Szőcs Géza

Miniatűrök, egypercesek, haikuk, töredékek, aforizmák, variációk, bagatellek:
LAKODALMI TÖRTÉNETEK

 

1. a szuezi távirat

ki laatta az een szeepseeges szuezi menyasszonyomat stop

 

2. a násznagy

– a kávéhá’ –

a kávéhá’, a’ mindig hohátartohott a

a’ok voltak a’ iga’i hép idők. a ká-
a kávéhások vagy másként
kávósok, ma már
eh ma már nem ah a világ

 

3. az örömtanya

láttam, hogy örömkönny csillog a szemükben, és valóban:
ő az örömapa – mutatták be az öreget – ő meg az öröm-
anya és ez pedig itten ez itt az örömleány

 

4. a vőfély

már megint
nekem elegem van abból hogy az ikusok az isták meg a kraták

 

5. a nyoszolyólány

a búsgazdagok a vérkocsin
s a mirhabunda s a kecskenyő

 

okrácia

szd meg és uralkodj

 

7. a figyelmeztetés

és akkor világító írás jelent meg a falon:
cuius regio
e-
ius primae noctis

 

8. egy vendég

nem egy barátnője pedig,
tisztesség ne essék szólván:
barátnője hát az nombrőz volt

 

9. mikor megkérték dédanyám kezét

s aztán becsöngetett a kapitány
míg dédanyám lobogó ősz hajjal zongorázott
és a halál nyomta a gyászpedált

 

10. egy másik vendég

hallottam
hogy a menyasszonynak csökkent az ázsiája
és akkor arra gondoltam
vajon mi nincs rendben a mi menyasszonyaink ázsiájával?
nem eléggé szőrösek?
nem elég

kzatosak?

 

11. a méhszárszék

egy éjszaka a méhszárszékben
szempár les át a nyárfalombon
nyírfa nő át a létigéken

a méhszárszékben egy éjszakán
fantom szuszog a csontokon
és ez a fantom dédanyám

 

12. Mikor menyasszonya összerezzent, hogy táncra kérte őt

Mottó: Múlt vasárnap / Vígan sétált

Épp a híddal / Vizavi.

Megjegyezte: / Szép idő van

És egy hullát / Visz a víz.

Brecht dalát Blum Tamás fordította magyarra,
az eredetihez pedig Kurt Weill írt zenét:

Milyen emlék
járja át most
mi suhant át
asszonyán?

milyen intés
cseng fülében
mint egy diszkrét
asszonán-

c?

milyen vissza­
visszatérő
kellemetlen
látomás?

összeszurkált
teste mellett
rablók isznak
áldomás-

t!

arca véres
vitrinében
sár avagy tán
vitriol!

rémregények,
tejbekása –
akkor ő még
csitri vol-

t

DE MOST RÁJÖN!
míg a valcert
lejtik együtt,
könnyedén:

az az egyik-
másik rabló!
ő az épp, a
vőlegény!

 

13. a vichy hozomány

minden menyasszony
hord magánál egy
kis vörös
vichy táskát
és benne vichy tükröket

ÉS A MENYASSZONY AZ ESTÉLYIHEZ HÁTIZSÁKOT VISEL
ÉS A NAGYKABÁTOT ÉS A GYŰRŰT VÍZ VISZI EL

 

14. metafizika

teltével és fogytával
éltében és holtában
ki-kisüt a sás alól
odalent a holtágban

 

15. a vendégszerető

voltál már vőlegény, vendég, mátka, férj
a hold növésével és fogyásával
míg a hold fogyott és növekedett
ingeid szél hozta, víz viszi
most hogy már
és míg a hold fogyott és
növekedett
síró
gyűlölő
nevető
éltében-holtában az leszel
vendég és vendégszerető