HOLMI
HOLMI.org | A Holmi internetes változata |
Legfrissebb Archívum Lexikon Antológia Repertórium Előfizetés Impresszum


Mihent az Írók nyomtatásba egy egész nemzet elöt el kezdenek egymással vetélkedni, azonnal meg indul a szép elmélkedés...


TÁRSADALOM

POLITIKA




615. Ash, Timothy Garton:
Mitteleuropa? - Nyugat-Németország és Kelet-Közép-Európa a nyolcvanas
években (ford. Félix Pál) 89/1/19-31.


616. Cerný , Michal:
A megtalált szinkron. Európaiság a Duna-völgyében
ann.: Cseh-magyar viszony. 91/6/742-744.


617. Bloom, Allan:
A baloldal nietzscheanizálódása (ford. Lánczi András)
ann.: Baloldali politikai mozgalmak, politikai ideológia a 20. században. 92/11/1622-1628.


618. Furet, François:
Amerika felfedezése (ford. Ádám Péter)
ann.: Alexis de Tocqueville politikatudományi kutatásai. Politikai
rendszer az Egyesült Államokban a 19. században. 92/11/1609-1617.


619. Göncz Árpád:
Értelmiségi vagy politikus 94/8/1095-1101.


620. Halmai Gábor:
"Az intolerancia tolerálása"
ann.: Szólásszabadság az amerikai jogfilozófiai gondolkodásban.
A faji egyenlőségért vívott harc az amerikai egyetemeken. 94/2/214-242.


621. Heller Ágnes:
Kelet-Európa "dicsőséges forradalmai" (ford. Nóvé Béla)
ann.: 1989-ben Kelet Európában végbement változások. 90/12/1399-1414.


622. Jászay Antal:
A lusta önkényuralom dicsérete (ford. Léderer Pál) 91/10/1289-1301.


623. Jászay Antal:
A társadalmi döntések és a tudás fája (ford. Babarczy Eszter)
ann.: Politikaelmélet, a társadalmi döntések szerepe. 94/2/225-232.


624. Jászi Oszkár:
Milyen a nagy elnök? (ford. Babarczy Eszter)
ann.: Politikatudományi kutatás az államfői funkcióról. 92/11/1618-1620.
lásd még: 639.


625. Macaulay, Thomas Babington:
A zsidók állampolgári jogfosztottságáról (ford. Rakovszky Zsuzsa) 91/8/997-1006.
lásd még: 640.


626. Miskolczy Ambrus:
Barát vagy ellenség? Scotus Viator és Macartney Elemér. Két vélemény
Erdélyről, Magyarországról és Romániáról
ann.: Robert William Seaton-Watson és Carlile Aylmer Macartney
megítélése Erdély múltjáról, jelenéről és jövőjéről 1940-ben. 94/10/1502-1512.


627. Orosz István:
A nacionalizmus mint a nemzetállam ideológiája 91/8/1006-1032.


628. Péter László:
Montesquieu paradoxonja a szabadságról és a magyar alkotmány,
1790-1990
ann.: Charles-Louis de Secondat Montesquieu alkotmányos eszméinek
hatása a magyar alkotmányra. 91/11/1519-1531.


629. Renan, Ernest:
Mi a nemzet? (ford. Réz Pál) 94/8/1177-1188.
lásd még: 642.


630. Soros György:
Nyitott társadalmak építése. Beszéd az Egyesült Államok Szenátusa Külügyi
Bizottságának a nemzetközi biztonsággal, a nemzetközi szervezetekkel és
az emberi jogokkal foglalkozó albizottsága előtt (1994. augusztus 1.) 94/11/1586-1951.


631. Szamuely László:
Összeomlás után: mi lesz a szovjet utódállamokkal
ann.: Politikai és gazdasági integráció a szovjet utódállamokban
1990 után. 92/12/1792-1800.


632. Székely János:
A demokrácia esélyei 90/10/1158-1168.


633. Szende Tamás:
Lingua politica cum voluntate falsum enuntiandi. A politika csalárd nyelve -
a csalárd politikai nyelv (1957-1988)
ann.: A politikai hatalom kommunikációs gyakorlata, nyelvhasználat,
politikai kultúra. 90/3/244-252.




Írások politikusokról, politikai gondolkodókról


ASBÓTH JÁNOS
634. Lánczi András:
Eszmék kora. Asbóth János és a modernség. 92/8/1128-1138.


BENTHAM, JEREMY
635. Ludassy Mária:
Emberi-jogi fundamentalizmus versus utilitarizmus. Benjamin Constant
Bentham-bírálata, avagy kísérlet a liberalizmus nem hasonelvű
megalapozására 94/11/1621-1625.


BIBÓ ISTVÁN
636. Deák Ágnes:
Bibó István politikatudományi előadásai a szegedi egyetemen - 1946-1947 93/6/818-826.


637. Fehér Ferenc:
Bibó István és a zsidókérdés Magyarországon
ann.: Jean-Paul Sartre és Bibó István nézetei. 91/6/719-744.


638. Gábor György:
"A hatalom mutatja meg az embert." Szent Ágoston állambölcseletének
öröksége és Bibó István. 93/6/811-817.

EÖTVÖS JÓZSEF
lásd: 696., 697.

JÁSZI OSZKÁR
639. Litván György:
Jászi Oszkár előadásához [Jászi Oszkár: Milyen a nagy elnök?] 92/11/1621-1622.
lásd még: 624.


MACAULAY, THOMAS BABINGTON
640. Ludassy Mária:
Macaulay időszerűsége
ann.: Bevezető Thomas Babington Macaulay brit történész, politikus
és esszéíró tanulmánya elé. 91/8/995-996.
lásd még: 625.


MACHIAVELLI, NICCOLO
641. Kontler László:
Köztársaság és utópia
ann.: Politikai gondolkodás, politikafilozófia a 14-16. századi
Európában. Thomas More és Niccolo Machiavelli. 93/5/662-664.


MORE, THOMAS
lásd: 641.

RENAN, ERNEST
642. Ludassy Mária:
Ernest Renan időszerűsége. A nemzet mint akarat és mint szolidaritás 94/8/1175-1177.
lásd még: 629.


SZÁSZ BÉLA
643. Orosz István:
A polgári engedetlenség etikájáról. Szász Béla 80. születésnapjára 90/7/776-784.


TOCQUEVILLE, ALEXIS DE
644. Hahner Péter:
Gondolatok Tocqueville-ról, avagy egy világhírű könyv magyarországi
ki nem adásának okairól
ann.: Alexis de Tocqueville A régi rend és a forradalom című
könyvéről. 94/11/1615-1621.

645. Zub, Alexandru:
Tocqueville: egy evolucionista történelemolvasat (ford. Bozó Katalin) 94/11/1604-1608.

lásd még: 618.





KISEBBSÉGEK





646. Bajor Andor:
Hajnali Szép Csillag. Egy csángó leány búcsúlevele és a levél olvasata,
értelmezése 90/4/377-380.
lásd még: 479.


647. Komoróczy Géza:
Kisebbségekből álló társadalom (Elnöki megnyitó a Nyilvánosság Klub
Zsidók, cigányok, előítéletek c. vitáján.) 89/2/149-153.


648. Kovács András:
Zsidózó gyerekek, felnőtt antiszemiták 90/2/166-171.


649. Zeke Gyula:
Black úr a British Museum mögött (Elhangzott a Nyilvánosság Klub Zsidók,
cigányok, előítéletek c. vitáján.) 90/1/60-63.


lásd még: 685., 686.




SZOCIOLÓGIA





650. András Sándor:
Szabó Zoltán haza- és nemzedékszemlélete (I.)
ann.: Szabó Zoltán szociográfus társadalom- és államszemléletéről. 91/1/75-85.


651. András Sándor:
Szabó Zoltán haza- és nemzedékszemlélete (II.) 91/2/187-201.


652. András Sándor:
Szabó Zoltán haza- és nemzedékszemlélete (III.) 91/3/340-349.


653. Kenedi János:
"Boldogító emberek". Vági Gábor halálára. 90/7/811-814.


654. Kunt Ernő:
Emlékezés és felejtés, avagy a halál három kalapja.
ann.: Életmódkutatás, családi mítoszképződés a személyes tárgyi
környezet kapcsán. 90/10/1089-1110.


655. Léderer Pál:
A halászlék sokféleségéből levonható mélyebb következtetések
ann.: Szabályok, műveletek, eljárások és technikák elsajátítása. 91/9/1181-1192.


656. Léderer Pál:
A "kézcipő". Episztemológiai kollázs összekötő szövegekkel 91/1/48-59.


657. Léderer Pál:
A kísérletezés korlátai 93/1/1004-1021.


658. Léderer Pál:
Az ok-kutatás következményeinek okai.
ann.: Empirikus szociológia, ismeretelmélet. 94/8/1155-1173.




GAZDASÁG





659. Jászay Antal:
Kinek kell Marx? - Bentham és Mill épp elég jó (ford. Babarczy Eszter)
ann.: Gazdaságelmélet, szociális piacgazdaság. Karl Marx,
Jeremy Bentham,John Stuart Mill. 92/9/1325-1330.
lásd még: 661.


660. Kuczi Tibor - Vajda Ágnes:
Privatizáció és második gazdaság 92/1/99-109.


661. Szalai Júlia:
Kinek kell a "szociális piacgazdaság"? Meditáció Jászay Antal: "Kinek kell
Marx? - Bentham és Mill épp elég jó" című cikke kapcsán 92/10/1451-1454.
lásd még: 659.




KULTÚRA





662. Bán Zsófia:
Harmadik típusú találkozás Amerika felfedezésének 500. évfordulóján,
Amerikából nézve
ann.: Civilizáció és kulturális pluralizmus az Amerikai Egyesült
Államokban. 92/11/1551-1554.


663. Dalos György:
Vége a keleti viccnek?
ann.: Kelet-európai politikai humor 1950-1990. 93/4/546-555.


664. Foucault, Michel:
A diskurzus rendje (ford. Török Gábor) 91/7/868-889.


665. Juhász-Nagy Pál - Zsolnai László:
Az ökológiai kultúráról 92/5/707-711.


666. Kicsi Sándor András:
Csigaevők-e a magyarok?
ann.: Magyarországi étkezési szokások, az éti csiga fogyasztása. 90/10/1146-1150.


667. Kicsi Sándor András:
A fröccsök előállításának szabályairól 92/2/255-257.


668. Komoróczy Géza:
Apák és fiúk
ann.: Zsidó közmondás értelmezése. 93/8/1066-1070.


669. A kultúra fogalmáról. Révai Gábor beszélgetése Márkus Györggyel
91/6/711-718.


670. Magyar László András:
Sakkbörtön 91/3/294-297.


671. Nyíri Kristóf:
Történeti tudat az információ korában 90/10/1170-1179.


672. Paz, Octavio:
Mexikó és az Egyesült Államok (ford. Csuday Csaba)
ann.: Kulturális pluralizmus Mexikóban és az Amerikai Egyesült
Államokban a 19-20. században. 92/11/1557-1569.


673. Zádor Anna:
Egy elfelejtett folyóirat
ann.: A Tükör című kulturális folyóiratról. 93/7/966-970.


lásd még: 783.




OKTATÁS





674. Lukács Péter:
Oktatáspolitika és iskolaszerkezet
ann.: Iskolarendszer, oktatáspolitika Magyarországon 1990 után. 92/5/711-720.




NÉPRAJZ





675. Ortíz, Alfonso:
Nézz a hegytetőre (ford. Babarczy Eszter)
ann.: Indián hiedelmek, néprajzkutatás az Egyesült Államokban. 92/11/1569-1576.


© Holmi 2005 | Tervezte a pejk
Valid CSS! Valid HTML 4.01!