Petri György

EGY BALASSI-STRÓFA

Nem kellek ördögnek, itt tengődöm dögnek, szánalmasan, megtörten.
Fölöttem borult ég, beh már elnyugodnék az jó fekete földben,
ahol akarat, vágy, gondolat mind elhágy már örökkön-örökre.