HOLMI
HOLMI.org | A Holmi internetes változata |
Legfrissebb Archívum Lexikon Antológia Repertórium Előfizetés Impresszum


Mihent az Írók nyomtatásba egy egész nemzet elöt el kezdenek egymással vetélkedni, azonnal meg indul a szép elmélkedés...


BÍRÁLAT

KÖNYVEK

ÖNÁLLÓ MŰVEK - A BÍRÁLT MŰVEK SZERZŐINEK BETŰRENDJÉBEN

Aczél - FraibergFrancesco - Lator Lázár - Sándor Schein - Zsolt1101. Schein Gábor:
Szavak emlékezet (Hajdú Gergely: Fiatalság, aggodalom) 93/6/890-894.


1102. Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph:
A művészet filozófiája
(Bacsó Béla: Schelling művészetbölcselete - kései filozófiája felől) 93/3/438-443.


1103. Schivelhusch, Wolfgang:
Intellektuellendä mmerung Insel Verlag
(Weiss János: Frankfurt - a húszas években) 94/7/1076-1081.


1104. Schnitzler, Arthur:
Körbe-körbe (Bán Zoltán András: A durcás csárdáskirály) 91/5/636-638.


1105. Scholem, Gershom:
Sabbatai Zwi. Der mystische Messias (Sabbatáj Cévi. A misztikus messiás)
(Habermas, Jürgen: A történelmi más nyomán a történelemben)
(ford. Király Edit) 92/9/1341-1345.


1106. Sebők Zsigmond:
Mackó úr újabb utazásai (Boldizsár Ildikó: ... volt... Mese-figyelő) 91/6/776-782.
Mackó úr utazásai (Boldizsár Ildikó: ... volt... Mese-figyelő) 91/6/776-782.


1107. Selden, N. R.:
Tavaszi búcsúcsók (Békés Pál: Minta érték nélkül) 92/3/454-461.


1108. Semprun, Jorge:
Ramón Mercader második halála (Radnóti Sándor: Grandezza, kolorit) 90/2/226-229.


1109. Shepard, Sam:
Az elásott gyermek (P. Müller Péter: Családi sivatag) 90/4/463-464.


1110. Silverberg, Robert:
Lord Valentine kastélya (Kronstein Gábor: Az illedelmes mítosz) 93/12/1765-1769.


1111. Simmel, Georg:
A kacérság lélektana. Művészetelméleti írások
(Éles Csaba: A művészet bölcseletétől az élet esztétikájáig - s vissza) 91/10/1392-1397.
Velence, Firenze, Róma. Művészetelméleti írások
(Éles Csaba: A művészet bölcseletétől az élet esztétikájáig - s vissza) 91/10/1392-1397.


1112. Simon Balázs:
Minerva baglyát faggatom mégis (Hajdú Gergely: Fiatalság, aggodalom) 93/6/890-894.


1113. Simon, Sybille:
Aki fél a szerelemtől (Békés Pál: Minta érték nélkül) 92/3/454-461.


1114. Simonffy András:
Várunk rám (Boldizsár Ildikó: Kire várunk?) 92/10/1492-1496.


1115. Singer, Isaac Bashevis:
Szerelem és száműzetés (Várkonyi Benedek) 92/1/144-145.
The Family Moskat (Újvárosi Emese: Az élet nem jesiva) 93/8/1151-1155.


1116. Škvorecky, Josef:
Csoda (Dalos György: Kelet-európai kópéregény) 94/7/1065-1067.


1117. Sloterdijk, Peter:
A varázsfa (Nemes Péter: Tudás és idő játéka) 94/9/1390-1392.


1118. Solymosi Bálint:
A műnéger (Hajdú Gergely: Fiatalság, aggodalom) 93/6/890-894.


1119. Somlyó György:
Füst Milán vagy a Lesütöttszemű Ember
(Kárpáti Péter: A Füst Milán-dráma) 94/3/454-461.
Párizsi kettős (Tarjányi Eszter: Zengő érc és pengő cimbalom?) 91/2/220-221.
Városok (Radnóti Sándor: A műveltségről, a habitusról) 92/2/282-284.


1120. Sontag, Susan:
Halálkészlet (Várkonyi Benedek) 90/3/351-352.


1121. Spiró György:
A Jövevény (Babarczy Eszter: Az elbeszélő nyomorúsága) 91/8/1068-1070.
(Margócsy István: Töredékek A Jövevény-ről) 91/8/1063-1068.
(Tóth Sára: Görbe tükör) 93/5/742-748.
Kanásztánc (Bán Zoltán András: Könyvmoly. Egy kiadó megindul) 92/8/1194-1198.


1122. Steiner, George:
Örök Antigoné (Kocziszky Éva) 90/12/1429-1432.


1123. Steiner, Rudolf:
Az új Ízisz, az isteni Szófia keresése (Csorba János: Lelken innen,
pszichológián túl. Hiteles és hamis lélekvesztő) 94/2/314-318.
Egy út az önmegismeréshez (Csorba János: Lelken innen, pszichológián túl.
Hiteles és hamis lélekvesztő) 94/2/314-318.


1124. Stempowski, Jerzy:
W dolinie Dniestru i inne eseje ukrain skie; Listy o Ukrainie (A Dnyeszter
völgyében és más ukrajnai esszék; Levelek Ukrajnáról)
(Pálfalvi Lajos: Egy keletlengyel emigráns a "sztyeppei Hellász"-ról) 93/8/1155-1156.


1125. Steward, Michael Sinclair:
Daltestvérek. Az oláh cigány identitás és közösség továbbélése a szocialista
Magyarországon (Diósi Ágnes: Voja kerde mange) 94/12/1865-1871.


1126. Szabó Dezső:
Az elsodort falu (Vági Gábor: A magyar kar izma) 90/2/235-237.


1127. Szabó Magda:
A félistenek szomorúsága (Bán Zoltán András: Könyvmoly) 92/10/1479-1482.


1128. Szabó Miklós:
Politikai kultúra Magyarországon, 1896-1996
(Gáti Tibor: A történész és kora) 91/5/649-653.


1129. Szalai Anna:
Pályakezdő évek Pest-Budán. Horvát István és íróbarátai. 1800-1815
(Vargha Balázs: Jót is, rosszat is Horvát Istvánról) 91/7/920-922.


1130. Szalai Erzsébet:
Gazdaság és hatalom (Laki Mihály) 91/10/1405-1406.
Gazdasági mechanizmus, reformtörekvések és nagyvállalati érdekek
(Laki Mihály: Egy harmincéves háború) 90/1/109-111.


1131. Szalay Károly:
Bikakolostor (Radnóti Sándor: Hímvessző és irodalom) 90/1/92-96.
Párhuzamos viszonyok (Radnóti Sándor: Hímvessző és irodalom) 90/1/92-96.
Szerelmes éveink (Radnóti Sándor: Hímvessző és irodalom) 90/1/92-96.


1132. Szántó Piroska:
Akt (Bán Zoltán András: Pótnyomozás) 94/9/1374-1376.


1133. Szász Béla:
Minden kényszer nélkül. Egy műper története
(Károlyi Csaba: Önéletrajz-szemle) 93/2/280-288.


1134. Szász Imre:
Ménesi út (Radnóti Sándor: Hímvessző és irodalom) 90/1/92-96.


1135. Szegedy-Maszák Mihály:
Kemény Zsigmond (Nagy András: Feljegyzések a magyarok istenéhez) 89/3/342-346.


1136. Székács István:
Pszichoanalízis és természettudomány (Csorba János: A síkság elefántja) 93/4/612-614.


1137. Szemere Bertalan:
Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcról (Takács Géza) 91/11/1547-1550.


1138. Szente Ferenc Kalevala fordításáról
(Csepregi Márta: "Válogatott vers javábul,gyönyörű dalokat nyújtok".
A Kalevala magyar fordításairól) 93/10/1463-1469.


1139. Szentkuthy Miklós:
Barokk Róbert (Domokos Mátyás: Egy maturandus naplóregény) 92/3/418-421.
Frivolitások és hitvallások (Károlyi Csaba) 93/2/280-288.


1140. Szép Ernő:
Hét szín (Várady Szabolcs: Élő szó) 89/2/202-207.
Kispanasz (Kun Árpád: Mit jelent az, hogy "hómókus"?) 93/2/274-277.
Szegény, grófnővel álmodott (Bikácsy Gergely: "Ne félj, édes méz") 93/2/270-274.


1141. Szerb Antal:
Magyar irodalomtörténet (Bán Zoltán András: Könyvmoly. A Volga menti
lovas és az elefántcsonttorony) 92/7/1029-1034.
The Traveler (Utas és holdvilág) (Kabdebó Tamás: Angol szemmel) 94/10/1553-1555.


1142. Szijj Ferenc:
A futás napja (Bán Zoltán András: Könyvmoly. Az üresség könyveiből) 92/9/1333-1337.


1143. Szilágyi Ákos:
Gyönyörök kertje (Ambrus Judit: Négy illusztráció Keresztury Tibor
"Félterpeszben" című kötetéhez) 93/6/883-890.


1144. Szilágyi Andor:
Ezoteréma (Bodor Béla: Kipling a sivatagban Kafkába botlik) 94/6/921-927.
(Nagy Gabriella: Kimutatkozások könyve) 94/6/927-932.
A világtalan szemtanú (Babarczy Eszter: Az ismeretlen történet) 90/12/1443-1444.


1145. Szilágyi István:
Agancsbozót (Ács Margit: A kiút felismerése - és aztán fordulat...) 91/3/352-356.


1146. Szilasi László:
Miért engedjük át az ácsnak az építkezés örömét
(Bazsányi Sándor: Engedjük át az ácsnak is az olvasás örömét!) 94/10/1530-1534.


1147. Szinyavszkij, Andrej:
Séták Puskinnal (Dalos Rimma: Séták a drótsövény mögött) 94/11/1703-1705.


1148. Szinyei Merse Pál levelezése, önéletrajzai, visszaemlékezések
(Tímár Árpád: A Majális festő közelről) 90/7/840-843.


1149. Sziveri János:
Mi szél hozott? (Thomka Beáta: Töménység, szigorúság, fegyelem) 90/2/232-235.
Szájbarágás (Thomka Beáta: Töménység, szigorúság, fegyelem) 90/2/232-235.


1150. Sziveri János költészetéről
(Danyi Magdolna: Sziveri János költészetéről) 93/10/1456-1460.


1151. Szőcs Géza:
Históriák a küszöb alól (Bán Zoltán András: A mellékmegfejtések öröme) 91/3/359-362.


1152. Szörényi László:
"múltaddal valamit kezdeni"
(Takáts József: Az irodalomtörténet-írás nemzeti látószöge) 91/8/1055-1062.


1153. Szűcs Jenő:
A magyar nemzeti tudat kialakulása (Klaniczay Gábor: Félbemaradt
vizsgálódás a "nép" és a "nemzet" őstörténetéről) 94/4/631-636.


1154. Tábor Béla:
A zsidóság két útja (Rugási Gyula: "Zsidó könyvek") 92/9/1348-1351.


1155. Takács Zsuzsa:
Viszonyok könyve (Báthori Csaba: Rítus és szabadság) 93/8/1134-1136.


1156. Tandori Dezső:
Koppar Köldus (Ambrus Judit: "Öregedő sas szárnyat mért feszítsen?") 92/6/864-867.
(Hajdú Gergely: "Mriert menemaskep brmi tovb") 92/6/861-864.
(Margócsy István: ...lehull az ekezet) 92/6/857-861.


1157. Tar Sándor:
Ennyi volt (Bazsányi Sándor: A kettős látás realizmusa) 94/8/1192-1197.
(Nagy Gabriella: A mi Szaharánk) 94/8/1197-1201.
Mért jó a póknak? (Domokos Mátyás: Olvasójel) 90/1/113-116.
A te országod (Bán Zoltán András: Könyvmoly. A savanyítóban) 93/8/1141-1144.
(Szilágyi Márton: De profundis...) 94/1/115-119.


1158. Tasnádi Attila:
Együgyű kísérlet (Hajdú Gergely: Balett és orthopedia) 90/8/931-935.


1159. Tatár György:
Az öröklét gyűrűje. Nietzsche és az örök visszatérés gondolata
(Rugási Gyula: Incipit tragoedia) 89/2/222-231.


1160. Taubes, Jacob:
Abendlä ndische Eschatologie (Földényi F. László: A megváltás reménye) 92/9/1345-1348.


1161. Taviani, Paolo Emilio:
Kolumbusszal Amerikában. 1492. (Hahner Péter: Fedezzük fel Amerikát!) 92/11/1690-1693.


1162. Temesi Ferenc:
Híd (Tarján Tamás: Hídavatás) 94/1/119-123.
A szív böjtje (Magyar Judit Katalin: Pormacskák) 91/11/1545-1546.


1163. Tengelyi László:
A bűn mint sorsesemény (Kocziszky Éva: A sorsesemény mint bűn) 93/9/1319-1322.


1164. Térey János:
A természet arroganciája (Ambrus Judit: Lehetett volna úgy,) 93/10/1461-1462.


1165. Thomas, D. M.:
A fehér hotel (Ambrus Judit: Nincs történet) 94/2/302-305.


1166. Thomka Beáta:
Esszéterek, regényterek
(Fogarassy Miklós: Lehajtott fejjel, felemelt szívvel) 90/9/1070-1073.


1167. Tolnai Ottó:
Wilhelm-dalok (Kun Árpád: Kurva kemény lény a hattyú) 92/10/1491-1494.


1168. Tom és Jerry a Kincses Szigeten
(Boldizsár Ildikó: ... volt... Mese-figyelő) 91/6/776-782.


1169. Tom és Jerry mint varázsló (Boldizsár Ildikó: ... volt... Mese-figyelő) 91/6/776-782.


1170. Tordai Zádor:
Utazás Hellaszba (Steiger Kornél) 94/5/793-796.


1171. Tóth Krisztina:
Őszi kabátlobogás (Ferencz Győző: Új költők) 92/8/1181-1188.


1172. Tömörkény István:
Katona a kötélen (Domokos Mátyás: Olvasójel) 90/4/447-450.


1173. Tőzsér Árpád:
Körök. Válogatott versek, 1953-1982.
(Domokos Mátyás: A "lét nélküli tudat" költője) 92/6/874-876.


1174. Tsur, Reuven:
How Do the Sound Patterns Know They Are Expressive? The Poetic Mode
of Speach Perception
(Kálmán C. György: Mégiscsak jó irodalomelméletet olvasni) 91/5/640-643.
On Metaphoring
(Kálmán C. György: Mégiscsak jó irodalomelméletet olvasni) 91/5/640-643.
The Road to Kubla Khan: A Cognitive Approach
(Kálmán C. György: Mégiscsak jó irodalomelméletet olvasni) 91/5/640-643.


1175. Tuck, Richard:
Hobbes (Horkay Hörcher Ferenc: A korai modern brit politikai
gondolkodás cambridge-i látképe) 94/7/1072-1076.


1176. Unamuno, Miguel de:
A tragikus életérzés (Pongrácz Tibor: A kóbor lovag filozófiája) 90/3/347-349.


1177. Ungváry Rudolf:
Utána néma csönd. A miskolci egyetem 1956-os diákparlamentjének története
(Závada Pál: A krónikaírás borotvaéle) 92/7/1041-1045.


1178. Updike, John:
E gyönyörű zöld planétán (Hajdú Gergely: A házigazda) 90/4/587-589.


1179. Vachss, Andrew:
Flood; Strega; Meghalni boldogan
(Sajó Sándor: A köz szolgálatában. Krimi és társadalombírálat) 92/3/452-454.


1180. Vadász Sándor:
Emberek és eszmék a francia forradalomban (1789-1799)
(Hahner Péter: A vadkan Erymante és burzsoá állam termőtalaj) 90/12/1446-1449.


1181. Vági Gábor:
"Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van" (Jávor István, Kardos Sándor,
Kenedi János, Kováts Albert, Pető Iván, Vági Gábor)
(Závada Pál: Davaj boyszolgálat) 90/7/822-827.
Magunk, uraim. Válogatott írások településekről, tanácsokról,
önkormányzatokról (Pető Iván: Ajánlott irodalom, sokaknak) 93/1/149-154.


1182. Vajda Mihály:
Orosz szocializmus Közép-Európában (Kardos András: Vizsgálat egy
minden gyanú felett álló rendszer ügyében) 90/11/1315-1319.
A posztmodern Heidegger
(Kocziszky Éva: Szabad-e szeretni az igazságot?) 94/7/1068-1072.


1183. Varró Margit:
Két világrész tanára (szerk. Ábrahám Mariann)
(Zádor Anna: A zene bűvöletében) 92/7/1050-1054.


1184. Vas István:
Azután I-II. (Farkas János Lász: A végeérhetetlennek tetsző regény) 92/4/597-601.
(Károlyi Csaba: Önéletrajz-szemle) 93/2/280-288.
Igen is, nem is (Radnóti Sándor) 92/4/602-606.
Tengerek nélkül; Vonzások és választások; Körül belül
(Radnóti Sándor: Bizonyos gyanakvással, bizonyos elragadtatással) 92/4/602-604.


1185. Vaszary Gábor:
Monpti (Bikácsy Gergely: Léha író, ledér könyv) 93/1/141-143.


1186. Vay Tamás:
A posztmodern Amerikában
(Argejó Éva: Las Vegas fényei, New York árnyai, St. Louis füstje) 92/11/1718-1724.


1187. Vian, Boris :
Köpök a sírotokra (Fogarassy Miklós) 90/1/114-115.


1188. Vikár Béla Kalevala fordításáról
(Csepregi Márta: "Válogatott vers javábul, gyönyörű dalokat nyújtok".
A Kalevala magyar fordításairól) 93/10/1463-1469.


1189. Vizinczey, Stephen:
Érett asszonyok dicsérete (Csalog Zsolt) 91/4/517-518.


1190. Vlagyimov, Georgij:
Egy őrkutya története [Hűséges Ruszlán]
(Kántor Péter: Iván Gyenyiszovicstól a Hűséges Ruszlánig) 91/3/365-367.


1191. Voltaire válogatott filozófiai írásai
(Boros János: Voltaire - heretikus olvasatban) 93/4/604-612.


1192. Vörös István:
Innenvilág. Novellák (Báthori Csaba: A bűnbeesés előtt) 94/11/1694-1697.
A közbülső ítélet. Versek 1981-1989 (Báthori Csaba: A bűnbeesés előtt) 94/11/1694-1697.
(Gács Anna: Vörös István: A közbülső ítélet) 94/11/1697-1699.


1193. Waldrich, Hans-Peter:
Titkos tanok. Ezoterika (Csorba János: Lelken innen, pszichológián túl.
Hiteles és hamis lélekvesztő) 94/2/314-318.


1194. Wharton, William:
Éjfélre kitisztul (Hajdú Gergely) 89/2/240-241.


1195. Williams, Peter:
The Organ in Western Culture 750-1250.
(Komlós Katalin: Az orgona a nyugati kultúrában, 750-1250) 94/7/1081-1084.


1196. Wind, Edgar:
Művészet és anarchia (Wessely Anna) 91/4/518-520.


1197. Winn, Marie:
Gyerekek gyermekkor nélkül
(Vajda Júlia: Mumusok a gyermeknevelésben) 92/4/609-613.


1198. Wittgenstein, Ludwig:
A bizonyosságról (Bacsó Béla: Miként filozofál egy öregasszony?) 89/3/362-363.


1199. Worringer, Wilhelm:
Absztrakció és beleérzés (Marosi Ernő) 89/3/359-361.


1200. Wyspianski, Stanislaw:
Drámák (Bán Zoltán András: Wyspianski Magyarországon) 89/2/235-237.


1201. Zonda Tamás:
Az öngyilkosság kultúrtörténete
(Harmat Pál: A halálba kevélykedés évszázada) 94/6/941-943.


1202. Zoscsenko, Mihail:
Napfelkelte előtt (Szőke Katalin: Egy eklektikus énregény) 91/7/933-936.


1203. Zsolt Béla:
A végzetes toll. Publicisztikai írások (Nagy Sz. Péter: Polgári örökségünk) 93/7/1031-1033.

Aczél - FraibergFrancesco - Lator Lázár - Sándor Schein - Zsolt


© Holmi 2005 | Tervezte a pejk
Valid CSS! Valid HTML 4.01!