FÁBRI ANNA (Kaposvár, 1945) irodalom- és művelődéstörténész, az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszékén tanít, kandidátus. Több évtizedes textológiai munkássága során (kéziratos naplók, memoárok mellett) számos Jókai-, Mikszáth- és Krúdy-mű szövegét adta közre. Több forrásértékű antológia, szöveggyűjtemény összeállítója és szerkesztője. Mintegy száz tanulmányt, esszét publikált Jókai, Mikszáth, Krúdy és más XIX–XX. századi magyar elbeszélők műveiről, e századok magyar írónőiről, közirodalmáról, irodalmi és társadalmi életéről. Legutóbbi önálló könyve: „A szép tiltott táj felé”. A magyar írónők története két századforduló között. 1795–1905 (1996). Válogatás, szerkesztés: A nő és hivatása II. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből 1866–1895 (2006).