HOLMI
HOLMI.org | A Holmi internetes változata |
Legfrissebb Archívum Lexikon Antológia Repertórium Előfizetés Impresszum


Mihent az Írók nyomtatásba egy egész nemzet elöt el kezdenek egymással vetélkedni, azonnal meg indul a szép elmélkedés...


EGYÉB ÍRÁSOK, VITÁK, HOZZÁSZÓLÁSOK1287. Domokos Mátyás:
Pályázati beszámoló
ann.: Számadás a Holmi 1990 novemberében kiírt novellapályázatának 91/9/1095-1097.

A novellapályázat megjelentetett novellái:

148:91/10., 148:92/9., 151:92/1., 156:92/2.,

157:92/3.,163:92/3.,163:92/7.,165:91/12.,172:91/11., 172:92/5., 172:92/8., 172:92/12.,

185:92/6., 186:92/3., 194:91/12., 198:91/10., 200:92/7., 204:92/6., 215:91/11.1288. Radnóti Sándor:
Pályázati beszámoló
ann.: Számadás a Holmi 1992. februárjában hirdetett kritikapályázatának
végeredményéről 92/11/1531-1534.

Találtam egy könyvet, láttam egy kiállítást, hallottam egy lemezt. A Holmi
kritikapályázatának leírása a 92/2., 3., 4., 5. és 6. számok borítójának belső
oldalán szerepel.

A pályázat megjelentetett kritikái a bírált művek tételszámához utalva:

817:93/7., 823:93/10., 833:92/12/1883-1885., 836:92/11., 862:93/5., 866:93/10., 874:92/11.,

887:93/7/1022-1025., 893:93/7., 922:93/3/429-434., 942:93/11., 950:93/8., 964:93/2.,

993:93/6., 1021:93/6/874-882., 1021:93/6/883-890., 1032:93/10., 1037:92/12., 1062:93/6.,

1091:93/8., 1110:93/12., 1115:93/8., 1121:93/5., 1140:93/2., 1143:93/6., 1161:92/11.,

1186:92/11., 1206:93/8., 1255:93/3., 1258:93/4., 1265:93/8., 1267:93/1., 1271:93/9., 1273:93/4.,

1274:93/9.1289. A szerkesztők megjegyzése
ann.: Levelek egy ifjú költőhöz című írások kapcsán 93/9/1335.
lásd még: 499-520.A HOLMI POSTÁJÁBÓL
1290. Baka István levele Várady Szabolcsnak 91/7/944.


1291. Balassa Péter:
Hozzászólás a hímvesszőparipához
ann.: Nádas Péter a Belebeszélő című cikke kapcsán 94/4/644-649.
lásd még: 1313


1292. Balassa Péter:
Kísérlet olvasólevélre 93/8/1184-1189.


1293. Bán Zoltán András levele a Holmi szerkesztőségének
ann.: Farkas Zsolt Balassa Péter "Halálnapló" című könyvéhez írt
bírálata kapcsán . 94/11/1715-1716.
lásd még: 811.


1294. Bán Zoltán András levele a szerkesztőségnek
ann.: Károlyi Csaba Németh Gábor "eleven hal" című kötetéről írt
bírálatához 94/12/1887.
lásd még: 1045.


1295. Beney Zsuzsa levele Radnóti Sándornak 93/12/1785-1788.


1296. Bihari István levele Réz Pálnak 92/9/1364-1366.


1297. Bihari István levele Réz Pálnak
ann.: A Holmi 1994. 3. számában megjelent Lengyel Balázs - Nemes
Nagy Ágnes - Vas István levelekhez. 94/6/943-944.
lásd még: 484.


1298. Czímer József:
Egy tárgyeset
ann.: Kurdi Imre a Holmi 1994. 6. számában megjelent tanulmánya
kapcsán. 94/8/1245-1946.
lásd még: 562.


1299. Csepeli György levele Radnóti Sándornak 93/8/1202-1204.


1300. Csokits János:
Adalékok a "magyar haiku" történetéhez
ann.: Tarján Tamás a Holmi 1994. 4. számában megjelent cikke kapcsán. 94/10/1558.
lásd még: 362.


1301. Deréky Pál levele Radnóti Sándornak. Hozzászólás Földényi F. László
és Radnóti Sándor vitájához 94/2/325-330.
lásd még: 1306., 1318.


1302. Farkas János László levele Réz Pálnak 92/6/915.


1303. Farkas Zsolt:
A dzsungel könyve. Válasz Márton Lászlónak
ann.: A Holmi 1994/11 számában megjelent Márton László írás kapcsán 94/12/1882-1886.
lásd még: 811., 1293., 1311.


1304. Ferge Gábor:
Válasz a Holmi 1993. áprilisi számában megjelent Metaphysica-recenzióra 93/8/1192-1200.
lásd még: 800., 1320., 1326.


1305. Forró László levele a Holmi szerkesztőségének. Egy Sinka-vers
értelmezéséhez 93/12/1788-1791.
lásd még: 444.


1306. Földényi F. László:
A testet felszabadító bécsi akcionizmus. Válasz Radnóti Sándornak 93/11/1626-1634.
lásd még: 1245., 1291., 1301., 1307., 1313., 1318., 1330.


1307. György Péter:
Tisztelt vitázók és szerkesztők. Hozzászólás Földényi F. László és
Radnóti Sándor vitájához 94/3/480-484.
lásd még: 1306., 1318.


1308. Halasi Zoltán:
Bocs 94/9/1395.


1309. Karátson Endre:
Levél a Holmihoz
ann.: Esterházy Péter "Hrabal könyve" című művéhez írt bírálata
kapcsán. 91/1/1026-1028.
lásd még: 887.


1310. Kronstein Gábor levele a Holmi szerkesztőségének 93/8/1204.


1311. Márton László:
Fától az erdőt
ann.: Farkas Zsolt Balassa Péter "Halálnapló" című könyvéhez írt
birálatról 94/11/1713-1715.
lásd még: 811., 1303.


1312. N. N.-né levele Debrecenből a Holmi főszerkesztőjének 93/6/906.


1313. Nádas Péter:
Belebeszélő. Hozzászólás Földényi F. László és Radnóti Sándor vitájához. 94/1/164-166.
lásd még: 1291., 1306., 1318.


1314. Nógrádi Gábor levele Várady Szabolcsnak 91/7/944.


1315. Orbán Ottó levele Réz Pálnak 92/4/620.


1316. Paskándi Géza levele a Holmi szerkesztőségének. Mennyire taksáljuk
a holtak kritikáját a még élők fölött?
ann.: Hozzászólás a Holmi 94/5. számában megjelent Bretter György
kritikához. 94/8/1234-1240.
lásd még: 1064.


1317. Pór Péter levele Somlyó Györgynek 93/8/1189-1190.
lásd még: 1325.


1318. Radnóti Sándor:
Levágta-e a saját farkát Rudolf Schwarzkogler? Vitairat
ann.: Földényi F. László: Az érzelmek purgatóriuma című írásához 93/10/1482-1489.
lásd még: 1245., 1291., 1301., 1306.,1307., 1313., 1330.


1319. Radnóti Sándor:
A szerkesztő magánlevele 93/5/767.


1320. R.[adnóti] S.[ándor]:
Szerkesztőségi jegyzet Ferge Gábor válaszához és Steiger Kornél
viszonválaszához 93/8/1201-1202.
lásd még: 1304., 1326.


1321. Reményi József Tamás levele Bán Zoltán Andrásnak
93/4/619-621.


1322. Sáry Gyula:
Kötény nélkül
ann.: Konrád György: Egy nyaraló különvéleményei című esszéjévelm
kapcsolatban. 92/8/1215-1216.
lásd még: 242.


1323. Schiller Róbert levele Réz Pálnak
93/8/1192.


1324. Sherwood, Peter levele a Holmi szerkesztőjének
ann.: Észrevétel Ardó Zsuzsanna a Holmi 94/9. számában megjelent
tanulmányához. 92/12/1886.
lásd még: 571.


1325. Somlyó György:
Válasz Pór Péternek 93/8/1190-1192.
lásd még: 1317.


1326. Steiger Kornél:
Viszonválasz Ferge Gábornak 93/8/1200-1201.
lásd még: 800., 1304., 1320.


1327. Stern, Laurent:
A regény és az igazság. Solt Kornél cikkének margójára 94/8/1240-1245.
lásd még: 354.


1328. Szegő György levele Monostory Klárának
ann.: Monostory Klára által a Holmiban közölt Vas István levelek
kapcsán. 94/11/1716.
lásd még: 496.


1329. Szente Ferenc levele Pór Juditnak (Részlet Puskin "Anyegin"-jából)
92/6/913-915.


1330. Tamás Gáspár Miklós:
Alázatos kérelem. Hozzászólás Földényi F. László és Radnóti Sándor vitájához 94/4/642-644.
lásd még: 1306., 1318.


1331. X. Y.-né levele a Érdről a Holmi főszerkesztőjének
93/6/906.


1332. Várady Szabolcs:
Limerick az ötvenévesnek
ann.: Petri György 93/12/1791.


1333. Veres Zita levele
91/10/1406-1409.


1334. Villányi László levele Radnóti Sándornak
93/12/1788.


1335. Zentai Zoltán levele a Holmi szerkesztőinek
92/11/1724-1728.


© Holmi 2005 | Tervezte a pejk
Valid CSS! Valid HTML 4.01!