Petri György

[VERSSZAKELEMZÉS]*

1

Szeretném megmutatni V. Sz. egy strófájának – még a költőhöz képest is – kivételes poétikai gazdagságát.

2

„Délután fölborult egy szék,
fölborult egy vitorlás.
Ez a megtorlás.
Amiért ideszöktünk.”

A strófa a bűntudatból fakadó enyhe paranoia (vonatkoztatásos téveszme) mesteri ábrázolása. Megér egy kis „close reading”-et. A többi strófáéhoz képest (1. „A fűzfák haja, a vonat zaja”, 3. „A teraszról pedig”, 4. „Onnan eljöttünk, ide szorultunk”) szándékosan prózává rontja a kezdő sort:

„Délután fölborult egy szék,”

Ez a „Délután” három szótagnyi metrikai redundancia, az egész sort elnehezítő ballaszt. Ráadásul tartalmilag értelmetlen túlpontosításnak hat. (Nem mindegy, hogy mikor?) Nos: nem. Ez a kényszeres precizitás a már említett paranoia típusos tünete! Tehát az ábrázolást gazdagítja. A 2., 3. sorvégi rímpár leleményessége: felületes olvasásra szinte ragrímnek hat, pedig egyáltalán nem az: „vitorlás”, itt az s a valamivel ellátottság képzője (denominális nomenképző, mint mázas, mézes), míg a „megtorlás” s-e deverbális nomenképző. A rímpár tartalmilag is erőteljes kontraszt. Míg a vitorlás a vízparti táj banális kelléke, a megtorlásnak tragikus súlya van. Miért tesz pontot Várady a megtorlás után? Mert így kihangsúlyozza a kétértelműséget az ok-, illetve célhatározói funkciók között. („Azért, hogy…”, illetve „Abból a célból, hogy…”) Vagyis megjelenik a Don Juan-motívum! Az istenkísértés, illetve a bűnhődés vágya. (Költőnk számára kiemelten fontos figura, vö. Don G. dong.) A vers hősében növekvő feszültség jele az is, hogy teljesen eltérő súlyú események grammatikai szinten nivellálódnak: „fölborult egy szék/vitorlás”. Hát nem mindegy? És természetesen „szöktünk”. Respektív férj, illetve feleség elől? Minden bizonnyal. Hiteles korrajz is e négy sor. Lám olyan ez a „close reading”, mint a nagyító tükör: gyengébb minőség esetén rejtett hibákat (poétikai mitesszereket) leplez le, jó vers esetében a finomszerkezetben rejlő poétikai értékeket.

Jegyzet: Ha erőmből telik, folytatni szeretném ezeket a tüzetes V. Sz.-olvasásokat, mert hitem szerint hasznos tankönyvféle kerekedhet ki belőle kezdőknek – és haladóknak.

Petri György

 

* A Hazafelé című vers egy szakaszának elemzése Petri György hagyatékában
maradt fenn, nem sokkal halála előtt írta.