Határ Gyóző

A RÍMKORMÁNYOS

bár szakállas – arca lányos:
marcona a Rímkormányos
messzelátón ókumlálja
merre tart a Vers-Mag árja
érzi-várja minden emlős
merre tart a Versmagömlés
de torlásban hogy megálljon:
úrrá lesz a versdagályon
sellőt jéghegyet kerülget
oszt parancsot hajt és sürget
Rímkormányos – az a gondja
minek értője s bolondja
kikötőbe hogy beérjen
gályánk s fusson be kevélyen

Abba! – s nem a Csali-Révbe:
másba hová sosem indult
gurulatot kap egy pindur’t
s végveszélynek van kitéve

se gyeplő se navigátor:
tatja-fara mén magától
Szkülla és Karibd’ közt mintha
tatja-hányva far-hajintva
há’ vetődik? nyaklik-fekszik
szárazdokkban megfeneklik
faragjátok versfaragók
nem ér az egy pofa bagót
tandler munka kontárkodás:
mit sem tudja a rímkovács
honnan indul hová lyukad
teleröfög bár vályukat
tévelygésében tetszelgő
útjavesztett Girhes Gergő

nem gályája: sajkája sincs!
rímkormányra jókor kacsints
révbe versed sosem ér el
jó kalauz ha nem vezérel