HOLMI

A folyóirat online kiadása


2014 június
 • Dávidházi Péter: “HOGY MIKET TUD, EZ A SEKSZPÍR VILLIAM”. TISZTELGÉS A 450 ÉVE SZÜLETETT DRÁMAÍRÓ ELŐTT 2014 június
 • Cséve Anna: „NAGYSÁGOS SZENVEDÉLY” (II). Mozaikkockák Móricz Zsigmond és a Nyugat kapcsolatáról 2008 február
 • Csűrös Miklós: „AKI ESTÉBŐL ÚJRA FÖLKEL”. A kései Rába György költői világképéről 2008 február
 • Márton László: EGY ÉGTÁJ ÉVFOLYAMAI 2008 január
 • Schiller Erzsébet: A NYUGAT ELSŐ SZÁMA 2008 január
 • Schein Gábor: AZ IRODALMI MODERNIZÁCIÓ PILLANATFELVÉTELE A NYUGAT MEGINDULÁSAKOR 2008 január
 • Térey János: „PÁRIZ! PÁRIZ!” Szomory Dezső, avagy a megrendülés 2008 január
 • Borbás Andrea: ADY ENDRE NAPLÓVERSEI A NYUGATBAN 2008 január
 • Gréczi Emőke: A NYUGAT KÖRÜL 2008 január
 • Kelevéz Ágnes: EGY LEGENDÁS OSVÁT-LEVÉL NYOMÁBAN Jegyzetek 2008 január
 • Rába György: BABITS, A HÉTKÖZNAPI ÜNNEPEK KÖLTŐJE 2008 január
 • Cséve Anna: „NAGYSÁGOS SZENVEDÉLY” (I). Mozaikkockák Móricz Zsigmond és a Nyugat kapcsolatáról 2008 január
 • Bíró-Balogh Tamás: OSVÁT ERNŐ ELFELEJTETT NYILATKOZATA 2008 január
 • Kőszeg Ferenc: EGY LETŰNT NEMZEDÉK ELFELEDETT KRÓNIKÁSA. Halász Imre 2008 január
 • Bolgár Dániel: GAZDASÁGI MESÉK A NYUGATBAN 2008 január
 • Fráter Zoltán: OLVASNI, SOROK KÖZÖTT. A Nyugat utolsó száma 2008 január
 • Fodor Géza: TÜKHÉ – ANAGNÓRISZISZ – KATHARSZISZ. Verdi: “Simon Boccanegra” 2007 december
 • Kelecsényi László: HOL (NEM) JÁRT KRÚDY GYULA? 2007 december
 • Rostás Péter: A „SZUNNYADÓ MÚZEUM”. Száz éve nyílt meg a Fővárosi Múzeum 2007 december
 • Ébli Gábor: K20+?=K21. Modern és kortárs művészet Németország múzeumaiban 2007 december
 • Adamik Lajos: ARNO SCHMIDT STIFTER-DIALÓGUSA ELÉ 2007 december
 • Szilágyi Júlia: NYELV – RÍTUS – EMLÉKEZÉS (AZ 1976-OS KORUNK-ÉVKÖNYBEN) 2007 november
 • Valachi Anna: Múzsaszerepben. Kozmutza Flóra hatása József Attila költészetére 2007 november
 • Pálfalvi Lajos: AZ IFJÚ GOMBROWICZ GYÖTRELMEI 2007 október
 • Cseke Ákos: K. 2007 október
 • Voigt Vilmos: ANEKDOTIKUS ÉRVELÉS EGY ÜGY ÉRDEKÉBEN (Lektori jelentés Marót Károly tanulmányairól) 2007 október
 • Rugási Gyula: ZSIDÓSÁG ÉS FILOZÓFIA (Staller Tamás: Zsidóság és filozófia. Szerkesztette Babits Antal; Szaadjá gáon: Hittételek és vélemények könyve. Szerkesztette Jutta Hausmann, Lichtmann Tamás, fordította Hegedűs Gyöngyi; Ábrahám ibn Daud: A magasztos hit. Szerkesztette Babits Antal, fordította Kohn Zoltán; Moses Mendelssohn: Phaidón, avagy a lélek halhatatlansága. Szerkesztette Kiss Endre, fordította Rathmann János) 2007 október
 • Végh Dániel: A MAGYAR FANTASY-IRODALOMRÓL 2007 szeptember
 • Vári György: „VAN ERRE SZÓ, DE NINCS EMLÉKEZET”. Balla Zsófiáról 2007 szeptember
 • Hévizi Ottó: KÍSÉRTETHISTÓRIÁK (Bolyongás Lukács „Regényelmélet”-ében) 2007 szeptember
 • Tatár György: A HARMADIK ATTRIBÚTUM 2007 szeptember
 • Hannes Böhringer: RENDET RAKNI (Tillmann J. A. fordítása) 2007 szeptember
 • Gergely Ágnes: LÁZÁLOM 2007 augusztus
 • Zoltai Dénes: ADORNO NYELVFILOZÓFIAI TÖREDÉKÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ 2007 augusztus
 • Theodor W. Adorno: TÖREDÉK A ZENÉRŐL ÉS A NYELVRŐL 2007 augusztus
 • Kárpáti János: A BARTÓK-ÉRTÉS ZSÁKUTCÁI 2007 augusztus
 • Georg Klein: A NÉMETEKRŐL 2007 augusztus
 • Spiró György: HUBAY MIKLÓS ÉS A „JÓL MEGCSINÁLT DARAB” 2007 július
 • Radnóti Sándor: A FILOZÓFIAI BOLT 2007 július
 • Erdélyi Ágnes: VALLÁS ÉS ERKÖLCS KAPCSOLATA A „VALLÁSSZOCIOLÓGIÁ”-BAN 2007 július
 • Dalos Anna: TALÁLKOZÁS EGY FIATALEMBERREL 2007 június
 • Parászka Boróka: SÜTŐ ANDRÁS – A MAGYARORSZÁGI ÍRÓ 2007 június
 • Rába György: EGY HIMNIKUS KÖLTŐ 2007 június
 • Bartha Katalin Ágnes: SHAKESPEARE XIX. SZÁZADIKOLOZSVÁRI OLVASÓI 2007 június
 • Borbás Mária: RÉGI IDŐK TANÚJA 2007 június
 • Schauschitz Attila: MAIGRET NYOMÁN A VILÁG 2007 június
 • Bene Sándor: Eljutni Zágonba 2007 május
 • Bárány Tibor: „ZSIDÓNAK LENNI RÓMÁBAN TÁRGYILAGOSSÁGOT JELENT” (Spiró György „Fogság” című regényének értelmezéseiről) 2007 május
 • Nagy Árpád Miklós: CLASSICA HUNGARICA (II) Rövidítésjegyzék 2007 május
 • Hannah Arendt: EMBERNEK LENNI SÖTÉT IDŐKBEN 2007 április
 • Nagy Árpád Miklós: CLASSICA HUNGARICA (I) – A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének története a kezdetektől 1929-ig 2007 április
 • Beke József: IRODALMI „KÉTSZERSÜLTEK” – Irodalmunk nevezetes átdolgozott művei 2007 április
 • Mesterházi Mónika: ALICE MUNRÓRÓL ÉS A „VÉTKEK”-RŐL 2007 március
 • Perneczky Géza: REVÍZIÓ A MAGYAR AVANTGÁRD KEZDETEINEK KÉRDÉSÉBEN 2007 március
 • Forgács Éva: VADAK VAGY KOLORISTÁK? 2007 március
 • Sármány-Parsons Ilona: MARGINALIZÁLT MAGYAR FESTŐK,AVAGY EGY KÖZÉP-EURÓPAIFESTÉSZETI KÁNON KÉRDÉSEI 2007 március
 • Orosz István: „…NOTHING BUT CONFUSION” 2007 március
 • Ullmann Tamás: KANT ÉS A HATTYÚ 2007 március
 • Koltai M. Gábor: KIETLEN BAROKK (Jegyzetek Füst Milán „Catullus”-ához) 2007 március
 • Miskolczy Ambrus: TERMÉKENY HARAGVÁSOK, AVAGY A SZABADSÁG-ÓDA „REJTÉLYE” (Kazinczy Ferenc nyílt és rejtett dialógusa Batsányi Jánossalés Sipos Pállal) 2007 február
 • Bíró Ferenc: JAVASLAT A „BÁNK BÁN”TRAGIKUMÁNAK ÉRTELMEZÉSÉHEZ 2007 február
 • Gréczi Emőke: ILLYÉS GYULA ISMERETLEN APOLLINAIRE-FORDÍTÁSA 2007 január
 • Stefan Kunze: BEVEZETÉS A „MOZART OPERÁI”CÍMŰ KÖTETHEZ Jegyzetek 2007 január
 • Ludassy Mária: HALANDÓ ISTENSÉG ÉS MESTERSÉGES ÖRÖKKÉVALÓSÁG 2007 január
 • Losonczi Péter: DESCARTES ÉS A JEZSUITÁK: ADALÉKOKAZ „OLYMPICA” ÉS AZ„ÉRTEKEZÉS A MÓDSZERRŐL” KAPCSÁN 2007 január
 • Balázs Zoltán: Utópia És Disztópia 2006 szeptember
 • Beke József: A „Bánk Bán” Nyelvéről. Archaizál-e Katona? 2006 szeptember
 • Dávidházi Péter: „Jövevények És Zsellérek”:Egy Bibliai Fogalompár Nyomában 2006 augusztus
 • Vallasek Júlia: Báránysült És Rebarbara – Jane Austen levelezése elé 2006 július
 • Fodor Géza: Shakespeare Hamlet-„film”-je 2005 december
 • Balázs Zoltán: „A Vihar”: Az Erkölcsi Személyiség Drámája 2005 december
 • Géher István: A Magyar „Hamlet”: Arany János furcsa Álcája 2005 december
 • Beke József: Nagykőrös Hatása Arany János Nyelvére 2005 december
 • Vörös István: Mikor Olvas Az Ember? 2005 július
 • Voigt Vilmos: A Giccs Tárgya 2005 május
 • Valachi Anna: Egy Tabu Föltárulkozása. József Attila, Illyés Gyula és a közös múzsa, Flóra kapcsolata 2005 április
 • Tverdota György: Harmatocska 2005 április
 • Kicsi Sándor András: A VÁROSLIGET GOMBÁIRÓL 2004 december
 • Kicsi Sándor András: SZOMORY SZILVESZTERI VACSORÁJA A MARGITSZIGETEN 2004 december
 • Kicsi Sándor András: SPENÓTHÁZ ÉS ELIZÉLT PALOTA 2004 december
 • Radnóti Sándor: GRADIVA (II) 2001 december
 • Szalai Júlia: AZ ELISMERÉS POLITIKÁJA ÉS A „CIGÁNYKÉRDÉS” (II). A többségi-kisebbségi viszony néhány jelenkori problémájáról 2000 augusztus
 • Tóth Aladár: ADALÉKOK MOZART DRÁMAI ZENÉJÉNEK ESZTÉTIKÁJÁHOZ 1991 december
 • Wilheim András: Tóth Aladár Mozart-tanulmányáról 1991 december
 • Hans-Georg Gadamer: A második Varázsfuvola (Kertész Imre fordítása) 1991 december
 • Gernot Gruber: MOZART AKTUALITÁSA ÉS A RECEPCIÓTÖRTÉNET (Györffy Miklós fordítása) 1991 december
 • István Mária: Németh Antal Mozart-színpada 1991 december
 • Németh Antal: MOZART OPERÁINAK SZÍNPADA 1991 december
 • Kocsis Zoltán: MOZART KADENCIÁIRÓL 1991 december
 • Heller Ágnes: IMMANUEL KANT MEGHÍVJA ÖNT EBÉDRE 1991 december
 • Csűrös Miklós: KÁLNOKY INEDITUS 1991 november
 • Richard Rorty: TIZENKILENCEDIK SZÁZADI IDEALIZMUS, HUSZADIK SZÁZADI TEXTUALIZMUS (Beck András fordítása) 1991 november
 • Erdélyi Ágnes és Laurent Stern: A FORDÍTÁS: A MŰVELET ÉS AZ EREDMÉNYE 1991 november
 • Hévízi Ottó: JEGYZETEK A VIGASZTALÁSRÓL 1991 november
 • Péter László: MONTESQUIEU PARADOXONJA A SZABADSÁGRÓL ÉS A MAGYAR ALKOTMÁNY, 1790–1990 1991 november
 • Szalai Júlia: Néhány sor Szalai Sándor és Kádár János levélváltása elé 1991 november
 • Pierre Boulez: A VESZTASZŰZ ÉS A TŰZLOPÓ (Réz Pál fordítása) 1991 október
 • Jászay Antal: A LUSTA ÖNKÉNYURALOM DICSÉRETE (Léderer Pál fordítása) 1991 október
 • Békés Csaba: BRIT KÖVETSÉGI JELENTÉSEK A VILÁG KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGAIBÓL AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOMMAL KAPCSOLATOS HELYI REAKCIÓKRÓL 1991 október
 • � Holmi 2005 | Tervezte a pejk
  Valid CSS! Valid HTML 4.01!