Csanádi Imre

AKASZTOTTAK FÁJA

Jacques Callot (1633-as) rézkarcára

 

Egy lap a Háborús Irtózatok közül.
Ez eggyen is a kor habzó dühe feszül.
A nyugtalan-serény Callot kaparta rézbe,
fürkészve céltalan, tengernyi szenvedésbe,
Callot, a megtiport, vég-Lotharingia
sokat látó-tudó, biztoskezű fia.

Lándzsás, lovas hadak gyűrűjében, középen,
terebély, ősi tölgy terpeszkedik a képen.
Igen dekoratív, el kell ismerni, hisz
hatalmas ágain, mint karácsonyfa-dísz,
tömötten, fürtösen, lábbal bokázva, hosszan,
akasztott emberek fityegnek a magosban.
Majdhogynem egykutya: kik irtanak kiket?
A győzelmes: torok, az Ég pedig – siket.

Comme fruit malheureux… Boldogtalan gyümölcsök
gyanánt hulláikat fitogtatják a hősök.
Fa kell csak, létra kell, hóhér pedig akad,
pap szintén: áldja hát az áldozatokat.