PERNECZKY GÉZA (Keszthely, 1936) művészettörténész, képzőművész, író. 1970 óta Kölnben él. Újabb könyvei: Fraktálok és eseményminták (1997); The Poly-dimensional Fields of Saxon-Szász (2002), csata és szivárvány. Spektákulum. Jegyzetek és színpadi töredékek Keserü Ilona művészetéhez (Softgeometry, Köln, 2008). Lásd még: honlapja