HOLMI
HOLMI.org | A Holmi internetes változata |
Legfrissebb Archívum Lexikon Antológia Repertórium Előfizetés Impresszum


Mihent az Írók nyomtatásba egy egész nemzet elöt el kezdenek egymással vetélkedni, azonnal meg indul a szép elmélkedés...

Filip Tamás

TANÚK

A látogatók körben állnak,
beszédük elhal, mikor egy néma
mozdulattal jelt ad a szobrász.
A segéd az öntőformára ugrik.
Ebből nem lesz még egyszer szobor,
megsemmisül, mi egyszer dajkálta már
a beléje öntött izzó anyát és gyermekét.
A tanúk látják, az emlőn hatalmas seb
tátong, a mellbimbót szájában tartó
csecsemő arca is eltorzul, aztán
széttörik a csizmás lábak alatt.
A fém már megszilárdult, a két
szereplő egyetlen tömbbe fogva
öleli egymást egy többé már nem
ismételhető, szoros mozdulattal.
TOLL, PAPÍR

Egy kitölthetetlen kérdőív, megint.
Sunyi elágazások, csillag, lábjegyzet,
két csillag, lábjegyzet megint.
Az útmutató még homályosabb,
a kérdezőt elfogta a hatalmi mámor,
firtatja szokásaid, miközben nyájasan
úgy tesz, mintha nem is lenne kíváncsi
a válaszodra. De azt biztosan nem te
döntöd el, hogy mit érdemel az a bűnös, aki
nem válaszol, vagy hazudik a kérdőíveken.

Este van, a tollhegy hajóorr, fekete vizet
hasít, s hogy előrejutsz, illúzió: elakadtál
a kérdések zátonyain. A különbség csak
annyi, hogy most te kérdezel. Keménynek
szeretnéd hinni magad, céltudatos kapitánynak,
a világ így-úgy felel is néha, de legtöbbször
becsap, elaltatja a gyanakvásod, és csak
a papír telik meg lassan betűiddel. A konok
hullámok megfeneklett hajóhoz csapódnak.
SZÁJJAL ÉS LÁBBAL

Tudom, kiktől van ez a Folyópart, egy
csomagban kaptam a Tavaszi réttel,
a Szénaboglyával, a Virágzó barackfával
együtt. Szájjal és lábbal festették
a hozzám hasonló jámboraknak.
– Megint eszükbe jutottam – fogadtam
sóhajtva, mint mindig... Valamit kellett
fizetnem érte, hogy legyen ecset meg
festék a téli kollekcióhoz is.
Aztán, amikor nem látta senki, próbáltam
írni úgy, hogy fogammal tartom a tollat,
de nem jutott eszembe, csak néhány
kusza gondolat. Elszégyelltem magam:
ez olyan ostoba kísérlet, hogy
nem is szabad sikerülnie.


© Holmi 2005 | Tervezte a pejk
Valid CSS! Valid HTML 4.01!