Lázáry René Sándor

ÜNNEPI, HŐSI VILÁG!

TartaTöredékek egy elleneposzból

Ünnep köszönt ma ránk s a csendőr-laktanyára!
A nagy magyar primárné szemében szende harmat,
Mert túl szorosra fűzték, s miként cemende gyarmat,
Zászlódíszben lobog – haját berakta mára,
Hisz Ő avat ma táblát a csendőr-laktanyára!
Körötte patrióták francúz sampányt fagyalnak,
De Ő bőg, honleányként keserg, dől taknya-nyála:
Miért is szülte anyja csak úgy, csupán magyarnak?
Hisz Ő avat ma táblát a csendőr-laktanyára!

* * *

A Domn’ Prefekt, a rendőr- s a tűzoltó-parancsnok,
A törvényszéki tollnok s a borzas impegát
Nejestül, sőt: ebestül a Korzón billeg át!
A cácák rőt kalapján mű-rózsák s mű-narancsok

Fityegnek… És nyomukban egy teljes hadsereggel,
Fegyverre-bajnokokkal csörtetnek át a téren.
Rezesbandát vezényel a Rend a járdaszélen…

Nyomulnak, és vonulnak a honfik este-reggel,
Míg mély zsebekbe sikkad sok hősi nimbusz ára,
S falsul zendít a banda Királyuk himnuszára!

1923. május 10.–június 9.