HOLMI

A folyóirat online kiadása


2014 november
 • ÉLMÉNYEK ÉS LÁTÓSZÖGEK. NAPLÓRÉSZLETEK ÉS LEVELEK AZ I. VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBŐL. „…HOGY EZ A HÁBORÚ BEKÖVETKEZETT, AZ EMBERI KULTÚRA ÁLTALÁNOS ÉS EGYETEMES CSŐDJÉT JELENTI”. VÁLOGATÁS REMÉNYIK SÁNDOR ROKONAIHOZ, BARÁTAIHOZ ÍROTT LEVELEIBŐL (1914–1918) 2014 november
 • ÉLMÉNYEK ÉS LÁTÓSZÖGEK. NAPLÓRÉSZLETEK ÉS LEVELEK AZ I. VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBŐL. „…EZ A HÁBORÚ MINDENKINEK A NYAKÁBA SÓZZA A KERESZTET”. VÁLOGATÁS TERSÁNSZKY JÓZSI JENŐ I. VILÁGHÁBORÚ ALATT ÍROTT LEVELEIBŐL 2014 november
 • ILLYÉS GYULA ÉS VAS ISTVÁN LEVELEZÉSÉBŐL (KÖZREADJA ILLYÉS MÁRIA) 2014 október
 • SAMUEL BECKETT TÍZ LEVELE (Válogatta és fordította Cseke Ákos) 2014 augusztus
 • “MINDKETTŐTÖKNEK CSÓK, ÖLELÉS ZSOLITÓL” (II). JÉKELY ZOLTÁN LEVELEI PASTEINER ÉVÁNAK ÉS TAKÁCS JENŐNEK (Közreadja Lőcsei Péter) 2014 július
 • “MINDKETTŐTÖKNEK CSÓK, ÖLELÉS ZSOLITÓL” (I), JÉKELY ZOLTÁN LEVELEI PASTEINER ÉVÁNAK ÉS TAKÁCS JENŐNEK (Közreadja Lőcsei Péter) 2014 június
 • Kilényi Irma levelesládájából (II) (Közreadja és a jegyzeteket írta Valachi Anna) 2013 október
 • KILÉNYI IRMA LEVELESLÁDÁJÁBÓL (I) (Közreadja és a jegyzeteket írta Valachi Anna) 2013 szeptember
 • JÉKELY ZOLTÁN ÉS ÁPRILY LAJOS 1940 ÉS 1946 KÖZTI LEVELEZÉSÉBŐL (Közreadja Péterfy Sarolt) 2013 április
 • JÉKELY ZOLTÁN LEVELE TAKÁCS JENŐNÉ PASTEINER ÉVÁNAK 2013 április
 • Nádas Erzsébet: LEVÉL SZABÓ ZOLTÁNRÓL 2012 június
 • „…ÍGY KEZDŐDÖM ÉN A NÉVTELEN JEGYZŐNÉL” (I). Szabó Zoltán levelei Ortutay Gyulának (Közzéteszi Varga Katalin) 2012 június
 • SZABÓ ZOLTÁN LEVELEI MARSOVSZKY MIKLÓSNAK Közzéteszi Bibó István (ifj.) 2012 június
 • RADNÓTI MIKLÓSNÉ LEVELE LENGYEL BALÁZSNAK 2009 szeptember
 • Gréczi Emőke: A NYUGAT KÖRÜL 2008 január
 • „Kedves Cina!” – „Édes Drágám!”– „Kedves Sanyikám!” Weöres Sándor levelesládájából (Közzéteszi Lőcsei Péter) 2006 szeptember
 • Fulvia LEVELE VÁRADY SZABOLCSNAK 2004 november
 • KARINTHY GÁBOR LEVELEI FÜST MILÁNHOZ* (Közzéteszi Beck András) 2004 augusztus
 • SZABÓ ZOLTÁN LEVELEI SZEKERES ZSUZSÁNAK 2004 július
 • ÖRKÉNY ISTVÁN LEVELE ZELK ZOLTÁNNAK 2004 július
 • Henry James–Edith Wharton: LEVELEK (Vallasek Júlia fordítása) 2004 június
 • MÉSZÖLY MIKLÓS LEVELESLÁDÁJÁBÓL* 2004 február
 • VAS ISTVÁN LEVELESLÁDÁJÁBÓL (Közzéteszi Monostory Klára) 2001 július
 • LEVELEK AZ „ISKOLÁ”-RÓL (Közzéteszi Kelecsényi László) 2001 június
 • SZERB ANTAL LEVELEI DIONIS PIPPIDINEK (Réz Pál fordítása) 1995 július
 • SZALAI SÁNDOR ÉS KÁDÁR JÁNOS LEVÉLVÁLTÁSA 1991 november
 • JELENTÉSEK, TÁVIRATOK (Félix Pál fordítása) 1991 október
 • Marosi Ildikó: ZÉRUSPONTON 1991 szeptember
 • Hungária Incognita (Válogatás Sárközi Márta és Szabó Zoltán levelezéséből) (Közzéteszi Kenedi János) 1991 január
 • Gedő Ilka: VAJDA LAJOSRÓL 1990 december
 • Somlyó György: SZÁLAK EGY LEVÉLKAZALBÓL 1990 november
 • Győri János: EMBER-MELEGÉRT DIDEREGVE 1990 november
 • Németh László – VERES PÉTERNEK 1990 július
 • KABDEBÓ LÓRÁNT LEVELE RADNÓTI SÁNDORNAK 1990 június
 • SZABÓ LŐRINC LEVELE FELESÉGÉNEK 1990 június
 • Borisz Paszternak KÉT LEVELE LJUBOV ALEKSZANDROVNA VORONCOVÁNAK 1990 április
 • Borisz Paszternak HÁROM LEVELE ILLYÉS GYULÁNAK (Pór Judit fordításai) 1990 április
 • Ljubov Alekszandrovna Voroncova LEVELE ILLYÉS GYULÁNAK 1990 április
 • EGY CSÁNGÓ LEÁNY BÚCSÚLEVELE ÉS A LEVÉL OLVASATA 1990 április
 • Kosztolányi Dezső: TIZENHÁROM ISMERETLEN LEVELE (Közli Réz Pál) 1989 november
 • |
  � Holmi 2005 | Tervezte a pejk
  Valid CSS! Valid HTML 4.01!