HOLMI
HOLMI.org | A Holmi internetes változata |
Legfrissebb Archívum Lexikon Antológia Repertórium Előfizetés Impresszum


Mihent az Írók nyomtatásba egy egész nemzet elöt el kezdenek egymással vetélkedni, azonnal meg indul a szép elmélkedés...


BÍRÁLAT

KÖNYVEK

ÖNÁLLÓ MŰVEK - A BÍRÁLT MŰVEK SZERZŐINEK BETŰRENDJÉBEN

Aczél - Fraiberg Francesco - Lator Lázár - Sándor Schein - Zsolt901. Francesco, Dino:
Szerelmed perceid (Békés Pál: Minta érték nélkül) 92/3/454-461.


902. Freud, Sigmund:
Önéletrajzi írások
(Pető Katalin: "Amit a szívedbe rejtesz, szemednek tárd ki azt")90/7/828-832.
Az ősvalami és az én
(Harmat Pál: A kiadó, a professzor, a ló meg a lovasa) 92/4/607-60


903. Fülep Lajos levelezése I. 1904-1919 (Zádor Anna)
91/4/526-529.


904. Füst Milán:
"Megtagadott" színművek és egyfelvonásosok
(Kárpáti Péter: A Füst Milán-dráma) 94/3/454-461.


905. Gál Ferenc:
A kert, a város és a tenger (Ferencz Győző: Új költők) 92/8/1181-1188.


906. Garaczi László:
Nincs alvás! (Bán Zoltán András: Könyvmoly. Az üresség könyveiből) 92/9/1333-1337.
(Hárs Ernő: Sic - transit gloria mundi) 93/5/750-752.


907. Gáspár B. Árpád:
Örvény (Bán Zoltán András: Kis magyar Lüszienek) 94/12/1874-1877.


908. Gehlen, Arnold:
Kor-képek (Tímár Árpád: Megkésett recenzió két megkésett könyvről) 90/3/352-355.


909. Gerle János:
A századforduló magyar építészete (Gerle János, Kovács Attila,
Makovecz Imre)
(Kunszt György: "Századforduls" és "népnemzeti" magyar építészet) 91/8/1070-1075.


910. Gerő András:
Magyar polgárosodás (Szabó Dániel: Hogyan jutottunk ide?) 94/9/1380-1382.


911. Gion Nándor:
Testvérem, Joáb (Domokos Mátyás: Találtam egy könyvet) 94/10/1514-1516.


912. Gould, Steven Jay:
A panda hüvelykujja (Szathmáry Eörs: Evolúció bölcsészeknek) 90/12/1450-1452.


913. Görgey Gábor:
A vadászszőnyeg (Radnóti Sándor: Hímvessző és irodalom) 90/1/92-96.


914. Grendel Lajos:
Szakítások (Radnóti Sándor: Példabeszéd a tehetség önismeretéről) 92/1/141-144.
Thészeusz és a fekete özvegy
(Radnóti Sándor: Példabeszéd a tehetség önismeretéről) 92/1/141-144.


915. György Péter:
Az elsüllyedt sziget (György Péter, Pataki Gábor)
(Tímár Árpád: A teljesség felidézése) 94/1/149-152.
Az Európai Iskola és az Elvont Művészek Csoportja
(György Péter, Pataki Gábor) (Forgács Éva: Száraz szemmel) 92/2/304-310.


916. Hajnóczy Péter összegyűjtött munkái. Elbeszélések
(Bán Zoltán András: Könyvmoly. Babérból töviskoszorú)93/3/434-437.


917. Hangya János:
Mackó-túra (Hangya János, Oláh Gabriella)
(Boldizsár Ildikó: ... volt... Mese-figyelő) 91/6/776-782.


918. Hankiss Elemér:
Kelet-európai alternatívák (Szalai Júlia: Apokalipszis és alternatívák) 90/6/699-703.
(Vajda Mihály: Volt-e kommunista elit?) 90/6/703-708.


919. Haraszti Miklós:
Darabbér - Egy munkás a munkásállamban
(Mátyás Győző: A munkásosztály, amint uralkodik)90/5/586-587.


920. Harnoncourt, Nicolaus:
A beszédszerű zene. Utak egy új zeneértés felé
(Dolinszky Miklós: A tagadás esélye) 91/7/936-941.


921. Harrel, Janice:
Kedves doktor úr! (Békés Pál: Minta érték nélkül) 92/3/454-461.


922. Harris, Robert:
Führer-nap(Radnóti Sándor: Az amnézia munkája) 93/7/1041.


923. Határ Győző:
Az ég csarnokai (Rugási Gyula) 90/1/98-105.
Irodalomtörténet (Bán Zoltán András: Könyvmoly. A Volga menti lovas
és az elefántcsonttorony) 92/4/1029-1034.


924. Hauser Arnold:
A művészet és irodalom társadalomtörténet; A művészettörténet filozófiája;
A modern művészet és irodalom eredete - A manierizmus fejlődése a
reneszánsz válsága óta; A művészet szociológiája
(Radnóti Sándor: Autonómia - heteronómia) 92/12/1890-1895.


925. Háy Gyula:
Született 1900-ban. Emlékezések (Károlyi Csaba: Önéletrajz-szemle) 93/2/280-288.


926. Hazai Attila:
Feri: Cukor Kékség
(Bán Zoltán András: Könyvmoly. Az üresség könyveiből) 92/9/1333-1337.


927. Heidegger, Martin:
Lét és idő (Németh G. Béla: Heidegger korai műve, magyarul) 90/8/958-963.


928. Heller Ágnes:
Diktatúra a szükségletek felett (Fehér Ferenc, Heller Ágnes, Márkus György)
(Kardos András: Iskola a határon) 92/9/1352-1358.
The Grandeur and Twilight Radical Universatism (A radikális univerzalizmus
nagysága és bukása) (Fehér Ferenc, Heller Ágnes)
(Rorty, Richard) (ford. Barabás András) 94/8/1223-1228.
Jalta után (Fehér Ferenc, Heller Ágnes)
(Szilágyi Ákos: Lajtán innen, Jaltán túl) 91/8/1085-1091.


929. Heltai Jenő:
Kiskirályok (Németh G. Béla: Találtam egy könyvet. Egy jókedvű szatíra) 94/11/1684-1687.


930. Hermann Imre:
Az antiszemitizmus lélektana
(Harmat Pál: Pszichoanalitikus hamu és gyémánt) 92/1/145-148.


931. Hofmann, Werner:
A földi paradicsom
(Tímár Árpád: Megkésett recenzió két megkésett könyvről) 90/3/352-355.


932. Horkheimer, Max:
A felvilágosodás dialektikája (Theodor W. Adorno, Max Horkheimer)
(Weisz János: Széljegyzetek A felvilágosodás dialektikájának magyar
fordításához) 92/4/613-616.
Traditionelle und kritische Theorie
(Weiss János: Horkheimer társadalomkritikai modelljei) 94/2/309-314.


933. Horváth Iván:
A vers (Csűrös Miklós) 93/3/443-444.
(Kicsi Sándor András: Verstani kalandozások) 93/3/447-458.


934. Hrabal, Bohumil:
Házimurik (S. Nemes Ilona: Bohumil Hrabal székei) 93/8/1157-1158.
Őfelsége pincére voltam (Tordai Zádor: A pillangó és az ember)90/3/325-333.


935. Hubbard, L. Ron:
Dianetika (Csorba János: Lelken innen, pszichológián túl. Hiteles és
hamis lélekvesztő) 94/2/314-318.
Önelemzés (Csorba János: Lelken innen, pszichológián túl. Hiteles és
hamis lélekvesztő) 94/2/314-318.


936. Ignotus Pál:
Csipkerózsa (Nagy Sz. Péter: Egy mentalitás önarcképe) 89/2/231-233.


937. Az Imago könyvsorozatról (Tátrai Vilmos: Egy (három) Corvina
sorozatról. Pantheon, Imago és irisz) 90/8/947-953.


938. Imhof, Arthur E.:
Elveszített világok (Melegh Attila: Új történetírás, régi beidegződések) 94/1/156-161.


939. Ionesco, Eugene:
Drámák (Bikácsy Gergely: Talán a kertek...) 91/2/235-240.


940. Az Irisz könyvsorozatról (Tátrai Vilmos: Egy (három) Corvina
sorozatról. Pantheon, Imago és Irisz) 90/8/947-953.


941. Janion, Maria:
Wobec zla (Szemben a gonosszal); Projekt krytyki fantazmatycznej
(A fantazmatikus kritika tervezete)
(Pálfalvi Lajos: Vége a lengyel romantikának?) 94/3/476-479.


942. Jankovics Marcell:
A fa mitológiája (Uhrman Iván: "Nem nőttek az égig") 93/11/1619-1626.


943. Jászay Magda:
Velence és Magyarország
(Hegedüs Géza: Szent Márk városa és Szent István országa) 91/8/1083-1085.


944. Jászi Oszkár válogatott levelei (Bozóki András: A szintézis nyomában)
91/5/646-649.


945. Jávor István:
"Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van" (Jávor István, Kardos Sándor,
Kenedi János, Kováts Albert, Pető Iván, Vági Gábor)
(Závada Pál: Davaj boyszolgálat) 90/7/822-827.


946. Jenkins, Herbert:
Patricia férjet fog (Békés Pál: Minta érték nélkül) 92/3/454-461.


947. Ji Csing. A Változások Könyve
(Miklós Pál: Az (át)változások könyve) 90/8/943-945.


948. Jouve, Pierre Jean:
Mozarts Don Giovanni (Fodor Géza: A hiány zűrzavara. Esetleges híradás
Mozart-könyvekről) 91/12/1711-1719.


949. Juhász Ferenc:
A tízmilliárd éves szív (Márton László: "A mennyiség nyüzsgése") 89/2/208-215.


950. Kállay Miklós:
Magyarország miniszterelnöke voltam (1942-1944)
(Bihari Péter: M. Kir. miniszterelnökök tragédiái) 93/8/1161-1165.


951. Kálmán C. György:
Az irodalom mint beszédaktus. Fejezet az irodalomelmélet történetéből
(Kiss Tamás Zoltán: Tetten ért irodalom?) 92/11/1519-1523.


952. Kálnoky László:
Összegyűjtött versek (Angyalosi Gergely: A költő hét bordája) 93/9/1284-1289.


953. Kántor Péter:
Fönt lomb, lent avar (Báthori Csaba: Kettős horizont) 94/4/618-621.
Napló. 1987-1989 (Bán Zoltán András: Szamaragolás a Pegazuson) 91/9/1224-1226.


954. Kányádi Sándor:
Sörény és koponya (Domokos Mátyás: Olvasójel) 89/2/238-240.


955. Karácsony Benő:
Líra. Novellák (Hajdú Gergely: A testmeleg forradalma) 91/9/1226-1230.


956. Karbusicky, Vladimir:
Kosmos - Mensch - Musik. Strukturalistische Anthropologie des Musikalischen
( Kozmosz - Ember - Zene. A zene strukturalista antropológiája)
(Freund Erika: Útban egy strukturalista zeneelmélet felé) 94/12/1877-1881.


957. Kardos G. György:
Jutalomjáték (Bikácsy Gergely: Anekdotaeltérítés) 94/6/918-921.


958. Kardos Sándor:
"Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van" (Jávor István, Kardos Sándor,
Kenedi János, Kováts Albert, Pető Iván, Vági Gábor)
(Závada Pál: Davaj boyszolgálat) 90/7/822-827.


959. Karinthy Frigyes:
Le Cirque (Réz Pál: Kettős arckép) 92/8/1198-1199.


960. Kármán József:
Fanny hagyományai
(Tanner Gábor: "Az okos fő zabolázza a tüzes ifjúi szívet!") 92/7/1034-1036.


961. Karnoouh, Claude:
A nép feltámadása (Tordai Zádor) 91/4/515-517.


962. Kay, Judith:
Mézédes bosszú (Békés Pál: Minta érték nélkül) 92/3/454-461.


963. Kelsey, Hugh:
Adventures in Card Play (Ottlik Géza, Hugh Kelsey)
(Engel Pál: Kalandozások a kártyában) 89/3/347-349.


964. Kemény István:
Az ellenség művészete (Hajdú Gergely) 89/1/118-119.
(Incze Tünde) 89/1/117-118.
Közelről és távolról
(Lengyel András: "...kijutni a szegénységből" - a szabadságba) 92/7/1045-1049.
Témák a Rokokó-filmről (Vörös István: Sem vörös, sem fekete) 93/2/277-280.


965. Kenedi János:
"Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van" (Jávor István, Kardos Sándor,
Kenedi János, Kováts Albert, Pető Iván, Vági Gábor)
(Závada Pál: Davaj boyszolgálat) 90/7/822-827.


966. Kennedy, Paul:
A nagyhatalmak tündöklése és bukása
(Török Ádám: A túlnyújtózkodó birodalmak végzete) 92/11/1702-1705.


967. Kerényi Károly:
Beszélgetések levélben (Kerényi Károly, Thomas Mann )
(Kocziszky Éva: Olümposzi fecsely) 89/1/110-113.


968. Keresztury Dezső:
Mindvégig (Csűrös Miklós) 91/8/1052-1055.


969. Keresztury Tibor:
Félterpeszben. Arcképek az újabb magyar irodalomból
(Radnóti Sándor: Nemzedéki önvélelem) 92/3/427-430.


970. Kertész Imre:
Az angol lobogó (Radics Viktória: A rejtőzködő kreatúra) 92/1/134-137.
Gályanapló (Dávidházi Péter: Révben a gálya) 93/7/1017-1021.
Kaddisch für ein nicht geborenes Kind
(Bán Zoltán András: Egy újabb fogadtatás) 93/5/748-750.
Kaddis a meg nem született gyermekért
(Radics Viktória: Leheletnyi vigaszért) 91/3/370-372.
(Radnóti Sándor: Auschwitz mint szellemi életforma) 91/3/372-378.


971. Ketter, Pam:
Szerelmesek szigete (Békés Pál: Minta érték nélkül) 92/3/454-461.


972. Kipling, Rudyard:
Stalky & Comp. (Szántó Piroska: Találtam egy könyvet) 90/5/591-594.


973. Kiš , Danilo:
A holtak enciklopédiája
(Horkay Hörcher Ferenc: Mesék az egyetlen bizonyosságról) 90/9/1073-1076.


974. Kis János:
Az abortuszról. Érvek és ellenérvek (Sós Vilmos) 92/12/1895-1898.
Hogyan lehetséges kritikai gazdaságtan (1970-1972) (Bence György,
Kis János, Márkus György)
(Fehér Ferenc: Az "általános szűkösség" szocializmusa) 93/11/1603-1619.


975. Kluge, Alexander:
Maß verhä ltnisse des Politischen. 15 Vorsä ge zum Unterscheidunksvermögen.
(Alexander Kluge, Oscar Negt)
(Weiss János: A politikum rekonstrukciója) 93/12/1769-1774.


Koblász Judit lásd Kay, Judith


976. Kodolányi János:
Boldog békeidők
(Bán Zoltán András: Könyvmoly. Egy alig ismert remekmű) 93/7/1025-1031.


977. Koltai Tamás:
Az opera-per (Csuhai István) 91/6/769-773.


978. Kolumbusz útinaplója (Scholz László: Az admirális (b)irodalma) 92/11/1686-1690.


979. Komoróczy Géza:
Bezárkózás a nemzeti hagyományokba. Az értelmiség felelőssége az ókori
Keleten (Niedermüller Péter: A másság mint szellemi magatartás) 94/1/127-135.
(Rugási Gyula: "Alkalmi történelem") 94/1/135-144.


980. Konrád György:
Agenda, 1. Kerti mulatság (Hajdú Gergely: A házigazda) 90/2/229-232.


981. Kontra Ferenc:
Ősök jussán (Kováts Zoltán: Az ősi juss) 94/1/124-126.


982. Kormos István:
Rigó kiált fölöttem
(Nagy Gáspár: "Ködmosta messzi majorok Pest Lutetia kövei felednek") 92/5/737-739.


983. Kornai János:
A szocialista rendszer - A kommunizmus politikai gazdaságtana
( Fehér Ferenc: "Az általános szűkösség és szocializmus") 93/11/1603-1619


984. Kornis Mihály:
Körmagyar (Bán Zoltán András: A durcás csárdáskirály) 91/5/636-638.


985. Kosztolányi Dezső:
Baignade (Réz Pál: Kettős arckép) 92/8/1198-1199.


986. Kovács Attila:
A századforduló magyar építészete (Gerle János, Kovács Attila,
Makovecz Imre)
(Kunszt György: "Századfordulós" és "népnemzeti" magyar építészet) 91/8/1070-1075.


987. Kovács István:
Robogás a nyárba (Gelencsér Gábor: Filmfejfák) 93/11/1598-1603.


988. Kováts Albert:
"Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van" (Jávor István, Kardos Sándor,
Kenedi János, Kováts Albert, Pető Iván, Vági Gábor)
(Závada Pál: Davaj boyszolgálat) 90/7/822-827.


989. Krasznahorkai László:
Az ellenállás melankóliája
(Horkay Hörcher Ferenc: A pusztulás anatómiája) 90/5/576-580.
A Théseus-általános (Nagy Gabriella: Az Okinavai Guvat) 93/12/1751-1754.
Az urgai fogoly (Bán Zoltán András: Könyvmoly: Szívsoha) 93/1/139-141.
(Fogarassy Miklós: Tegnapután) 93/1/135-139.


990. Krausz Tivadar:
Hazakutatás avagy "Krausz elvtárs mi van a fiókban" (1980-1990)
(Szilágyi Márton: Haza csak ott van...?) 92/3/430-432.


991. Kroó György:
Szabolcsi Bence (Fodor Géza: Zenetörténeti művek - asztalfiókban)92/6/903-913.


992. Kubler, George:
Az idő formája. Megjegyzések a tárgyak történetéről
(Szilágyi János György: Harminc év késés) 92/9/1361-1364.


993. Kukorelly Endre:
Én senkivel sem üldögélek (Hajdú Gergely: Balett és orthopedia) 90/8/931-935.
Egy gyógynövény-kert (Ambrus Judit: Mikor Isten éppen--) 94/4/608-612.
(Radnóti Sándor: A tautológia retorikája) 94/4/613-618.
Poet's Corner 14. Endre Kukorelly
(Radnóti Sándor: A tautológia retorikája) 94/4/613-618.
A valóság édessége (Ambrus Judit: Négy illusztráció Keresztury Tibor
"Félterpeszben" című kötetéhez) 93/6/883-890.


994. Kulcsár Szabó Ernő:
A magyar irodalom története 1945-1991. Irodalomtörténeti Füzetek, 130. sz.
(Réz Pál: Ami nincs benne és ami benne van) 94/3/468-474.
(Szilasi László: A hagyomány történésének telosz nélküli folytatása) 94/3/461-468.


995. Lackó Miklós:
Korszellem és tudomány (Tímár Árpád) 89/1/119-121.


996. Lakatos István:
A Paradicsomkert. Összegyűjtött versek és szépprózai munkák
(Szabó Magda: A pőre élete) 94/2/287-291.


997. Láng Zsolt:
Perényi szabadulása (Csuhai István: A hiányzó démon) 94/10/1548-1552.


998. Lányi András:
Hölgyek Titkára(Kompolthy Zsigmond: A pót-Lányi ír) 90/5/580.
A kettészakított üstökös (Németh G. Béla) 92/10/1482-1486.


999. Lao-ce:
tao te king (Miklós Pál) 91/2/232-235.


1000. Lator László:
Szigettenger(Babarczy Eszter: Jól szeretni) 94/9/1369-1374.

Aczél - Fraiberg Francesco - Lator Lázár - Sándor Schein - Zsolt

© Holmi 2005 | Tervezte a pejk
Valid CSS! Valid HTML 4.01!