Balogh Attila

NUMERO XL

 

Itt szárítkozik
dombok lázas bőrén
az eső utáni erdő
vénasszony szőre,
s ha szédíti álmát
a bokrok szoknyái mögé dugdosott ember,
szája sarkáról elkanyarodik
a fölébredt pete
kék legye,
s bogarak tömege fényesen freccsen
férfiak mocorgó hasáról,
szám kényes fogai előtt
megédesedik a levegő,
körüljárják a csók dongói,
s én hagyom magam,
nyelvem még őrzi
a zúzódott zöld tavat,
s engedi színét szivárogni
a ködben totyogó hajnal,
ha állatok nyála ébred a betonon,
s az idő fényes tetejéről csorog
a kék szemöldökű patak,
tél gödrében
a himnuszt ugató néphez,
finn-ugor dadogás őrzi a kegyeletet,
föld hűvös morzsáihoz hiába teszem,
ez a gyermekem is már halott,
csorogva erdők színes nyálán,
az ezüst szuszogású savanyú szélben,
öngyilkosok szétszórt csizmáit
bokámhoz koccantó mezőn,
zöld köhögésű asszonyok közt,
nevetnek reám,
megvan minden foguk,

és te halódtál már meg
az én lábocskámon,
a balta árnyékú bottal
tüdőn vert csecsemőn,
prüszköli eper színét
a február zezzenésű télbe, hétfőn
s délután,
szépséges szép soha-szerelmem,
te gyönyörű ribanc,
predesztinált turistája ennek a szerelemnek,
pizsamakabát bordáin
idegen-vizelet,
te biciklizel,
én bicegek,
álmos kócaival hajadnak visítva
fésű agyara elől,
éjszaka bőre alatt a lopott kutyával,
tücsök talpa miatt csörgő pipacsok
nyers húsát színező szivárvány háton,
jeges patájú szarvasokkal,
a dombok hóna alá szorulva innen,
körmömön csücsülő csendes kavicsait
el-elfricskázva a hazának,
nem vagyok madzsar
se ejrópai,
városba falazva
nyugalmas nyávogás a himnusz,

s oly nyomorultnak érzem magam,
hogy szépnek
s büszkének lennem
most már muszáj,
kuporogva is fényes bűneimtől,
ablaküvegnek dűtött hasadhoz
amikor lenyúzva onnan a langyos homályt,
a boldogságra uszító öleden
barna kócok közé roskadt
piros gödréhez az éjszakának,
csecsemő szagos homlokához hajló füvek
két kései közé,
testem patakjait szétugató ujjaidhoz,

s mondd, Uram,
kik ezek a kevés álmú
boldog műfogsorok,
ezek az üres gömbölyűk,
lágyak, korrekt ostobák,
átvilágított patakok,
autós cifra kanok,
csók-másoló automaták.