BENE SÁNDOR (1964, Budapest) az MTA Irodalomtudományi Intézet tudományos
főmunkatársa.  Főbb kutatási területei: kora újkori politikai eszmetörténet, horvát–magyar–olasz irodalmi és kulturális kapcsolattörténet (XVI—XVII. század). Az Irodalomtörténeti Közlemények Szemle rovatának szerkesztője.