít
egész kötetre való versét ültette át Seghersnek
furdalt a tudásszomj kicsodát fordíthat szakmányban
több tucat versét is átültettem mondta neve nem jut eszembe
de kedveséé igen furcsa név valami Lédának hívták
többre másra nem is emlékszem a nemzetközi találkozóról