Petri György

[LÁTOD, ANDRIS]

Látod, Andris, a Viktoriaparkban
ilyen könnyen folytatódik egy ritmus
Látod, Judit, milyen
nehéz valamit mondani
Látod, Maya, láttomat, s láttamozod.
Hogy’ is merünk egymás hűlt
helyére nézni?

Látjuk látnivalóink. Node a búvópatak
tudjuk-e mily köveken,
[áthúzott szó] honnan,
hová? Eszem
ennyire terjed.

83. 09. 19.