HOLMI

A folyóirat online kiadása


2009 szeptember
 • Petri György: „…HA AZ ÉLETNEK NEM LENNE EZ A SÖTÉT MAGVA”
 • RADNÓTI MIKLÓSNÉ LEVELE LENGYEL BALÁZSNAK
 • LENGYEL BALÁZS LEVELE RADNÓTI MIKLÓSNÉNAK
 • Ferencz Győző: JEGYZET RADNÓTI MIKLÓSNÉ ÉS LENGYEL BALÁZS LEVÉLVÁLTÁSÁHOZ
 • Csengery Kristóf: HARAGOM FÉNYES ANGYALA
 • Tőzsér Árpád: SZIGORÚ SZOBROK
 • Tőzsér Árpád: BÉKÉLTETŐN
 • Tőzsér Árpád: HÚSVÉT
 • Balla Zsófia: SZÁMVETÉS
 • Szakács Eszter: VILLÁMHAJIGÁLÓ DIABÁZ
 • Czilczer Olga: MEGHÍVÁS EGY KÁVÉRA
 • Czilczer Olga: A MENETREND
 • Czilczer Olga: A SZOBOR
 • Szvoren Edina: KORÁN FEKÜDTEK AZNAP
 • Bíró Zsófia: RÉSZLETEK A FLUIDUMOK ÉS A GONDOLATOK TITKOS ÉLETÉBŐL
 • Sajó László: HOL OTT
 • Horkai-Hörcher Ferenc: TÖRTÉNELMI KÉPESKÖNYV
 • Horkai-Hörcher Ferenc: A KÖLTÖTT SZERELEM VESZÉLYEIRŐL
 • Tallér Edina: A HÚSEVŐ
 • Méhes Károly: DICSŐSÉGET HOZTAK A FEJÜNKRE
 • Rosmer János: A MAGÁNHANGZÓK FORRADALMA
 • Rosmer János: SZEMKÖZT MŰTEREM
 • Rosmer János: NÁDASDY-MELANKÓLIA
 • Petőcz András: MÁSNAP
 • Beck Tamás: ELMEHETSZ
 • Beck Tamás: TESTVÉREMNEK
 • Tolvaj Zoltán: SZERELEM
 • Sopotnik Zoltán: TEMETÉSI GYAKORNOK
 • Sopotnik Zoltán: HAJOLVA RONTJA EL
 • Kárpáti György Mór: SZONJA 04
 • Kárpáti György Mór: NYÁRI ESTE
 • Kárpáti György Mór: FORD
 • Csabai László: A LÁTOGATÁS
 • Miskolczy Ambrus: ORPHEUS A VILÁGBAN. Kazinczy Ferenc útja a börtönbe és kiútja a börtönből
 • Bodor Béla : PLATÓN ÉS A HANGYÁK (Bertók László: Platón benéz az ablakon; Hangyák vonulnak)
 • Sántha József: HÍD A DUNÁN (Balázs Attila: Kinek Észak, kinek Dél – vagy a világ kicsiben)
 • Bazsányi Sándor: BOLDOG, SZOMORÚ ESSZÉK (Bán Zsófia: Próbacsomagolás)
 • Gréczi Emőke: KÉT RADNÓTI-KIÁLLÍTÁS („…az égre írj, ha minden összetört!” 100 éve született Radnóti Miklós. Petőfi Irodalmi Múzeum; „Ó költő, tisztán élj te most…” Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára)
 • Dupcsik Csaba: VÁLASZTÁSOK (Frank Tibor [szerk.]: Honszeretet és felekezeti hűség. Wahrmann Mór, 1831–1892)
 • Balogh Tamás: SOK-SOK EGYSZEMŰ KIRÁLY (Matthijs van Boxsel: A Butaság Enciklopédiája)
 • |
  � Holmi 2005 | Tervezte a pejk
  Valid CSS! Valid HTML 4.01!