HOLMI
HOLMI.org | A Holmi internetes változata |
Legfrissebb Archívum Lexikon Antológia Repertórium Előfizetés Impresszum


Mihent az Írók nyomtatásba egy egész nemzet elöt el kezdenek egymással vetélkedni, azonnal meg indul a szép elmélkedés...


LevelekALBERTI, RAFAEL
lásd: 492.


BABAITS MIHÁLY
lásd: 492., 496.


BALÁZS BÉLA
lásd: 496.


BASCH LÓRÁNT
lásd: 496.


BEKE ÖDÖN
lásd: 483.


BENEDEK MARCELL
lásd: 482.


COHEN, EDDIE
lásd: 490.


DÉRY TIBOR
lásd: 496.


DEVECSERI GÁBOR
lásd: 492.


DOMOKOS MÁTYÁS
lásd: 493.


EFRON, ARIADNA
478. Efron, Ariadna levele. Borisz Paszternaknak (ford. Pór Judit) 93/12/1670-1679.


479. Egy csángó leány búcsúlevele és a levél olvasata 90/4/375-377.
lásd még: 646.


FARKAS LÁSZLÓ
lásd: 493.


FRÉNAUD, ANDRÉ
lásd: 492.


FÜLEP LAJOS
lásd: 492.


FÜST MILÁN
lásd: 483., 492., 496.


GRANASZTÓI PÁL
lásd: 496.


GYŐRI JÁNOS
lásd: 493.


HARMOS ILONA
lásd: 483.


ILLYÉS GYULA
480. Illyés Gyula és Vas István levélváltása a Nehéz szerelem-ről 92/4/562-563.

lásd még: 487., 488., 492., 496., 497.JÉKELY ZOLTÁN
lásd: 498.


KABDEBÓ LÓRÁNT
481. Kabdebó Lóránt levele Radnóti Sándornak 90/6/693.


KAMONDY LÁSZLÓ
lásd: 493.


KEMÉNY JÁNOS
lásd: 482.


KÓS KÁROLY
482. Marosi Ildikó:
Zérusponton. Ismeretlen Kós Károly-, Kemény János-, Benedek
Marcell-levelek 91/9/1204-1211.


KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

483. Kosztolányi Dezső tizenhárom ismeretlen levele (közli Réz Pál)
ann: Harmos Ilona, Füst Milán, Reményi József, Spiegel Gyula, Beke Ödön,
Szabó Gáborné, Weress Jolán, Kosztolányi Dezsőné 89/2/192-201.LENGYEL BALÁZS

484. Lengyel Balázs, Nemes Nagy Ágnes és Vas István levélváltása
(közli Monostory Klára) 94/3/372-384.
lásd még: 1297.

485. A Magyar Írók Szövetségének levele a Nagybudapesti Központi
Munkástanácshoz 93/10/1390-1392.
lásd még: 718.NAGY LÁSZLÓ
lásd: 493.


NEMES NAGY ÁGNES
lásd: 484., 492.


NÉMETH LÁSZLÓ
486. Németh László - Veres Péternek. Levélfogalmazvány, valószínűleg 1945
decemberéből 90/7/789-759.
lásd még: 429.


NERUDA, PABLO
lásd: 492.


OTTLIK GÉZA
lásd: 496.


ÖRKÉNY ISTVÁN
lásd: 496.


PASZTERNAK, BORISZ
487. Paszternak, Borisz három levele Illyés Gyulának (ford. Pór Judit) 90/4/368-372.

488. Paszternak, Borisz Illyés Gyulának írt levelezőlapja (fénykép) 90/4/373.

489. Paszternak, Borisz két levele Ljubov Alekszandrovna Voroncovának
(ford. Pór Judit) 90/4/366-368.

lásd még: 478.PAZ, OCTAVIO
lásd: 492.


PLATH, AURELIA SCHOBER
lásd: 490.


PLATH, SYLVIA
490. Plath, Sylvia leveleiből (ford. Gömöri György)
ann.: El nem küldött levél Eddie Cohennek, Cambridge-ből Aurelia
Schobe Plathnak. 93/10/1369-1374.


RADNÓTI MIKLÓS
lásd: 496.


RADNÓTI SÁNDOR
lásd 481.


REMÉNYI JÓZSEF
lásd: 483.


RÉZ PÁL
lásd: 493.


RÓNAY GYÖRGY
lásd: 496.


SÁRKÖZI MÁRTA
491. Hungarica Incognita. Válogatás Sárközi Márta és Szabó Zoltán
levelezéséből (közli Kenedi János) 91/1/86-112.


SOMLYÓ GYÖRGY
492. Somlyó György: Szálak egy levélkazalból
ann.: Somlyó György levelezése: Két szerkesztői üzenet [1938]: Babits
Mihály és Illyés Gyula; Devecseri Gábor, Weöres Sándor, Szabó Lőrinc,
Füst Milán, Nemes Nagy Ágnes, Rafael Alberti, Octavio Paz, André
Frénaud, Fülep Lajos, Pablo Neruda, André Vetter (Rafael Alberti,
Octavio Paz és Pablo Neruda levelét Székács Vera, André Frénaud
levelét Pór Judit fordította) 90/11/1220-1236.


SPIEGEL GYULA
lásd: 483.


SZABÓ GÁBORNÉ
lásd: 483.


SZABÓ ISTVÁN
493. Győri János: Ember - melegért dideregve. Szabó István-dokumentumok
ann.: Szabó István levelezéséből: Kamondy László, Győri János,
Nagy László, Réz Pál, Domokos Mátyás, Farkas László 90/11/1287-1310.


SZABÓ LÁSZLÓ, CS.
lásd: 496.


SZABÓ LŐRINC
494. Szabó Lőrinc levele feleségének 90/6/694-696.
lásd még: 492., 496.


SZABÓ LŐRINCNÉ
lásd: 494.


SZABÓ ZOLTÁN
lásd: 491.


SZENTKUTHY MIKLÓS
lásd: 495., 496.


SZERB ANTAL
495. Szerb Antal levelei Szentkuthy Miklóshoz (közli Tompa Mária) 94/1/82-88.
lásd még: 451.


VAS ISTVÁN
496. Vas István levelesládájából (közli Monostory Klára)
ann.: Íróbarátok, ismerősök levelei: Babits Mihály, Szabó Lőrinc,
Radnóti Miklós, Balázs Béla, Füst Milán, Ottlik Géza, Rónay György,
Basch Lóránt, Granasztói Pál, Örkény István, Illyés Gyula, Déry Tibor,
Szentkuthy Miklós, Cs. Szabó László. 94/8/1102-1115.

lásd még: 480., 484., 1328.VERES PÉTER
lásd: 486.


VETTER, ANDRÉ
lásd: 492.


VORONCOVA, LJUBOV ALEKSZANDROVNA
497. Voroncova, Ljubov Alekszandrovna levele Illyés Gyulának
(ford. Pór Judit) 90/4/375-377.

lásd még: 489.WEÖRES SÁNDOR
498. Weöres Sándor huszonkét levele Jékely Zoltánnak, 1935-1947
(közli. Domokos Mátyás) 94/7/1034-1051.

lásd még: 492.WERESS JOLÁN
lásd: 483.Levelek egy ifjú költőhöz


Rainer Maria Rilke Levél egy ifjú költőz című írása nyomán a Holmi szerkesztősége felkért több magyar írót, hogy folytassanak párbeszédet egy képzeletbeli vagy valóságos pályakezdővel, a 90 évvel ezelőtti párbeszéd résztvevőivel, és a Holmi szerkesztőivel. A beküldött írásokat a folyóirat 93/9. számától kezdték megjelentetni a levelezés rovatban.499. Ágh István: Kedves Barátom! 93/10/1493-1495.


500. Balla Zsófia: Levél egy ifjú költőhöz 94/7/1089-1090.


501. Beney Zsuzsa: A verselemzésről 94/4/639-642.


502. Bertók László: Kedves J. 93/9/1337-1339.


503. Ferencz Győző: Igen tisztelt Uram 93/11/1637.


504. Fodor András: Levél egy fiatal költőnek. Kedves Attila! 93/11/1639-1641.


505. Határ Győző: Hamispénz-verés 93/11/1635-1637.


506. Hegedüs Géza: Kedves Barátom 93/12/1781-1782.


507.Horváth Elemér: Kedves Barátaim! 93/10/1495-1496.


508. Kántor Péter: Kedves Andrea! 93/9/1339-1341.


509. Karátson Endre: Kedves Ifjú Költő! 93/9/1341-1343.


510. Kukorelly Endre: Egy csaknem kész levél csaknem kész költőnek 94/2/324-325.


511. Marsall László: Levél egy anonim költőhöz 93/12/1783-1784.


512. Nagy Gáspár: Levél egy ifjú párnak 93/10/1496-1498.


513. Orbán Ottó: Levél egy fiatal költőhöz 93/10/1493.


514. Rilke, Rainer Maria: Levél egy ifjú költőhöz (ford. Szabó Ede) 93/9/1336-1337.


515. Szabó Magda: Parainesis, amit elmondtam volna Szobotka Virgilnek, aki
majdnem megszületett, de a jó Rákosi emberbarát intézkedései hatására
meggondolta 93/10/1489-1493.


516. Szirtes, George: (A 44 éves ) George Szirtes (a 24 éves) George
Szirtesnek (ford. Rakovszky Zsuzsa) 94/1/162-164.


517. Takács Zsuzsa: Kedves Mária! 93/11/1638-1639.


518. Takáts Gyula: Kedves Barátaim 93/9/1343-1344.


519. Tandori Dezső: Levelek egy ifjú költőhöz 93/12/1779-1781.


520. Tornai József levele egy ifjú költőhöz 94/3/478-480.


lásd még: 1289.
Írások a világirodalomról
521. Inkret, Andrej:
Széljegyzetek a szlovén költészetről (ford. Gállos Orsolya) 90/7/730-733.


522. Janion, Maria:
A lengyelek és az ő vámpírjaik (ford. Pálfalvi Lajos)
ann.: Vámpírábrázolás a 19. századi lengyel irodalomban. Vámpírhit a
szláv népi hiedelemvilágban. 94/3/386-394.


523. Kocziszky Éva:
Antik és modern: az Antigoné-értelmezés típusai
ann.: A német klasszika korának Antigoné-értelmezései. Hugo von
Hofmannsthal, Friedrich Schlegel és Johann Christian Friedrich
Hölderlin 90/12/1416-1428.


524. Szenkuthy Miklós:
Csoda és játékosság az angol irodalomban 93/4/473-478.
Külföldi szerzőkrőlBARKOV, IVAN
525. Zorin, Andrej:
Barkov és a Barkov-költészet (ford. Pór Judit) 92/8/1159-1560.


BECKETT, SAMUEL
526. Nagy Gabriella:
Ritmus és rítus. Samuel Beckett: Léptek 93/2/191-197.

527. Török Gábor:
Samuel Beckett és Godot 93/2/179-191.

528. Török Gábor:
Samuel Beckett "Hangjátéktöredék"-éhez
ann.: Bevezető Beckett Hangjátéktöredék című darabjához. 92/6/794-796.
lásd még: 297.BENN, GOTTFRIED
529. Sauerland, Carol:
Szellem és hatalom összeegyeztethetetlensége. A benni modell 1934 után
(ford. Kurdi Imre) 91/8/976-982.


BIOY CASARES, ADOLFO
530. Csuday Csaba:
Bioy valamije, avagy: találkozásaim Adolfo Bioy Casaresszel
ann.: Emlékezés Adolfo Bioy Casaresre. Bevezető az argentin író
Valami bűzlik című novellája elé. 94/5/711-713.
lásd még: 298.


CADOU, RENÉ GUY
531. Rába György:
René Guy Cadou
ann.: Bevezető René Guy Cadou Óda Szergej Jeszenyinhez című verséhez. 93/7/973.
lásd még: 260.


CALVINO, ITALO
532. Jauss, Hans Robert:
Egy posztmodern esztétika védelmében. Italo Calvino: Ha egy téli éjszakán
egy utazó (ford. Király Edit) 93/9/1239-1258.

533. Szénási Ferenc:
Calvino labirintusai 92/2/223-227.CANETTI, ELIAS
534. Halasi Zoltán:
A Halál ellensége
ann.: Canetti A szemjáték című önéletrajzi regényéről. 93/3/409-410.
lásd még: 302.


CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE
535. Kundera, Milan:
Cervantes alábecsült öröksége (ford. Réz Pál) 90/10/1117-1124.


CREUZER, FRIEDRICH
536. Kocziszky Éva:
Samothraké. Vita Creuzer szimbólumelméletéről és a mitológia lényegéről 92/12/1821-1834.


DANTE, ALIGHIERI
537. Borges, Jorge Luis:
Kilenc Dante-tanulmány (ford. Scholz László) 94/7/949-971.


DESNOS, ROBERT
538. Martin, Marc-Hervé:
A hályogkovács
ann.: Bevezető jegyzet Robert Desnos megjelent versei elé. 91/11/1472.
lásd még: 262.


DOCTOROW, EDGAR LAWRENCE
lásd: 548.


DOVE, RITA
539. Orbán Ottó:
Fekete galamb
ann.: Rita Dove amerikai költőnő költészete. 90/6/610-611.
lásd még: 264.


EFRON, ARIADNA
540. Radics Viktória:
Füstgomolyag. In Memoriam Ariadna Efron (1912-1975) 93/12/1665-1670.


GOETHE, JOHANN WOLFGANG
541. Gadamer, Hans-Georg:
A második Varázsfuvola (ford. Kertész Imre) 91/42/1601-1615.
lásd még: 267.


GRESSMANN, UWE
542. Kunert, Günter:
A régi és az új Isten (ford. Márton László) 90/6/634-635.

543. Végh-Alpár Sándor:
Aki albérlőnek született. Régimódi történet Kelet-Európából. 90/6/636-641.HEBEL, JOHANN PETER
544. Halasi Zoltán:
A világosság harmata
ann.: Johann Peter Hebel életéről, költészetéről. Bevezető a szerző
A rajnai házibarát kincsesládikója című írása elé. 93/10/1436-1438.
lásd még: 308.


HODASZEVICS, VLAGYISZLAV
545. Baka István:
Vlagyiszlav Hodaszevics 89/3/276.


HÖLDERLIN, JOHANN CHRISTIAN FRIEDRICH
546. Thomka Beáta:
Hölderlin- nyelv égboltja
ann.: Hölderlin szimbólum nyelvezete. 94/4/580-582.

lásd még: 523.KAFKA, FRANZ
547. Mezei Árpád:
Kafka rövid történeteiről 90/7/765-769.


KLEIST, HEINRICH VON
548. Békés Pál:
A harlemi zongorista és a brandenburgi lócsiszár.
ann.: Edgar Lawrence Doctorow Ragtime című regénye és Kleist
Kohlhaas Mihály című elbeszélésének párhuzama. 93/8/1122-1129.


LEM, STANISLAW
549. Moniková, Libuše:
Témák: A kastély. Hogyan születik meg kivetítésekből a hatalom
(ford. Szaszovszky József)
ann.: Stanislaw Lem A teljes üresség című művéről. 90/7/757-765.


LEVI, PRIMO
550. Tordai Zádor:
Amiről nem lehet beszélni, arról beszélni kell 91/5/546-561.
lásd még: 311.


MANDELSTAM, NAGYEZSDA
551. Brodszkij, Joszif:
Nagyezsda Mandelstam (ford. Szőke Katalin) 93/12/1680-1685.

552. Szőke Katalin:
Az áldozat ereje. Nagyezsda Mandelstamról
ann.: Bevezető a szerző Visszaemlékezés című könyve A Hagyaték című
harmadik kötetéhez. 92/5/720-721.
lásd még: 331.MANN, THOMAS
553. Schweitzer Pál:
Tonio Kröger utolsó szerelme
ann.: Bevezető a Thomas Mann naplójából közreadott részlet elé. 93/7/934-936.
lásd még: 332.


MARLOWE, CHRISTOPHER
554. Friedrich Judit:
Két világ határán. Christopher Marlowe, 1564-1593. 93/11/1560-1569.

555. Sulyák István:
Rejtélyek Christopher Marlowe életében és halálában 93/11/1569-1573.MUSIL, ROBERT
lásd: 425.


NABOKOV, VLADIMIR
556. Cataluccio, Francesco M.:
Milyen nemű vagy, szívem pillangója? Egy lepke Bosch kertjében
(ford. Gabrielle Tucci) 93/2/205-206.

557. Karátson Endre:
Van-e az irodalmi szövegnek túlvilága
ann.: Nabokov Gyér világ című regénye kapcsán. 90/10/1129-1141.
lásd még: 314.PASZTERNAK, BORISZ
558. Pór Judit:
Három Paszternak-vers ürügyén 90/4/361-363.
lásd még: 284.

lásd még: 406.PLATH, SYLVIA
559. Gömöri György:
Sylvia Plathról, több megközelítésben 93/10/1363-1366.
lásd még: 285.


PUSKIN, ALEKSZANDR SZERGEJEVICS
lásd 525.


RÉGNIER, HENRI DE
560. Szegzárdy-Csengery József:
Egy elfelejtett költő, Henri de Régnier arcképe. 90/8/881-883.
lásd még: 289.


RILKE, RAINER MARIA
561. Farkas János László:
Két- egy vers
ann.: Rilke: Herbst, Zehn Blätter aus dem Buch Der Bilder - Ősz. Tíz
lap a Képek Könyvéből. Kányádi Sándor által fordított Rilke versekről. 91/8/982-987.

562. Kurdi Imre:
Kilenc verssorról. Egy Rilke-vers két magyar fordításban.
ann.: A Stunden-Buch harmadik könyvének hatodik darabja
Nemes Nagy Ágnes és Csorba Győző fordításában. Fordításkritika. 94/6/860-865.
lásd még: 1298.

lásd még: 428.,514.SADE, DONATIEN-ALDONSE-FRANÇ OIS MARQUIS DE
563. Földényi F. László:
A halál és a marionett. Gondolatok Marquis de Sade Justine-jéről
és Juliette-jéről. 90/8/859-881.


SCHILLER, FRIEDRICH
564. Pór Péter:
Schiller: A sors játéka, avagy az értelem játéka 90/3/266-276.
lásd még: 320.


SHAKESPEARE, WILLIAM
565. Dávidházi Péter:
Teve, menyét, cethal
ann.: Arany János Shakespeare fordításairól. 93/6/787-796.

lásd: 727.SHELLEY, PERCY BYSSHE
566. Egri Péter:
Érték és vihar: Shelley, Turner, Chopin. 93/8/1090-1096.


SINGER, ISAAC BASHEVIS
567. Pinser, Stanford:
Isaac Bashevis Singer (ford.: Rakovszky Zsuzsa) 93/8/1070-1076.


SZINYAVSZKIJ, ANDREJ
568. Szőke Katalin:
Egy szovjet disszidens vallomásai
ann.: Bevezetés Andrej Szinyavszkij A disszidensség mint személyes
tapasztalat című művéhez. 89/2/154-155.
lásd még: 323.

VENCLOVA, TOMAS
569. Brodszkij, Joszif:
Költészet: a valóságnak ellenálló forma. Előszó Tomas Venclova lengyel
verseskötetéhez. (ford. Szőke Katalin) 91/3/275-282.

lásd még: 293.WITKIEWICZ, STANISLAW IGNACY
570. Pálfalvi Lajos:
A telhetetlenség fogalmáról
ann.:Bevezető Witkievicz Telhetetlenség című regényének részlete elé. 93/1/52-53.
lásd még: 325.


© Holmi 2005 | Tervezte a pejk
Valid CSS! Valid HTML 4.01!