HOLMI

A folyóirat online kiadása


1991 április
 • Imre Flóra: ET QU’AMOUR ET LES FLEURS
 • Imre Flóra: A DUNA-PARTON TALÁLKOZTUNK ÚJRA
 • Imre Flóra: MAGÁNYOS ÉJSZAKA
 • Balla Zsófia: A GYÜMÖLCSFA
 • Balla Zsófia: BARÁTNÉM!
 • Csukás István: W. S. A BOLONDOKHÁZÁBAN
 • Galina Visnyevszkaja: PRÁGAI TAVASZ, MOSZKVAI ÚJÉV (1955/56) (Lukin Márta fordítása)
 • Slavko Mihalić: CSAK A BORHOZ NEM NYÚLUNK (Csordás Gábor fordítása)
 • Slavko Mihalić: AZ ŐSZINTESÉG BIRODALMA (Csordás Gábor fordítása)
 • Slavko Mihalić: KÜLÖNBEN SEMMI ÉRTELME AZ EGÉSZNEK (Csordás Gábor fordítása)
 • Slavko Mihalić: KESKENY ÚT (Csordás Gábor fordítása)
 • Slavko Mihalić: MINDENNAPI ÉLET (Csordás Gábor fordítása)
 • Claude Karnoouh: ÚTI BENYOMÁSOK (Déva Mária fordítása)
 • Szántó Piroska: KISBÁRÁNY (MIORICA)
 • Krzysztof Plesniarowicz: TADEUSZ KANTOR HALÁL-SZÍNHÁZA (Pálfalvi Lajos fordítása)
 • Bronisław Baczko: KÉT HALÁL: A MARXÉ ÉS AZ ENGELSÉ (Ádám Péter fordítása)
 • Kántor Péter: MEGTANULNI ÉLNI
 • Utassy József: VÉLEM CSAK AZ IDŐT
 • Tatár György: „ISTEN HALOTT”
 • Kurdi Imre: TÉTOVA ÓDA?
 • Kurdi Imre: BAMBERGI JEGYZET
 • Kurdi Imre: Egészben ott a rész, s a rész ott az egészben?
 • Kurdi Imre: EZ VOLT A NÉVNAPOD, EZ A RÖVID NAP
 • Kéry László: ROSSZ ÁLOM
 • Halasi Zoltán: ÉBREDÉS ELŐTT
 • Gere István: COM’ERA, DOV’ERA…
 • Filip Tamás: HELYEZKEDÉS
 • Eörsi István: IDŐM GOMBROWICZCSAL (I) (Részlet)
 • Jeney Zoltán: MAJD, HA LEÍRJÁTOK, ELJÖVÖK
 • Lator László: SZABAD VERS
 • Márton László: A líra morzsalékossága (Petri György: Valami ismeretlen)
 • Hajdú Gergely: Fekete és fehér marionett (Pályi András: Kövek és nosztalgia. Németh Gábor: Angyal és bábu)
 • Földényi F. László: A halál tükrében élt élet (Csáth Géza naplójáról)
 • Tordai Zádor: Claude Karnoouh: A nép feltalálása (Romániai krónikák)
 • Csalog Zsolt: Stephen Vizinczey: Érett asszonyok dicsérete
 • Wessely Anna: Edgar Wind: Művészet és anarchia
 • Gyetvai Ágnes: Transzmisszió ’90 (Swierkiewicz Róbert kiállítása)
 • Kovalovszky Márta: Öcsike kultuszt űz (ef Zámbó István: Nemzetközi érzésvákuum)
 • Zádor Anna: FÜLEP LAJOS LEVELEZÉSE I. 1904–1919
 • Radnóti Sándor: CSANÁDI IMRE (1920–1991)
 • PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 • |
  � Holmi 2005 | Tervezte a pejk
  Valid CSS! Valid HTML 4.01!