HOLMI
HOLMI.org | A Holmi internetes változata |
Legfrissebb Archívum Lexikon Antológia Repertórium Előfizetés Impresszum


Mihent az Írók nyomtatásba egy egész nemzet elöt el kezdenek egymással vetélkedni, azonnal meg indul a szép elmélkedés...


FILOZÓFIA, ESZTÉTIKA
579. Almási Miklós:
Egy fogalom rekonstrukciója
ann.: A fenség fogalmáról, esztétikai hermeneutika. 92/9/1259-1263.


580. Bacsó Béla:
Pszichoanalízis és hermeneutika 90/11/1278-1285.


581. Bernhard, Thomas:
Régi mesterek. Részlet (ford. Kiséry András) 94/3/426-429.


582. Bogoly József Ágoston:
Zalai Béla kiadatlan esszétöredéke a halálról: "Encomium mortis" 93/1/98-102.


583. Boros Gábor:
Etika, politika és teológia egysége Spinozánál
ann.: Filozófiai gondolkodás a 17. században. 94/9/1320-1328.


584. Boros Gábor:
Az utak elválnak: Descartes, Spinoza, Pascal 93/1/81-97.


585. Diderot, Denis:
A szépről (ford. Réz Pál) 92/9/1247-1258.
Bevezető jegyzetet lásd: 598.


586. Eco, Umberto:
Irracionalizmus tegnap és ma (ford. Barna Imre) 90/12/1379-1387.


587. Erdélyi Ágnes:
Német eszmék az angolszász világban. Hatástörténeti esettanulmány
ann.: Max Weber eszméi az angolszász területeken. 91/3/306-315.


588. Fehér Ferenc:
Gyakorlati ész a forradalomban: Kant dialógusa a francia forradalommal
(ford. Horkhay Hörcher Ferenc) 89/3/225-239.


589. Fehér M. István:
Sartre, hermeneutika, pragmatizmus 94/12/1810-1831.


590. Fehér Márta:
Newton, az Apokalipszis harsonása avagy: a korai modern tudomány költői
antiutópiája 90/1/52-58.


591. Fónagy Iván:
Mese a hármas számról 94/12/1784-1808.


592. Heller Ágnes:
Hol az otthonunk? (ford. Barabás András)
ann.: Az otthonélmény ideatípusai. 94/12/1832-1847.


593. Heller Ágnes:
Immanuel Kant meghívja önt ebédre
ann.: Immanuel Kant elképzelése az etikáról, kultúráról. 91/12/1696-1707.


594. Heller Ágnes:
A természetjog korlátai és a gonosz paradoxona (ford. Félix Pál) 92/9/1312-1322.


595. Hévizi Ottó:
A dialógus agóniája
ann.: Lukács György filozófiai interpretációjáról. 94/11/1631-1654.


596. Kisbali László:
Diderot időszerűtlensége
ann.: Denis Diderot esztétikai gondolkodásáról. Bevezető Diderot A
szépről című munkája elé. 92/9/1241-1247.
lásd még: 585.


597. Laki János:
Középcsatár a sakktáblán. Az ismeretelméleti individuum autonómiája. 92/2/233-240.


598. Lánczi András:
Filozófia és politika 91/2/174-[183]


599. Ludassy Mária:
Népi tánc és harci ének. Rousseau és a populista kultúrkritika kezdetei 92/1/43-56.


600. Nádas Péter:
Az égi és földi szerelemről 90/1/39-50.


601. Neumer Katalin:
A leopárd és a fájdalom. Nyelven kívüli tények, avagy a relativizmus hatásai
a késői Wittgenstein filozófiájában 93/12/1704-1715.


602. Ritoók Zsigmond:
Vágy, költészet, megismerés. A görög esztétikai gondolkodás egy vonulata.
ann.: Arisztotelész, Platón 92/5/656-667.


603. Rorty, Richard:
Heidegger, Kundera és Dickens (ford. Barabás András) 93/2/238-252.


604. Rorty, Richard:
Tizenkilencedik századi idealizmus, huszadik századi textualizmus
(ford. Beck András) 91/11/1440-1455.


605. Rugási Gyula:
Rhodón és Apellész (Beszélgetés az egyetlen Istenről) 91/7/817-831.


606. Solt Kornél:
Moór Gyula jogfilozófiájáról 94/12/1850-1862.


607. Sós Vilmos:
Filozófusok alkonya? 91/3/298-306.


608. Szentkuthy Miklós:
Az újabb magyar filozófia mérlege
ann: 1941-42 telén írt, kiadatlan tanulmány Rugási Gyula jegyzeteivel.
Filozófiai gondolkodás Magyarországon az 1940-es években.
Halasy Nagy József, Prohászka Lajos, Kornis Gyula 92/10/1506-1516.


609. Szőnyi György Endre:
A hermetizmus kultúrtörténeti szerepe Paracelsus alkimista-teozófikus
természetbölcseletében 94/5/698-709.


610. Tallár Ferenc:
Az igazságról és az értelmes beszédről 93/7/920-927.


611. Tamás Gáspár Miklós:
A vakhitű kétely
ann.: Az értékválasztás problémái 90/2/193-200.


612. Tatár György:
"Isten halott" Gondolat egy gyászjelentéshez
ann.: Friedrich Wilhelm Nietzsche és Martin Heidegger 91/4/459-466.


613. Tengelyi László:
Malum metaphysicum
ann.: Részlet a szerző A bűn mint sorsesemény című munkájából 92/5/680-702.


614. Vajda Mihály:
A tudós, az esszéista és a filozófus
ann.: Lukács György, Max Weber 93/5/695-713.© Holmi 2005 | Tervezte a pejk
Valid CSS! Valid HTML 4.01!