TOMPA MÁRIA (Budapest, 1936) egyetemi tanulmányait Párizsban végezte, ahol 1964–76 között élt, hosszabb ideig a Francia Rádióban, valamint a Sorbonne finn–ugor tanszékén dolgozott. Hazatérése után ismerkedett meg Szentkuthy Miklóssal, akinek munkatársaként tíz évig tevékenykedett az író 1988-ban bekövetkezett haláláig. Azóta pedig irodalmi hagyatékának gondozója, és posztumusz műveinek sajtó alá rendezője.