HOLMI
HOLMI.org | A Holmi internetes változata |
Legfrissebb Archívum Lexikon Antológia Repertórium Előfizetés Impresszum


Mihent az Írók nyomtatásba egy egész nemzet elöt el kezdenek egymással vetélkedni, azonnal meg indul a szép elmélkedés...


BÍRÁLAT

KÖNYVEK

ÖNÁLLÓ MŰVEK - A BÍRÁLT MŰVEK SZERZŐINEK BETŰRENDJÉBEN

Aczél - Fraiberg Francesco - Lator Lázár - SándorSchein - Zsolt792. Aczél Tamás:
Illuminációk (Györgyey Klára: Váltott szemüveggel az apokalipszison túl) 92/5/751-755.
(Tarjányi Eszter: Regény, amely keresi olvasóját)92/5/755-758.


793. Adorno, Theodor W.:
A felvilágosodás dialektikája (Theodor W. Adorno, Max Horkheimer)
(Weisz János: Széljegyzetek A felvilágosodás dialektikájának magyar
fordításhoz) 92/4/613-616


794. Ágh István:
Kidöntött fáink suttogása (Hajdú Gergely: Ötödik nekifutás) 90/12/1445.


795. Ágoston Vilmos:
Húzd a himnuszt, ne káromkodj!
(Thomka Beáta: Az exodus botránya) 91/3/362-365.


796. Almási Miklós:
Léghajó Manhattan felett. Kalandok a Wall Streeten és Hollywoodban
(Voszka Éva: Tiszta Amerika?) 93/8/1158-1160.


797. Anderson, E. N.:
The Food of China (Kicsi Sándor András: A kínai konyha könyve) 92/7/1058-1063.


798. Andrassew Iván:
Csapdalakó (Hajdú Gergely: Andrassew Iván két könyve) 89/3/349-350.
Végrend (Hajdú Gergely: Andrassew Iván két könyve) 89/3/349-350.


799. Arendt, Hannah:
A forradalom (Sós Vilmos: Konzervatív vagy forradalmár?) 92/11/1698-1700.


800. Arisztotelész:
Lélekfilozófiai írások (Rászlak Tibor: A surrogó denevér halhatatlansága) 90/12/1433-1438.
"Metaphysica", görögül és magyarul ( Steiger Kornél: Aristotelés:
"Metaphysica", görögül és
magyarul) 93/4/599-603.

lásd még: 1304., 1320., 1326.801. Arthur, Katherine:
Bízz bennem, kedves! (Békés Pál: Minta érték nélkül) 92/3/454-461.


802. Asbóth János:
Álmok álmodója (Bán Zoltán András: Éretlenségünk iskolája) 91/7/922-92
(Lánczi András: A költő és a gründelzeit) 91/7/925-927.


803. Ash, Timothy Garton:
A balsors édes hasznai (Vajda Mihály: Közép-Európa egy kivételezett és
kivételes látású utazó szemével) 92/3/442-448.
The Uses of Adversity. Essays on the Fate of Central Europe
(Sajó András: Alig érzelmes utazás Közép-Európa-tájt) 92/3/437-442.


804. Asimov, Isaac:
Alapítvány; Alapítvány és Birodalom; Második Alapítvány; Az Alapítvány
pereme; Alapítvány és Föld; Az Alapítvány előtt
(Borbély István: Korlátozott gondviselés) 92/11/1708-1718.


805. Auster, Paul:
Holdpalota (Vághy László: Paul Auster: Holtpalota) 94/11/1705-1708.


806. Babits Mihály:
Itt a halk és komoly beszéd ideje...". Interjúk, nyilatkozatok, vallomások
(szerk. Téglás János) (Kelevéz Ágnes: Rögtönzések maradandó üzenete) 94/4/621-626.


807. Bacsó Béla:
A megértés művészete - a művészet megértése
(Hévizi Ottó: Máskéntkezelt hermeneutika) 90/11/1319-1322.


808. Bajor Andor:
Részleges vízözön (Závada Pál: A lezsukáló őrangyal pasasa) 92/3/421-425.


809. Bajti János:
Modeszt Muszorgszkij. Levelek, dokumentumok, emlékezések (Bajti János,
Papp Márta) (Fodor Géza: Zenetörténeti művek asztalfiókban) 92/6/903-913.


810. Baka István:
Égtájak célkeresztjén (Lator László: Baka István égtájai) 91/10/1365-1369.
"Egy csepp méz" a "Sztyepan Pehotnij testamentuma" című kötetből
(Kun Árpád: Egy példázat) 94/9/1365-1369.
Farkasok órája (Pór Judit: Szárnyaló kétségbeesés. Impressziók Baka
István verseskötetéről) 93/5/733-736.
(Szilágyi Márton: Baka István jelenései) 93/8/1137-1141.
(Vörös István: Bovaryné keze) 93/5/736-739.
Sztyepan Pehotnij testamentuma (Kántor Péter: Levél - kritika helyett) 94/9/1365.


811. Balassa Péter:
Halálnapló (Bányai János: Esszé/regény/napló) 94/8/1202-1206.
(Farkas Zsolt: A "Halálnapló" mondatairól) 94/8/1206-1220.
lásd még: 1293., 1303., 1311.

A másik színház (Babarczy László: Könyörgés komolyságért) 90/1/87-92.812. Bálint Péter:
Örvény és Fúga (Thomka Beáta: Az epikus emlékezet) 90/9/1067-1070.


813. Balla Zsófia:
A páncél nyomai; Eleven tér. Versek (1965-1986)
(Lengyel Balázs: Kemény dió) 92/12/1886-1888.
(Szilágyi Márton: A hallgatás hullámain) 92/10/1486-1491.


814. Barna FerencKalevala fordításáról
(Csepregi Márta: "Válogatott vers javábul, gyönyörű dalokat nyújtok".
A Kalevala magyar fordításairól) 93/10/1463-1469.


815. Barnes, Julian:
Flaubert papagája
(Balassa Péter: Bovaryné férje mint író és mint filológus) 89/3/353-359.


816. Baudelaire, Charles:
A Rossz virágai (Korompay H. János: "Nec verbo verbum...") 93/4/595-599.


817. Beccaria, Cesare:
A bűnökről és büntetésekről (Gángó Gábor: Beccaria Magyarországon) 93/7/1045-1053.


818. Beck András:
Nincs megoldás, mert nincs probléma (Bán Zoltán András: Könyvmoly) 92/10/1479-1482.


819. Békés Pál:
A bogárnak mindegy (Tóth Sára: Csattanós történetek) 93/11/1595-1598.
Érzékeny utazások Közép-Európán át (Csuhai István) 92/5/745-748.
(Orsós László Jakab: A prózaíró
boldogsága) 92/5/748-750.
Törzsi viszonyok (Boldizsár Ildikó: Traktor tér és utas üdítő) 90/10/1207-1208.


820. Bence György:
Hogyan lehetséges kritikai gazdaságtan (1970-1972) (Bence György,
Kis János, Márkus György)
(Fehér Ferenc: Az "általános szűkösség" szocializmusa) 93/11/1603-1619.


821. Benedek István:
Ady Endre szerelmei és házassága (Vezér Erzsébet: Ady?) 92/10/1496-1499.
Hügieia (Harmat Pál: Az orvostörténet diszkrét bája) 92/10/1500-1505.


822. Beney Zsuzsa:
József Attila-tanulmányok (Szőke György: "Alászállhatok rejtelmeibe!...") 90/3/334-336.
Kommentár labirintusból írott verseihez
(Beney Zsuzsa: Labirintusból labirintusba) 93/3/429-434.
Szó és csend között (Tóth Sára: Gyönyör és csömör "között") 94/10/1523-1530.
Versek a labirintusból (Beney Zsuzsa: Labirintusból labirintusba) 93/3/429-434.


823. Bergson, Henri:
Teremtő fejlődés
(Dévény István: Nyolcvan évvel a "Teremtő fejlődés" után) 93/10/1476-1481.


824. Berlin, Isaiah:
Négy esszé a szabadságról
(Horkay Hörcher Ferenc: Szabadelvű gondolatok a szabadságról) 91/2/228-232.


825. Bernhard, Thomas:
Egy gyerek megindul
(Bán Zoltán András: Könyvmoly. Egy kiadó megindul) 92/8/1194-1198.
Immanuel Kant (Bán Zoltán András: Könyvmoly. Kolumbusz felfedezte
Amerikát, Amerika felfedezi Kantot) 92/11/1705-1707.
Wittgenstein unokaöccse (Bán Zoltán András: Az őrült és a tüdőbeteg) 90/8/945-946.


826. Bertha Zoltán:
A szellem jelzőfénye (Cs.Gyímesi Éva.: Kritika igény - igényes kritika) 91/3/356-359.


827. Bertók László:
Kő a tollpihén (Hajdú Gergely: Térzene, rácsokkal) 90/11/1323-1324.
Priusz (Csűrös Miklós: "Én csak torkig voltam már...") 94/9/1376-1380.


828. Bibó István:
Különbség (Benda Gyula) 92/6/880-884.
(Fehér Ferenc: Létezhet-e demokratikus világrend?) 92/6/876-880.


829. Bikácsy Gergely:
Bolond Pierrot moziba megy. A francia film ötven éve
(Gelencsér Gábor: Filmfejfák) 93/11/1598-1603.


830. Bíró Yvette:
Profán mitológia (Gelencsér Gábor: Filmfejfák) 93/11/1598-1603.


831. Birtalan Győző:
Európai orvoslás az újkorban
(Harmat Pál: Az orvostörténet diszkrét bája) 92/10/1500-1505.
Óriáslépések az orvostudományban. A gyógyítás hősei az ókortól napjainkig
(Harmat Pál: Az orvostörténet diszkrét bája) 92/10/1500-1505.


832. Bitterli, Urs:
"Vadak" és "civilizáltak"
(Niedermüller Péter: Az "újraolvasás"lehetőségei) 92/11/1693-1698.


833. Bodor Ádám:
Sinistra körzet (Ács Margit: Az erdő démonikus vonzása) 92/12/1880-1883.
(Bodor Béla: Andrej a rengetegben) 92/12/1883-1885.
(Márton László: Az elátkozott peremvidék) 92/12/1873-1880.


834. Bojtár Endre:
Európa megrablása (Vajda Mihály: A gonosz birodalma) 90/11/1312-1315.


835. Bóna László:
Holtvilág (György Péter: Minden másképp van) 90/5/385.


836. Boorstin, Daniel J.:
Az amerikaiak. A gyarmatosítás kora
(Hahner Péter: Fedezzük fel Amerikát!) 92/11/1690-1693.


837. Borbély Szilárd:
Adatok (Bodor Béla: Istenhez hátráló mondatok) 94/10/1538-1545.
A bábu arca - Történet (Bodor Béla: Istenhez hátráló mondatok) 94/10/1538-1545.
Hosszú nap el (Bodor Béla: Istenhez hátráló mondatok) 94/10/1538-1545.
(Vörös István: Utazás hollóval) 94/10/1546-1548.


838. Borges, Jorge Luis:
A halhatatlanság (Scholz László: A szerző hangja) 94/7/1063-1065.
Képzelt lények könyve (Antal István: Álmaink hosszú nyaka) 90/12/1442-1443.


839. Botond Ágnes:
Pszichohistória avagy a lélek történetiségének tudománya
(Csorba János: A tudattalan és akiknek nem kell) 93/12/177-1779.


840. Budapesti szoborbúcsúztató (Wehner Tibor: Agyő)
93/2/291-295.


841. Bunuel, Luis:
Utolsó leheletem (Ács Margit: A tabuk megtépázása) 91/9/1235-1240.


842. Burger, Hermann:
Tractatus logica - suicidalis
(Márton László: "Élőkről rosszat vagy semmit") 90/10/1205-1207.


843. Burke, Edmund:
Töprengések a francia forradalomról (Ludassy Mária: Lobogónk Burke?) 92/3/432-437.


844. Canetti, Elias:
A hallás iskolája (Dalos György: Önéletírás és fikció) 91/10/1376-1385.
Tömeg és hatalom (Kocziszky Éva: Canetti "emberevő" antropológiája.
A Tömeg és hatalom megjelenése alkalmából) 91/10/1386-1392.


845. Carlson, Nancy:
A sebesség megszállottja (Békés Pál: Minta érték nélkül) 92/3/454-461.


846. Carter, Angela:
A kínkamra (Boldizsár Ildikó: Tündérmese és horror) 94/1/144-149.


847. Char, René:
A könyvtár lángban áll (Somlyó György: René Char, vagy "a mesebeli
tények történelmi ténnyé változtatása" (és viszont),
vagy a "tárgyatlan költő) 91/2/207-220.


848. Cioran, E. M.:
L'Ami lointain. Paris - Bucarest (E. M. Cioran, Constantin Noica)
(Miskolczy Ambrus: "A távoli barát") 93/6/894-897.


849. Clay Estrada, Rita:
Tűz vagy görögtűz (Békés Pál: Minta érték nélkül) 92/3/454-461.


850. Cleland, John:
Fanny Hill. Egy örömlány emlékiratai
(Békés Pál: Egy pornográfus a fény századából) 91/5/667-672.


851. Crane, Stephen:
Maggie, az utcalány (Hajdú Gergely: Maggie, az utcakönyv) 91/1/119-121.


852. Curcio, Michele:
Parapszichológia A-tól Z-ig (Csorba János: Lelken innen, pszichológián túl.
Hiteles és hamis lélekvesztő) 94/2/314/318.


853. Czeizel Endre:
A magyarság genetikája (Harmat Pál: Gének piros-fehér-zöldben) 93/7/1038-1040.


854. Czímer József:
Közjáték (Hegedüs Géza: A dramaturg mint történetíró) 93/5/752-753.


855. Csalog Zsolt:
Egy téglát én is letettem (Vági Gábor: Szochaza nélkül) 90/7/815-817.
Fel a kezekkel (Cserne István: A nevelés ellentéte avagy kapituláljunk-e) 90/7/817-822.


856. Csanádi Imre:
Egy hajdani templomra (Fábri Péter: Hajdani konszenzus, mai költészet) 90/4/453-455.


857. Csaplár Vilmos:
Momi lába (Bazsányi Sándor: Egy félbeszakadt tapasztalás regénye) 94/2/300-302.


858. Csáth Géza:
Napló, 1912-1913 (Földényi F. László: A halál tükrében élt élet) 91/4/510-515.


859. Csejdy András:
Meddőhányó (Bán Zoltán András: Könyvmoly. Az üresség könyveiből) 92/9/1333-1337.


860. Cselényi Béla:
Üzennek a falmikulások (Hajdú Gergely: Balett és orthopedia) 90/8/931-935.


861. Csengey Dénes:
Találkozások az angyallal (Kukorelly Endre) 89/3/350.


862. Csepeli György:
Nemzet által homályosan
(Kronstein Gábor: Nemzettudat - módszer által homályosan) 93/5/757-764.


863. Csoóri Sándor:
Nappali hold (Radnóti Sándor: Etnosz és Démosz) 92/6/868-873.


864. Csorba Béla:
Rögeszmélet (Thomka Beáta: Töménység, szigorúság, fegyelem) 90/2/232-235.


865. Csukás István:
Cillancs felfedezi a világot (Boldizsár Ildikó: ... volt... Mese-figyelő) 91/6/776-782.
Brum Brum Brúnó és a kalózok (Boldizsár Ildikó: ... volt... Mese-figyelő) 91/6/776-782.
Brum Brum Brúnó, a lovaglóművész
(Boldizsár Ildikó: ... volt... Mese-figyelő) 91/6/776-782.
Brum Brum Brúnó, a nagy vadász (Boldizsár Ildikó: ... volt...Mese-figyelő) 91/6/776-782.
A kelekótya kiskakas (Boldizsár Ildikó: ... volt... Mese-figyelő) 91/6/776-782.
Metszet az Időből, Szárszó, nyár
(Vargha Balázs: Szívem dobog, karórám ketyeg) 90/6/708-709.
Sün Balázs (Csukás István, DargayBoldiz Attila)
(Boldizsár Ildikó: ... volt..Mese-figyelő) 91/6/776-782.
Tappancs játszani szeretne (Boldizsár Ildikó: ... volt... Mese-figyelő) 91/6/776-782.


866. Dahl, Roald:
Szofi és HABÓ (Tamás Ferenc: Horror gyermekeknek) 93/10/1473-1476.


867. Dalton, Pat:
Felragyog a nap (Békés Pál: Minta érték nélkül) 92/3/454-461.


868. Dániel Ferenc:
Ah, Amerika (Dániel Ferenc, Orosz István) (Závada Pál: Pikcsersó) 90/3/340-344


869. Danyi Magdolna:
Rigólesen (Thomka Beáta: Töménység, szigorúság, fegyelem) 90/2/232-235.


870. Darab Tamás:
A gépesített értelem. Vázlatok a mesterséges intelligencia filozófiájáról
(Neumer Katalin: A postás kétszer csenget, avagy az elveszett
színházjegy esete) 92/10/1516-1519.


871. Dargay Attila:
Sün Balázs (Csukás István, Dargay Attila)
(Boldizsár Ildikó: ... volt... Mese-figyelő) 91/6/776-782.


872. Darvasi László:
A portugálok (Márton László: A személyiség kicsiny szigetei) 93/8/1144-1147.
A veinhageni rózsabokrok (Ambrus Judit: Van minden, és...) 94/6/938-939.
(Bán Zoltán András: A szépség kopasz koldusa) 94/6/932-933.
(Károlyi Csaba: A mindent elrendező szenvedély) 94/6/934-938.


Dávid Csaba lásd Francesco, Dino


873. Dávidházi Péter:
Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége
(Csűrös Miklós: Új szemszögből a mindig új Aranyról) 93/8/1147-1151.


874. Degler, Carl N.:
Az élő múlt. Milyen erők formálták Amerika mai képét?
(Hahner Péter: Fedezzük fel Amerikát!) 92/11/1690-1693.


875. Delius, Friedrich Christian:
Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde
(Nádas Péter: A világbajnok Delius) 94/8/1189-1192.


876. Derrida, Jacques:
Grammatológia I. rész (Rugási Gyula: "A lét ír". A hatvanas évek
Derridájáról - a "Grammatológia" "fél" magyar fordítása) 94/9/1382-1390.


877. Dethlefsen, Thorwald:
A sors mint esély (Csorba János: Lelken innen, pszichológián túl. Hiteles
és hamis lélekvesztő) 94/2/314-318.


878. Disney, Walt:
Bambi (Boldizsár Ildikó: ... volt... Mese-figyelő) 91/6/776-782.


879. Dubnov, Simon:
A zsidóság világtörténete (Rugási Gyula: "Zsidó könyvek") 92/9/1348-1351.


880. Dunn, John:
Locke (Horkay Hörcher Ferenc: A korai modern brit politikai
gondolkodás cambridge-i látképe) 94/7/1072-176.


881. Einstein, Alfred
A zenei nagyság (Dolinszky Miklós: Hányféle Nagyság van) 91/10/1397-1040.


882. Eörsi István:
Emlékezés a régi szép időkre (Sneé Péter: Egy sértett lélek panasza) 89/2/233-235.
A szerző szeretné, ha a Pofa feje és a csomó emlékeztetné egymásra.
Hat dráma (Bán Zoltán András: A publicista drámája) 93/4/589-595.


883. Erdély Miklós:
Művészeti Írások
(György Péter: Erdély Miklós - a szelíd botrány művésze) 92/8/1170-1181.


884. Erdélyi Ágnes:
Max Weber Amerikában (Somlai Péter) 93/12/1774-1777.


885. Erdős Renée:
A nagy sikoly (Radnóti Sándor) 91/10/1369-1372.


886. Erikson, Erik H.:
A fiatal Luther és más írások
(Harmat Pál: A pszichohistória és akiknek nem kell) 91/9/1241-1243.


887. Esterházy Péter:
Az elefántcsonttoronyból (Réz Pál: Hét jelző rövid kódával) 91/9/1220-1222.
Esterházy-kalauz. Marianna D. Birnbaum beszélget Esterházy Péterrel
(Tarjányi Eszter: "Istenről kell írni, nem a pápistákról") 91/9/1221-1224.
Hahn-Hahn grófnő pillantása
(Horkay Hörcher Ferenc: Házy Eszter és a káosz) 93/7/1022-1025.
Hrabal könyve (Angyalosi Gergely: Bevezetés a Jóistenbe) 90/10/1199-1202.
lásd még: 1309.

Egy kékharisnya följegyzései (Lengyel László: A Ladiklaki Kandúr) 94/11/1674-1677.
Német nyelvű Esterházy-recepció.
(Wernitzer Julianna: Az idézet mint mézesmadzag) 94/4/626-631
Termelési-regény
(Szegedy-Maszák Mihály: Regény, amint újra olvassa önmagát) 93/7/1021-1022.888. Fabiny Tibor:
The Lion and the Lamb. Figuralism and Fulfilment in the Bible, Art and
Literature (Pál József: Előkép és beteljesülés az irodalomban) 93/7/1037-1038.


889. Faludy György:
Pokolbéli víg napjaim (Károlyi Csaba: Önéletrajz-szemle) 93/2/280-288.


890. Fehér Ferenc:
Diktatúra a szükségletek felett (Fehér Ferenc, Heller Ágnes, Márkus György)
(Kardos András: Iskola a határon) 92/9/1352-1358.
The Grandeur and Twilight Radical Universatism (A radikális univerzalizmus
nagysága és bukása) (Fehér Ferenc, Heller Ágnes)
(Rorty, Richard) (ford. Barabás András) 94/8/1223-1228.
Jalta után (Fehér Ferenc, Heller Ágnes)
(Szilágyi Ákos: Lajtán innen, Jaltán túl) 91/8/1085-1091.
A megfagyott forradalom (Ludassy Mária) 93/5/753-757.


891. Fehér M. István:
Martin Heidegger. Egy XX. századi gondolkodó életútja
(Heller Ágnes: Heidegger filozófiai portréja baráti szemmel) 94/3/474-476.


892. Fejtő Ferenc:
Budapesttől Párizsig (Bikácsy Gergely: Egy magyar francia) 92/6/900-903.
A népi demokráciák története I-II.(Szalai Júlia: A kelet-európai kisállamok
népi demokratikus nyomorúsága) 92/6/893-899.


893. Ferdinándy Mihály:
Baklovagok (Talpasi Tamás: Üzenet a bárhoni magyar olvasónak és
főképp Ferdinándy Mihályna Délszigetre, a "Baklovagok"
kapcsán, mely regénynek nevezett pars-pro-toto
családtörténet Bécsben, a Sodalitas Kiadónál jelent meg,
1983-ban, 347 lapon) 93/7/1034-1036.


894. Ferencz Győző:
Omlásveszély (Várady Szabolcs: Rossini és a brazilok) 90/1/96-98.


895. Fian, Antonio:
Schratt (Gál Ferenc: Mesél a bécsi szerző) 94/8/1221-1222.


896. Fischer, Tibor:
A béka segge alatt (Bán Zoltán András: Kis magyar Lüszienek) 94/12/1874-1877.


897. Fodor András:
A Kollégium. Napló, 1947-1950.
(Standeisky Éva: "A végvonaglás titkos tanúja") 92/2/295-300.


898. Follett, Ken:
A katedrális (Marosi Ernő: A középkori építészet lektűrje) 91/6/786-789.
A Modigliani-botrány (Radnóti Sándor: Egy hiteles krimi) 89/1/121-122.


899. Foucault, Michel:
Felügyelet és büntetés (Angyalosi Gergely: A roppant karaván) 91/7/927-933.


900.Fraiberg, Selma H.:
Varázsos évek (Vajda Júlia: Mumusok a gyermeknevelésben) 92/4/609-613.

Aczél - Fraiberg Francesco - Lator Lázár - SándorSchein - Zsolt


© Holmi 2005 | Tervezte a pejk
Valid CSS! Valid HTML 4.01!