Lázáry René Sándor

LÓCZY SIMON RESPONSUMA

Káthay Mihály két sorára


„Sic fugit hora brevis, nescit fugitiva reverti.
Cuncta cadunt, Virtus tempore cuncta durat.”

Ad egregium dominum Joannem Rimayum amicum
charissimum de morte magnificorum fratrum
Balassiorum Elegia – Michael Kathay

Foghatatlan Idő!
Röppen, viszsza se jő!
Jajj! futós kurta hórák!
Minden pusztul, enyész,
Elhull, semmibe vész:
Pertzek rágják, szétszórják.
Múltak rongyain túl
Tsak az Virtus virúl:
Ha rám hagygyák gaz Párkák.
Találtam a Teleki Tékában, egy ősnyomtatvány lapjának szélire békaparva, elég
haloványon, rosszul olvashatóan; nemcsak a fátumját, de még a dátumját is
alája körmölé vala „Simeon Lotius, az az Raffai Lóczy Simon”, ki szerint:
„Költém vala Kolosvártt, Küs-Aszszon Havánac Tizen-Hatadic napjánn, az Úr
1641-dic Esztendejeben.” Kimásoltam magamnak Maros-Vásárhelyt, 1910 deczemberének
derekán, én, Lázáry René Sándor p. m.