Körtvélyessy Klára

GUSTAW HERLING-GRUDZIŘSKI MÁS VILÁGA

Az 1919-ben született Gustaw Herling-Grudzin´ski lengyel író, esszéíró, publicista ígéretesen induló irodalmi-kritikusi pályáját a második világháború kitörése derékba törte. Nyugatra való menekülése közben Grodnóban az NKVD letartóztatta, és öt évre munkatáborba küldte. Szabadulása után a lengyel Második Hadtest katonájaként Nyugatra került. Társalapítója volt a Párizsban ma is működő lengyel Institut Literackinak és az ugyancsak Párizsban ma is megjelenő, lengyel nyelvű Kultura havilapnak.
A negyvenes évek végén Londonba költözött, ott írta meg és adta ki 1951-ben angolul a lágerbeli élményeit összegző Más világ című könyvét. 1952–1955 között Münchenben, a Szabad Európa Rádiónál dolgozott, majd feleségül vette Benedetto Croce lányát, és Nápolyban telepedett le. Ma is ott él.
A Más világ, melyből most részletet közlünk, a GULAG-irodalom első könyvei közül való. Angol kiadásához Bertrand Russel, a spanyolhoz Jorge Semprun, az olaszhoz Ignazio Silone írt előszót. Olvasható még franciául, németül, svédül, oroszul, japánul, kínaiul (Hongkongban adták ki) és arabul. Magyarul a közeljövőben a Nagyvilág-könyvek sorozatban fog megjelenni.