EGY CSÁNGÓ LEÁNY BÚCSÚLEVELE ÉS A LEVÉL OLVASATA

 

tov. dirigintă

 

En ma almăntam bacuba şi ioăc haza aştera şi pintăcăn mig mănăc şi namig ioăc haza poate şoha. Én vasacatam mamaol şitărtăcănd aşta şi udi monta hodi meniac al hazunnot şi veciand al ă zierdăg ha mănăc tren al veghig udi blestemal ingămăt şi alaiş mănăc mat nacam nam mond şănchii edi hu basidăt şi namad şenchi chetfrancot hodi veiac mag măcar edi biscuiţot şi hodi leianac nacamiş paraim cal maniac hodi dolgozam şi alişmănăc şi namiş ioac viso şoho m-at ioloctom álnii, mat ho ien nam mănăc al hazunot ocor bie cal uşam cheşt [?] da udi almănăc hodi mig ileac măcar edi hunapot mat n-am mig biroc suferilnii uleond şocot, nincean moşti şenchim hodi chi torşic hizam şi hodi mondiom mag a necazoimat şi nincean chi odia edi francot iş nare ciné sămi dea măcar un leu şi de ásta trebuie sa plec în lume nu mai pot suferi, numai am nici un ban eu, mam dus la bacău numai cu două bilete de 9,50 şi nu am cu ce să iau măcar un biscuiţ dar eu joi scara vin acasă şi vineri írni iau bagăjelul şi plec în lume că taré m-am săturat de trăit şi taré aş vrea şa mor. Én pintăcănd micor bie manac bacuba acor en adoc adi telefont ehedes pe la ora 8 00 mag capom a hond, ha mag

 

 

 

 

capam ocar m-am mondom iohond hodi minac menăc al hazunot. Aghisnap buctam m-at cioc vasacătac rivam si ocartoc hodi mag varonac. Da hodi n-am mig varianac mag cn mag moştam zaghis rondeaimot şi tăsăm pachet şi induloc vineri şi udi al mănăc hodi nem latnoc meg soha eţeriş ched mig maglat pozabo dar maşioc nam

 

mig latnocmoc şoha mat al văsăm zaghis pozaimot şi

buletinomot şi mind mănăc

mădig poţiloc volomit, ha

 

n-am ochor măcar menand lag arişăband ă trin ocar la săcak ă trimbul şi tudoc ediot ocar mag baniac ăzaghisan mat nacam les chinac, mat haza hoznoc poate coparşuba (ín sicriu) nam od şenchi ed francot, ocor adninoc, da n-am mig Poate ásta va fii ultima scrisoare de la mine nu se ştie dacă ne védem deacum în colo. Ám scris această scrisoare plîngînd dar nu ştii dacă mă credeţi dar sper că mă credeţi vă rog frumos să-i spuneţi şi lui tov. profesoară Mărcus că ce aţi înţeles din această scrisoare şi ce se întîmplă cu mine de acum in colo.

 

Aş mai scrii mai mult

dar sa luat lumina

 

Cu drag
Suzana

 

 

La revedere PA

A. R. F. U. prin Magdaléna

la revedere

Vă Pupă cu drag

 

Suzana

 

[osztályfőnök elvtársnő]

 

Én ma elmentem Bákóba s jövek haza estére s pénteken még menek s nem még jövek haza poáte [lehet] soha. Én veszekedtem mamával csütörtökön este s úgy mondta hogy menjek el hazunnót s vigyend el az ördög ha mének trénnel [vonattal] végig úgy blesztemál [átkoz] ingemet s el is menek mert nekem nem mond senki egy hű beszédet s nem ad senki két frankot [lejt] hogy vegyek meg makár [bár] egy biszkuicot [kekszet] s hogy legyenek nekem is paráim [pénzeim] kell menjek hogy dolgozzam s el is menek s nem is jövek vissza soha mert jóllaktam állni, mert ha én nem menek el hazunnót akkor bé kell üssem kést [a bordámba?] de úgy elmenek hogy még élek makár [legalább] egy hónapot mert nem még bírok szuferilni [szenvedni] olyan sokat, nincsen most senkim hogy ki tartsék hezzám s hogy mondjam meg a nekázaimat [bajaimat] s nincsen ki adjon egy frankot is [nincs aki adjon legalább egy lejt és ezért el kell mennem világgá nem bírom többet elviselni, nincs már egy banim se nekem Bákóba csak két 9,50-es jeggyel mentem és nincs még annyim se, hogy legalább egy kekszet vehessek de én csütörtökön este hazajövök és pénteken veszem a csomagocskámat és elmegyek világgá, mert erősen megelégeltem az életet és nagyon meg szeretnék halni]. Én pénteken mikor bémenek Bakóba akkor én adok egy telefont kendnek [8 óra körül] megkapom ohont [otthon kapom], ha meg
kapom akkor nem mondom johont [otthon] hogy minek menek el hazunnót. Egész nap bőgtem mert csak veszekedtek reám s akarták hogy megverjenek. De hogy ne még verjenek meg én megmostam az egész rongyaimat s teszem pákét [csomagba] s indulok vineri [pénteken] s úgy elmenek hogy nem látnak meg soha egyszer is ked [kend] még meglát pózába [fényképen] dar [de] mások nem
még látnak meg soha mert elveszem az egész pózaimat [fényképeimet] a
buletinomot [igazolványomat] s mind menek
[a]meddig pacilok valamit [lesz valami bajom], ha
nem akkor makár [bár] menend legerősebben a trén [vonat] akkor leszökök a trénbül [vonatból] s tudok [egy jót?] akár megbánják az egészen mert nekem nem ad senki egy frankot, akkor adnának, de nem még lesz kinek, mert hazahoznak poáte [lehet] koporsuba ([koporsóba]) [Lehet, hogy ez lesz tőlem az utolsó levél, nem lehet tudni, hogy látjuk-e egymást mostantól fogva. Sírva írtam ezt a levelet de nem tudni ha hisz nekem de remélem hogy hisz nekem kérem szépen mondja meg Mărcuş tanárelvtársnőnek hogy mit értett ebből a levélből és mi történik velem ezentúl.

 

Többet is írnék

de elvették a villanyt

 

Szeretettel]

Suzana

 

 

[Viszontlátásra PÁ

A. R. F. U. (?) Magdalénán keresztül

viszontlátásra

szeretettel csókolja]

 

Suzana