VOJNITS IMRE (Vál, 1933) 1960-ban végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán, magyar–könyvtár szakon. 1951-52-ben és 1957-ben fizikai munkás, a közbeeső években vidéken könyvtáros. 1958-tól a Magyar Televíziónál dolgozik, hamarosan a könyv-, film- és magnótár vezetője, 1965-től pedig nyugdíjba meneteléig szinkrondramaturg. Túlnyomórészt angol nyelvű – köztük számos verses és prózai színdarabból készült – film szövegét fordította magyarra. Verseit csak 1989-ben kezdte publikálni. Kötetei: Bujdosó ének (1995); Amerre nézünk (2003).