HOLMI
HOLMI.org | A Holmi internetes változata |
Legfrissebb Archívum Lexikon Antológia Repertórium Előfizetés Impresszum


Mihent az Írók nyomtatásba egy egész nemzet elöt el kezdenek egymással vetélkedni, azonnal meg indul a szép elmélkedés...


TÖRTÉNELEM676. Békés Csaba:
Demokratikus eszmék és nagyhatalmi érdekek. Egy megvalósulatlan
amerikai javaslat az 1956-os magyar forradalom megsegítésére
ann.: A magyar-amerikai diplomáciai kapcsolatok 1956-ban. 93/10/1402-1408.


677. Constant, Benjamin:
A régiek és a modernek szabadságának összevetése (ford. Réz Pál) 91/2/140-153.
lásd még: 692.


678. Dalos Rimma:
Peresztrojka cári-módra. Orosz politikai pártok és programjaik 1905-ben 90/11/1269-1278.


679. Engel Pál:
Vázlat Szűcs Jenőről 93/6/833-837.


680. Gállos Orsolya:
A szlovén Katyyn 90/7/733-734.


681. Horkay Hörcher Ferenc:
Az amerikai demokrácia Magyarországon. A magyar Tocqueville 1834-1843. 94/111608-1615.


682. Hubai Péter:
A kereszténység diadalának okairól Egyiptomban
ann.: Vallástudomány, vallástörténet. 94/9/1341-1355.


683. Jancar, Drago:
Emlékek Jugoszláviáról (ford. Gállos Orsolya) 91/8-1033-1049.


684. Kertész Imre:
Táborok maradandósága. Megközelítés 90/5/471-475.


685. Komoróczy Géza:
A babiloni fogság (I.)
ann.: A zsidóság kisebbségi helyzete Babilonban i. e. 6. sz.; identitás. 92/6/836-856.


686. Komoróczy Géza:
A babiloni fogság (II.) 92/7/1006-1028.


687. Komoróczy Géza:
Bezárkózás a nemzeti hagyományba. Illés próféta és Izráel politikája
az i.e. IX. században 90/10/1107-1116.


688. Komoróczy Géza:
Szűcs Jenő egyetem nélküli tanár 93/6/838-840.


689. Lackó Miklós:
Történelmi "neopozitivizmus" - irodalmi újrealizmus. Száz éve született
Hajnal István 92/12/1811-1819.


690. Lomax, Bill:
A Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságáról (ford. Máté Katalin)
ann.: Bevezető a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottsága
dokumentumai elé. 91/10/1332-1334.
lásd még: 715.


691. Lónyai Mária:
A Függetlenségi Nyilatkozattól az alkotmányig
ann.: Alkotmányozás az Egyesült Államokban 1778-1787. 92/11/1577-1585.


692. Ludassy Mária:
Benjamin Constant időszerűsége
ann.: Bevezető Henri Benjamin Constant de Rebeque tanulmánya elé. 91/2/137-139.
lásd még: 677.


693. Péter László:
A nemzeti közösség és múltja (ford. Rakovszky Zsuzsa)
ann.: A nemzeti mibenlét a magyar múltszemlélet, történelemszemlélet. 93/6/841-849.


694. Todorov, Tzvetan:
A másik (ford. Léderer Pál)
ann.: Őslakosság és gyarmatosítás; történeti források Amerika 16.
századi történetéből. 92/11/1535-1550.


lásd még: 328.
Cikkek, tanulmányok történelmi személyekről, történészekről
BETHLEN GÁBOR
695. Sebestyén Mihály:
Bethlen Gábor, Borsos Tamás és a konstantinápolyi zsidó doktor 92/2/250-255.

DEÁK FERENC
lásd: 705.


EÖTVÖS JÓZSEF
696. Deák Ágnes:
Eötvös József és Lord Acton: találkozás a liberalizmus és a
nacionalizmuskritika metszéspontján 94/1/25-36.

697. Gángó Gábor:
A szabadság antinómiái 1848 után. Eötvös és a lombard "doktrinerek"
ann.: Eötvös József állambölcseleti rendszere alapelveinek
eszmetörténeti összehasonlítása Carlo Cattaneo és Giuseppe Ferrari
nézeteivel. 94/1/37-45.ENGELS, FRIEDRICH
698. Braczko, Bratislaw:
Két halál: a Marxé és Engelsé (ford. Ádám Péter) 91/4/448-455.


GÖRGEY ARTÚR
699. Kosáry Domokos:
Hatalomátvétel és ideológia a Görgey-kérdés tükrében, 1945-1956 (I.)
ann.: Görgey Artúr-kutatás. A történelemfelfogás irányzatai a második
világháború után Magyarországon. Szabó István, Sólyom László. 94/5/754-772.

700. Kosáry Domokos:
Hatalomátvétel és ideológia a Görgey-kérdés tükrében, 1945-1956 (II.)
ann.: Görgey-kutatás. A történelemfelfogás irányzatai a második
világháború után. Barta István, Kovács Endre, Waldapfel Eszter,
Varga János. 94/6/807-822.


KÁDÁR JÁNOS
701. Szalai Júlia:
Néhány sor Szalai Sándor és Kádár János levélváltása elé 91/11/1534-1535.
lásd még: 719.

KOSSUTH LAJOS
702. Czigány Lóránt:
Kossuth teleszkópja
ann.: Kossuth Lajos levelezéséről az emigrációban. Mednyánszky
Sándor kapcsolata Kossuth Lajossal. A tanulmány tartalmaz egy
Mednyánszky Sándornak és egy William Hentynek szóló levelet. 94/6/823-831.

lásd még: 708.


MARX, KARL
lásd: 698.


NAGY IMRE
703. Rainer M. János:
Nagy Imre önéletírása elé 93/10/1374-1375.
lásd még: 717.


SZÉCHENYI ISTVÁN
704. Csorba László:
A beteg Széchenyi 91/9/1130-1140.

705. Dávidházi Péter:
Az együttműködés örök dilemmája. Széchenyi és Deák vitája a
hatalomról 91/9/1140-1149.

706. Lányi András:
"Egy Karamazov a fogalmak világában" 91/9/1149-1170.

lásd még: 446., 447.TOCQUEVILLE, ALEXIS DE
lásd: 618., 644., 645., 681.


Dokumentumok (levelek, jelentések, táviratok, jegyzőkönyvek)707. Békés Csaba:
Brit követségi jelentések a világ különböző országaiból az 1956-os magyar
forradalommal kapcsolatos helyi reakciókról 91/10/1312-1313.


708. Deák Ágnes:
Két ismeretlen Kossuth-dokumentum. 1853-1854., Anglia
ann.: Kossuth Lajos beszéde a londoni Tavern Hallban 1853. május 6-án,
levele James Robeyhoz. 94/6/832-848.


709. Illyés Gyula tanúkihallgatása. Készült 1957. évi március hó 26. napján
93/10/1402-1408.


710. Az íróper dokumentumaiból (Sinka Erzsébet bevezetőjével)
ann.: Határozat nyomozás elrendelésére. Előzetes letartóztatás
elrendelése.Vizsgálati terv Zelk Zoltán ügyében. Részlet egy jelentésből.
Jelentés. 91/10/1346-1351.


711. Jefferson, Thomas levele James Madisonnak (ford. Lónyai Mária)
92/11/1590-1593.


712. Jelentések, táviratok (ford. Réz Pál)
ann.: Az 1956-os magyar forradalom külföldi visszhangja. 91/10/1313-1331.


713. Madison, James az alkotmányról [cikkválogatás] (ford. Balabán Péter)
92/11/1593-1609.


714. Madison, James levele Thomas Jeffersonnak (ford. Lónyai Mária)
92/11/1585-1589.


715. A Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának dokumentumaiból.
lásd még: 690. 91/10/1334-1346.

716. Nagy Endre:
Az úri középosztálytól a polgári radikalizmusig. Horváth Barna levele
Jászi Oszkárnak 93/6/827-833.


717. Nagy Imre:
Viharos emberöltő 1896-195...? Élettörténetem vázlata (Részletek) 93/10/1376-1388.
lásd még: 703.


718. Standeisky Éva:
Két dokumentum, 1956-1957
ann.: A Magyar Írók Szövetségének a Nagybudapesti Központi
Munkástanácshoz írott levele elé. 93/10/1389-1394.
lásd még: 485.


719. Szalai Sándor és Kádár János levélváltása
lásd még: 701. 91/11/1536-1538.


720. "A szörnyű magyar dráma még nem ért véget..." Részletek a Lengyel
Írószövetség 1956. november-decemberi kongresszusának jegyzőkönyvéből
(Közzéteszi Tischler János) 93/10/1409-1415.
Beszélgetések, interjúk
HAVEL, VÁCLAV

721. Beszélgetés Václav Havellel - 1968-ban (ford. Körtvélyessy Klára
Antonín J. Liehm interjúkötetéből) 90/4/423-451.


KUKLINSKI, RYSZARD J.

722. Háború a nemzettel - belülről nézve. A párizsi Kultúra című lengyel
folyóirat beszélgetése Ryszard J. Kuklinski volt ezredessel a lengyelországi
hadiállapot bevezetésének egyik tervezőjével (ford. Pálfalvi Lajos) 90/2/125-140.TOYNBEE, ARNOLD

723. A magyar forradalom helye az újkor történelmi körképében.
Határ Győző interjúja Arnold Toynbee professzorral (1959) 90/6/655-666.VISOIANU, CONSTANTIN

724. "Felség, én most várok választ!". Constantin Visoianu román
külügyminiszter tanúvallomása (ford. Zala Tamás) 90/5/501-512.© Holmi 2005 | Tervezte a pejk
Valid CSS! Valid HTML 4.01!