Bognár Péter

A BERNÁTI-KNAUZ-JELENTÉS

Az MTA Magyarságtudományi Intézetének
Tavalyi döntése értelmében
A rodológia költségvetése a következő
Évtizedben fokozatosan nullára csökken.

Az Emlékezet-23 építése leáll,
A megszűnő anyagi eszközöket
A projekt elmúlt ötven évének
Dokumentálására kell fordítani.

Az új irányzat szerint a múlt
(A „történelem”) feltárása
A „történészek feladata”, s mint ilyen,
„Az írott források tanulmányozására” épül.

„Az MTA történetének legköltségesebb
[…] interdiszciplináris projektje – a számos
Eredmény mellett […] – alapvető
Kérdéseket nem tudott tisztázni.”

„A rodok létezése nem bizonyítható,
Mibenlétük problémája ennél is
Homályosabb. (Vannak akik szerint […],
Mások szerint viszont […])”

„Ilyen körülmények között a projekt
További finanszírozása értelmetlen. […]
Ha majd az elméleti fizika […]”
Hely, idő, aláírások.