Pierre de Marbeuf (1596–1645)

SZONETT

Tenger és szerelem mind egyformán keserves,
A tenger keserű, s a szerelem fanyar,
Miként a tenger, a szerelem is benyal,
Mert tenger s szerelem vihar nélkül sosem lesz.
Kit elriaszt a víz, parton marad, a vesztes,
Kit elriaszt a kín, mit szerelem kavar,
A szerelem tüzét kerülje el hamar,
S akkor hajótörés majd egyikükre sem les.
Szerelem anyja a tengerben ringatott,
Lángot a szerelem, anyát a víz adott,
De nincsen víz, amely ily lángolást kivédjen.
Ha víz kiolthatná a szerelem szenét,
Szerelmedet, amely parázslón bennem ég,
Kioltám vala már könnyeim tengerében.

Somlyó György fordítása