Határ Gyóző

SZENT MIHÁLY ÚR

azt mondják meg kérem ássan
mért legyek én dögrováson?
Sintér úr ha meg nem sértem
mért nem hagy még l e n n i – mért nem?
Szent Mihály úr megkövetlek:
kell neked e rongy eretnek?
érdemes rá késed fenned?
koporsón se: nem hisz benned
gyíkfarkam sincs hogy levessem –
mehetnék! engedni tessen!
mennem: ez maradt meg nékem
m e h e t n é k a menedékem