HOLMI
HOLMI.org | A Holmi internetes változata |
Legfrissebb Archívum Lexikon Antológia Repertórium Előfizetés Impresszum


Mihent az Írók nyomtatásba egy egész nemzet elöt el kezdenek egymással vetélkedni, azonnal meg indul a szép elmélkedés...

A repertóriumról

A Holmi című irodalmi és kulturális folyóirat 1989-1994-es évfolyamokra kiterjedő repertóriumát tekintheti meg a használó.
A repertórium HTML formátumban készült, amely elsősorban a gyors elektronikus keresés lehetővé tételével nyújt többet egy hagyományos, nyomtatott repertóriumnál. Targetek és linkek kapcsolják össze a mutatót és a repertóriumfő részét, lehetővé téve az azonnali elérést.
A címleírások a lehető legnagyobb rövidséggel találhatók: szerzőségi, illetve címadatok után lelőhely jelölésénél a megjelenés évének utolsó két számjegye, majd a megjelenés sorszáma végül az oldalszám szerepel. Esetenként címkiegészítő annotáció is található.

Például:

694. Todorov, Tzvetan:
A másik (ford. Léderer Pál)
ann.: Őslakosság és gyarmatosítás; történeti források Amerika 16.
századi történetéből. 92/11/1535-1550.

A repertórium szakrendi felépítésű. A Szépirodalom című részben elkülönül a magyar és világirodalom. Ezen a két csoporton belül a műnemek és műfajok szerint tagolódik az anyag. Az egyes csoportokon belül szerző neve szerinti betűrendben, egy szerzőn belül a megjelenés időrendjében követik egymást a tételek. Az egy szerző által írt művek a szépirodalmi részben nem kapnak külön tételszámot. Ha a világirodalmi résznél több egyszerre megjelenő mű fordítója ugyanaz a személy, neve csak az utolsóként felvett címnél szerepel.

Például:

55. Kemény István:

A leltáréjszaka 91/10/1274.

A területi elv 92/2/211.

El 93/8/1076.

valamint:

257. Bonnefoy, Yves:

A nagy havazás 94/5/668.

Az egyetlen rózsa (ford. Tóth Judit) 94/5/669.

A tanulmányokat tartalmazó részben egyes alfejezeteken belül a rendszerezés a szerzői elvre épül. Néhány csoporton belül (pl. Irodalomtörténet, Politika, Történelem egyes részei) azonban a tárgyalt személyek betűrendjében követik egymást a tételek.

Például:

BABITS MIHÁLY

379. Kelevéz Ágnes:
Babits Mihály abbahagyott tanulmányai 90/3/299-310.

380. Szabó Magda:
Babits Mihály: Anyám nagybátyja, régi pap (Színképelemzés) 94/4/573-575.

valamint az irodalomtörténeti leveleknél:

ILLYÉS GYULA
480. Illyés Gyula és Vas István levélváltása a Nehéz szerelem-ről 92/4/562-563.

lásd még: 487., 488., 492., 496., 497.

A Bírálat című részben a folyóirat Figyelő című rovatának cikkei találhatók. A könyvbírálatoknál egyszerzős művek esetén az ismertetett művek szerzőinek betűrendjében található elrendezve az anyag. A többszerzős művek minden szerzőnél megtalálhatók. A szerkesztős művek a cím betűrendjében vannak felvéve. A kritikák szerzőinek neve és a kritika címe zárójelben, dőlt betűvel szedve szerepel. Ha a kritika címe megegyezik a bírált mű címével, akkor nem kerül közlésre. A kritikák szerzőire a repertórium végén lévő betűrendes névmutatóban lehet visszakeresni. A többi bírálat kategóriában (pl. Hangzó dokumentumok, Folyóiratok stb.) is hasonlóan vannak elrendezve a tételek.

Például:

923. Határ Győző:
Az ég csarnokai (Rugási Gyula) 90/1/98-105.
Irodalomtörténet (Bán Zoltán András: Könyvmoly. A Volga menti lovas és az
elefántcsonttorony) 92/4/1029-1034.

valamint:

1212. Graffiti - A falra írni muszáj! (szerk. Salamon Gábor, Zalotay Melinda)
(Békés Pál: Az írás a falon) 91/9/1230-1235.

A könyvek bírálata tematikus csoportosításban is megtalálható. Ez nagyrészt követi a szépirodalom és a tanulmányrész tagolását. A tételszám után a megjelenési évvel és a megjelenés számával vannak jelölve a bírált művek. Ahol ez a jelölés nem utal egyértelműen a bírált műre, ott az oldalszám is fel van tüntetve.

Például:

Zene

809:92/6., 881:91/10.,920:91/7., 948:91/12., 956:94/12., 977:91/6., 991:92/6., 1061:92/6.,

1183:92/7., 1195:94/7., 1218:92/7.

Az Egyéb írások, viták, hozzászólások című részben is hasonló jelöléssel vannak összegyűjtve a novella- és kritikapályázat pályázati beszámolójához a megjelentetett pályamunkák.
A mutató tételszámra utaló névmutató. Megtalálható benne a bibliográfiai írásban fellelhető összes szerző, közreműködő neve. A szerzőre utaló tételszám normál betűstílussal szerepel. A közreműködők (fordító, szerkesztők, az adott cikket közzétevők stb.) tételszámai dőlten szedettek. Az illetőről szóló, az illetőhöz kapcsolódó irodalom tételszámai félkövérrel írottak.

Például:

Petri György 93, 436, 437, 438, 762, 773, 775, 1069, 1267, 1332

Szükség esetén utalók könnyítik meg az eligazodást a mutatóban és a repertórium főrészében is.

© Holmi 2005 | Tervezte a pejk
Valid CSS! Valid HTML 4.01!