Darányi Sándor

TEREPRENDEZÉS

Viszonyítási pontnak nektek ott volt
a Korán és az egész hagyomány,
amelyből a nyugat már kikopott;
se mitológia, se Biblia,
az új költészet ezért érthetetlen,
és az lenne Arkhimédésznek is
támpont nélkül. A folyékony fogalmak
eluralkodtak rajtunk – kimaradt
ugyanez odaát, a Boszporusz
túlpartján, ahol a költői nyelv
se adott nemet a megénekeltnek:
a vágy tárgya vagy nő lett, vagy fiú,
de ezt se így, és Lady Montagu*
ugyanúgy félrekövetkeztetett,
ahogy mi Rúmi, Samsz-i-Tabrizi**
rajongását egymásért félreértjük;
de ettől még a támpontunk hiányzik,
s egy támasz nélkül lebegő világban
a költészet dolga, hogy megteremtse
önnön vonatkozási rendszerét.

Az olvasó talán megszokja, mit lát…

 

* Lady Mary Wortley Montagu (1689–1762) – angol írónő, a Török levelek (1763) szerzője. 1717–18-ban Isztambulban járt, Magyarországot is útba ejtve.
** Dzsalál ad-Dín Rúmí (1207–1273) – perzsa szúfi misztikus filozófus és költő. Samsz-i-Tabrizi (1185–1248) – perzsa vándorfilozófus, Rúmi mestere.