VOIGT VILMOS (Szeged, 1940) folklórkutató, egyetemi tanár, a Néprajzi Intézet igazgatója. Kutatási területe: összehasonlító folklorisztika és filológia Európában, Amerikában, Ázsiában, Afrikában, nyelvészet, irodalom, vallástudomány, szemiotika. Az MTA Néprajzi Bizottság, a Nemzetközi Finnugor Kongresszusok magyar nemzeti bizottsági tagja. A Magyar Szemiotikai Társaság elnöke, a Magyar Néprajzi Társaság, a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság alelnöke, az Acta Ethnographica, az Ethnographia szerkesztőbizottságának tagja. A Magyar Népköltési Gyűjtemény szerkesztője. A néprajztudomány doktora. Legutóbbi könyve: A vallási élmény története (2005).