HAVASI ATTILA (Békéscsaba, 1972) matematika–angol szakosként kezdte a szegedi, majd magyar, angol és portugál szakosként folytatta tanulmányait a budapesti egyetemen. Verseket publikált a Prae és a Huszonegy című folyóiratban, műfordításokat a Palimpszesztben. Varró Dániellel és Vaskó Péterrel közösen három angol költőtől (Lear, Carroll, Belloc) egy kötet verset fordított (Ponyigócok utazása. Az angol abszurd költészetből – megjelenés előtt). Második verseskötete: 1001 magányos rinocérosz (2007). Lásd még: bővebben