HOLMI
HOLMI.org | A Holmi internetes változata |
Legfrissebb Archívum Lexikon Antológia Repertórium Előfizetés Impresszum


Mihent az Írók nyomtatásba egy egész nemzet elöt el kezdenek egymással vetélkedni, azonnal meg indul a szép elmélkedés...


MŰVÉSZETEK

KÉPZŐMŰVÉSZET
725. Bíró Dániel:
Gedő IlkaVajda Lajos-írásáról 90/12/1338.
lásd még: 726.


726. Gedő Ilka:
Vajda Lajosról
ann.: Vajda Lajos festőművészről. 90/12/1343-1354.
lásd még: 725., 732.


727. Egri Péter:
" A többi néma csend." Michelangelo és Shakespeare 92/10/1419-1425.


728. Keserü Katalin:
A nyelv flörtje a művészettel Magyarországon 90/9/1020-1023.


729. Kocziszky Éva:
A görögség ideálja a XVIII-XIX. század fordulóján 94/3/408-423.


730. Lossonczy Tamás:
A képzőművészet helyzete és állapota 93/7/962-966.


731. Lukácsy Sándor:
Változatok a szabadságra
ann.: Gadányi Jenő festőművészről 92/1/110-114.


732. Mándy Stefánia:
Gedő Ilka esszéjének előtörténetéhez 90/12/1339.
lásd még: 726.


733. Mándy Stefánia:
Reflexiók, 1954. november
ann.: Vajda Lajos festőművészről. 90/12/1340.


734. Perneczky Géza:
Művészet alkonyatkor 94/9/1252-1275.


735. Perneczky Géza:
A rejtőzködő Csontváry
ann.: Csontváry Kosztka Tivadar világképéről. 93/3/332-352.


736. Perneczky Géza:
Szeretettel és szabotázzsal 90/5/539-558.


737. Szabadi Judit:
A klasszikus és a modern határmezsgyéjén. Manet: A Folies-Bergére bárja
ann.: Edouard Manet festészetéről. A cikk végén megtalálható a festmény
fekete-fehér fényképe. 90/8/885-894.


738. Támadás a kápolna ellen. Markovits Ferenc dokumentum-összeállítása
ann.: A Körmendy család balatonboglári kápolnájának sorsáról. 91/1/25-36.


739. Végh János:
Késő gótikus szárnyasoltárokról 90/12/1354-1363.


740. Zádor Anna:
Arcképvázlat Hoffmann Editről (1888-1945) 92/1/93-96.


741. Zay Balázs:
A "Nővérek" titka. Ferenczy Noémi "Nővérek" című kartonjáról 94/7/1000-1003.


742. Zirkuli Péter:
Saját képmására. A Louvre másolói 94/5/676-678.


lásd még: 566.
ZENE
743. Bloch, Ernest:
Hans Sachs kérdése az orgonabokorhoz (ford. Zoltai Dénes) 92/3/389-391.


744. Bloch, Ernest:
Kalóz Jenny dala a Koldusoperában (ford. Zoltai Dénes) 92/3/386-388.


745. Blum Tamás:
Vázlatok az opera zenedramaturgiájához (ford. Szegzárdy-Csengery Klára) 92/12/1756-1776.


746. Brendel, Alfred:
A zongorista és a műsor (ford. Barabás András) 91/7/856-862.


747. Dolinszky Miklós:
Legyen-e a zene mindenkié? Reflexiók Dobszay László cikkére 92/3/391-397.
lásd még: 759.


748. István Mária:
Németh Antal Mozart-színpada
ann.: Németh Antal színházi rendezőről. 91/12/1670-1671.
lásd még: 750.


749. Jeney Zoltán:
Majd, ha leírjátok, eljövök 91/4/496-502.


750. Németh Antal:
Mozart operáinak színpada 91/12/1672-1674.
lásd még: 748.


751. Pór Péter:
Két pillanat a bécsi színpadon. Hofmannsthal: A Rózsalovag; Schnitzler:
A zöld kakadu (ford. Király Edit) 93/1/69-79.


752. Szabolcsi Bence:
Aquileia gólyái. Vázlat a kultúrák pusztulásáról
ann.: Történelmi válságkorszakok, zeneművészet. 92/6/775-789.
lásd még: 771.


753. Wilheim András:
A la recherche... (Elhangzott a Soproni Régi Zenei Napokon, 1989. jún. 26.)
ann.: A zenei előadóművészet szélesebb értelemben. 89/1/71-76.
Cikkek, tanulmányok zeneszerzőkről, zenetörténészekről
BARTÓK BÉLA
lásd: 757.

BLUM TAMÁS
754. Vámos László:
Blum Tamásról 92/12/1778-1785.

CAGE, JOHN
755. Szabálytalan gondolatok John Cage művészetéről. Kocsis Zoltán és
Rácz Zoltán beszélgetése 93/5/689-693.


CHOPIN, FRYDERYK
lásd: 566.


DOHNÁNYI ERNŐ
756. Dohnányi Ernő gépzongora-felvételeinek jegyzéke (összeállította
Mácsai János) 94/5/728-732.

757. Kocsis Zoltán:
Dohnányi és Bartók előadó-művészetéről 94/5/721-725.

758. Mácsai János:
Megjegyzések Dohnányi Ernő gépzongora-felvételeinek jegyzékéhez 94/5/766-728.KODÁLY ZOLTÁN
759. Dobszay László:
A "százéves terv" aktualitása
ann.: A Kodály-pedagógia. 91/3/327-337.
lásd még: 747.

760. Retkes Attila:
A "Psalmus Hungaricus" három értelmezése 94/4/796-798.


KURTÁG GYÖRGY
761. Larner, Gerald:
A nemzet szabadsága. Kurtág György helye a magyar zenei életben
(ford. Rakovszky Zsuzsa) 90/1/78-81.

LIGETI GYÖRGY
762. Kurtág György:
Ligeti Györgyről. Ünnepi beszéd. München,1993. június 16.
(ford. Petri György) 93/12/1647-1655.

763. Peskó Zoltán:
Vivace minaccioso
ann.: Ligeti György zeneszerző munkásságáról, Le grand macabre című
operájáról. 93/12/1655-1660.MOZART, WOLFGANG AMADEUS
764. Gruber, Gernot:
Mozart aktualitása és a recepciótörténet (ford. Győrffy Miklós) 91/12/1655-1660.

765. Kocsis Zoltán:
Mozart kadenciáiról 91/12/1674-1675.

766. Linhartová, Vera:
Rekviem W. A. Mozartért (ford. V. Detre Zsuzsa) 91/12/1636-1654.

767. Mozart és kapcsolt részei. Glenn Gould nyilatkozik Bruno
Monsaingeonnak (ford. Barabás András) 91/12/1661-1670.

768. Tóth Aladár:
Adalékok Mozart drámai zenéjének esztétikájához 91/12/1571-1598.

769. Wilheim András:
Tóth Aladár Mozart-tanulmányáról 91/12/1598-1599.
lásd még: 768.SCHÖNBERG, ARNOLD
770. Peskó Zoltán:
Elszigeteltség és újrafelfedezés (ford. Szegzárdy-Csengery Klára) 94/10/1462-1468.


SZABOLCSI BENCE
771. Kroó György:
Az "Aquileia gólyái"-ról 92/6/789-792.
lásd még: 752.
Kották
772. Kocsis Zoltán kadenciája Mozart C-dúr zongoraversenyének (K. 467)
III. tételéhez 91/12/1676-1677.


773. Kocsis Zoltán:
Petri György Egy ígéretesnek indult kaland eleje-vége című megzenésített
versének kottája 90/1/82.


774. Kurtág György:
Blum Tamás emlékére [kotta] 92/12/1777.


775. Kurtág György:
Petri György Kegy című megzenésített versének kottája 90/1/82.
SZÍNHÁZMŰVÉSZET, FILMMŰVÉSZET


Írások filmről, színházról
776. Báron György:
A süllyedő Titanicon. Jeles András filmjeiről 90/4/391-403.


777. Bibó István, ifj.:
Bevezető jegyzet Bibó István: Lancelot de Bohéme című filmvázlata elé 90/3/253.

lásd még: 784.778. Bíró Yvette:
Ó, azok a szép napok!
ann.: A Filmkultúra című folyóiratról (1965-1973). 90/9/1049-1059.


779. Granasztói Szilvia:
Kemény Henrik népligeti bábszínháza 92/7/952-960.


780. Lányi András:
"Százezrek fénylő arcára kiül a jogos nemzeti büszkeség"
ann.: A Feltámadott a tenger c. filmről. Kultúrpolitika az 50-es években. 90/3/291-297.


781. Márton László:
"Szögletesebben, a probléma egész nyíltságával". Jeles András két színpadi
rendezéséről
ann.: Drámai események (1985), Mosoly birodalma (1986) 90/4/380-391.


782. Plesniarowicz, Krzysztof:
Tadeusz Kantor halál-színháza (ford. Pálfalvi Lajos) 91/4/438-448.


783. Slotkin, Richard:
Revolverhősök és zöldsipkások: "A hét mesterlövész" és az ellenerőszak
mítosza (ford. Léderer Pál)
ann.: Filmművészet, kultúrtörténeti kutatások Észak-Amerikában. 92/11/1629-1647.
Filmvázlat, forgatókönyv
784. Bibó István:
Lancelot de Bohéme (Filmvázlat) 90/3/253-265.
lásd még: 777.


785. Podmaniczky Szilárd:
Egy beállítás képei. Forgatókönyv ínyenceknek 90/2/159-161.
NEKROLÓGOK
BAJOR ANDOR
786. Réz Pál:
Bajor Andor ravatalánál, 1927-1991 91/3/[379-381.]

CSANÁDI IMRE
787. Radnóti Sándor:
Csanádi Imre, 1920-1991 91/4/[531-531.]


FEHÉR FERENC
788. Radnóti Sándor:
Fehér Ferenc 1933-1994 94/8/[1247-1248.]


NEMES NAGY ÁGNES
789. Balassa Péter:
Nemes Nagy Ágnes, a hegyi költőnő, 1922-1991 91/10/1411-1412.


SZÉKELY JÁNOS
790. Balla Zsófia:
Székely János, 1929-1992 92/10/[1525.]


VÁGI GÁBOR
791. Radnóti Sándor:
Sírbeszéd. Vági Gábor. Élt 42 évet. 90/6/721-722.


© Holmi 2005 | Tervezte a pejk
Valid CSS! Valid HTML 4.01!