HOLMI
HOLMI.org | A Holmi internetes változata |
Legfrissebb Archívum Lexikon Antológia Repertórium Előfizetés Impresszum


Mihent az Írók nyomtatásba egy egész nemzet elöt el kezdenek egymással vetélkedni, azonnal meg indul a szép elmélkedés...


VILÁGIRODALOM

VERS
254. Bachmann, Ingeborg:

Lap Mozartnak (ford. Győrffy Miklós) 91/12/1660-1661.255. Benn, Gottfried:

Mondatfűzés (ford. Kurdi Imre) 91/7/867-868.

Csillagcsapda a háló (ford. Halasi Zoltán) 91/8/970.

Primer napok 91/8/971.

Éj habja (ford. Rónay György) 91/8/971-972.

Nap, amely a nyár utója 91/8/972.

Elveszett én (ford. Márton László) 91/8/972-973.

Is-is 91/8/974-975.

Gyász nem lehet (ford. Kurdi Imre) 91/8/975-976.256. Blok, Alekszandr:

Ha már a rozsdás berkenyének... (ford. Baka István) 93/12/1688.257. Bonnefoy, Yves:

A nagy havazás 94/5/668.

Az egyetlen rózsa (ford. Tóth Judit) 94/5/669.258. Boyd, Mark Alexander:

Venus és Cupido (ford. Somlyó György) 91/9/1215-1216.259. Brjuszov, Valerij:

Magány (ford. Baka István) 93/12/1686-1687.260. Cadou, René Guy:

Óda Szergej Jeszenyinhez 93/7/974-977.
Bevezető jegyzetet lásd: 531.
A gyermekkor csodái 93/7/977.

Téli szoba (ford. Rába György) 93/7/978.261. Camoes, Luíz de:

A folyóhabok zavarosra válnak 91/9/1214.

E Babilonban, hol tápanyagot kap (ford. Hárs Endre) 91/9/1214-1215.

A szerető így válik szeretetté (ford. Somlyó György) 91/9/1215.262. Desnos, Robert:

Egy nap mikor éjszaka volt 91/11/1472.

Mint egy kéz a halál pillanatában 91/11/1473.

Kakukk (ford. Martin, Marc-Hervé) 91/11/1473-1474.
Bevezető jegyzetet lásd: 538.263. Dinescu, Mircea:

De rerum naturae 91/2/203-204.

Szerencsejáték 91/2/204.

Posztumusz káprázatok 91/2/205.

Aranydrót 91/2/205.

Tánc (ford. Csordás Gábor) 91/2/206.264. Dove, Rita:

Mississippi 90/6/612.

Rabszolgatranszport Marylandből Mississippibe 90/6/612-613.

Summit Beach, 1921 90/6/614.

Valaki vére 90/6/633-634.

Ars poetica (ford. Orbán Ottó) 90/9/614-615.
Bevezető jegyzetet lásd: 539.265. Dumitrov, Dragan:

Üzenet analfabétákhoz 90/12/1364.

Az írás néhány problémája (ford. Bozsik Péter) 90/12/1364-1366.266. Eminescu, Mihail:

Száz árboc közül (ford. Kányádi Sándor) 92/2/160.267. Goethe, Johann Wolfgang:

A Varázsfuvola. Második rész (ford. Tandori Dezső) 91/12/1615-1635.
Bevezető jegyzetet lásd: 541.268. Goffette, Guy:

Följárat a szonetthez (ford. Tóth Judit) 94/5/671.269. Gorman, Gerard:

Kálvin tér / Ez már csak ilyen 90/9/992.

Dunai árvíz 90/9/993.

A nagy vándorlás (ford. Ferencz Győző) 90/9/993.270. Gressmann, Uwe:

Kozmosz (ford. Kalász Márton) 90/6/633-634.271. Hesse, Hermann:

Belépőjeggyel a Varázsfuvolára (ford. Márton László) 91/12/1600.272. Hughes, Ted:

Biproch 92/8/1124-1125.

Második esti mese (ford. Gömöri György) 92/8/1125-1126.273. Ivanov, Vjacseszlav:

December (ford. Baka István) 93/12/1687-1688.274. Kuzmin, Mihail:

Édes meghalni (ford. Baka István) 93/12/1685-1686.275. Lazic, Radmila:

A nyelv 90/9/1059-1060.

Próbaanyag 90/9/1060-1061.

Téli üzenet 90/9/1061.

Négykézláb 90/9/1061-1062.

Idők (ford. Csordás Gábor) 90/9/1062.276. Le Digne, Nicolas:

Gratia Plena (ford. Somlyó György) 91/9/1217.277. Mandelstam, Oszip

Akárha aranyfüst, ragyog... 90/7/807.

Csak gyermek-gondnyi batyum... 90/7/808.

Mikor ütés ütést követve összeér... 90/7/808.

Viharfelhők alá szorulva... 90/7/808-809.

Ó, ég, az álom fényed visszahozza!... 90/7/809.

Áthatolhatatlan köd takarta... 90/7/809.

Természet - ugyanaz a Róma benne is... 90/7/809-810.

Hadd csüngjön a fül romlandó csodán... 90/7/810.

A jövő korok isteni, elhivatott... 90/7/810.

Ó, képmutatni, azt tudunk mi... 90/7/811.

Célba vesz a körte, a zelnicemeggy célba vesz... (ford. Kántor Péter) 90/7/811.278. Maruna, Boris:

Ars poetica II. 93/9/1226.

Marx halott (ford. Csordás Gábor) 93/9/1227.279. Mihalic, Slavko:

Csak a borhoz nem nyúlunk 91/4/411.

Az őszinteség birodalma 91/4/411-412.

Különben semmi értelme az egésznek 91/4/412.

Keskeny út 91/4/412-413.

Mindennapi élet (ford. Csordás Gábor) 91/4/413-414.280. Milosz, Czeslaw:

Bogáncskóró, csalán... 93/4/539.

Távolabbi tájak (ford. Gömöri György) 93/4/539-541.

Készülődés 94/8/1117.

Kiegyezés (ford. Gömöri György) 94/8/1118.281. Mitrovic, Srba:

Elégia a disznóhoz, avagy a gyakorlati ész kritikája (ford. Csorba Béla) 94/1/61.282. Nagys, Henrikas:

Terra incognita 94/9/1305.

Credo (ford. Bajcsi Cecília) 94/9/1306.283. Pasquier, Estienne:

Köszöntlek, ó klimakterikus ég 91/9/1216.

Lesbiát én... (ford. Somlyó György) 91/9/1216-1217.284. Paszternak, Borisz:

A költészet meghatározása 90/4/359.

Szerelmem, szörnyű 90/4/359-360.

Éji virágok (ford. Baka István) 90/4/360.
Bevezető jegyzetet lásd: 406., 558.285. Plath, Sylvia:

Metaforák 93/10/1367.

Határvonal 93/10/1367-1368.

Szilfa (ford. Gömöri György) 93/10/1368-1369.
Bevezető jegyzetet lásd: 559.286. Poupo, Pierre:

Ha szonettet... (ford. Somlyó György) 91/9/1217-1218.287. Puskin, Alekszandr Szergejevics:

Jevgenyij Anyégin (Részlet) (ford. Galgóczy Árpád) 92/1/121-133.

Barkov árnya (ford. Lator László) 92/8/1161-1169.288. Réda, Jacques:

Három versszak egy fekvő sírszoborhoz (ford. Tóth Judit) 94/5/669-670.289. Régnier, Henri de:

Philénisz és Eukratész 90/8/883.

Egy öregember 90/8/884.

Az esős kert (ford. Szegzárdy-Csengery József) 90/8/884-885.
Bevezető jegyzetet lásd: 560.290. Reverdy, Pierre:

Késő éjszaka 92/7/938.

Ragyogó nap 92/7/938-939.

Utat vesztve 92/7/939.

Az üresség értelme (ford. Rába György) 92/7/939-940.291. Roux, Paul de:

A nagy víztartály 94/5/670.

Kék (ford. Tóth Judit) 94/5/671.292. Turner, Frederick:

Radnóti fordításának kínjairól (ford. Várady Szabolcs) 94/11/1589.293. Venclova, Tomas:

Achilles pajzsa 91/3/282-284.

Megállj, megállj! A mondat már szilánk (ford. Baka István) 91/3/284.
Bevezető jegyzetet lásd: 569.© Holmi 2005 | Tervezte a pejk
Valid CSS! Valid HTML 4.01!