Csengery Kristóf

A PÓK JOBBAN FÉL

Félek a póktól, mondtam
gyerekként – pedig csupán
borzadtam. Ne félj, biztattak
a szokott felnőtt maszlaggal,
a pók jobban fél tőled, mint
te őtőle. Most már a napok
hálóznak be. Hétfő, kedd,
szerda – csillapíthatatlan
iszonyatom tárgya a naptár.
Ama nap rég nem rémiszt,
várom inkább, bizonytalan
érzéssel a biztosat, melyről
semmit sem tudok, csak azt,
hogy eljön. Nem tartok tőle,
a hozzá vezető úttól annál
inkább, holott kezdettől felé
haladván, ma már önkéntelen
gyorsítok, futó a lejtőn.