Bertók László, Bognár Róbert, Csengery Kristóf, Gergely Ágnes, Imreh András, Kántor Péter, Kovács András Ferenc, Lator László, Mesterházi Mónika, Nádasdy Ádám, Orbán Ottó, Szőnyi Ferenc, Tatár Sándor, Timár György, Vadász Géza, Várady
Szabolcs, Varró Dániel

NEGYVENNÉGY MAGYAR LIMERIK

Bertók László

Ült egy új rabtárs a cellában.
Körben a régiek, ahányan:
„Ki dugott dutyiba?”
„A konkurencia…
Olyan pénzt nyomtam, mint az állam.”

*
Volt egy ős, úgy hívták, Botond.
Kanállal ette a betont.
Egyszer úgy begerjedt,
két kézzel bevert egy
bizánci érckaput… „Na ne mondd?!”

Bognár Róbert

Így szól az asszonka: „Elemér!
ugorjá le má’ egy elemér’!
Ha jó a vibrátor,
nem kellesz… ámbátor
ma este mindkettő belefér.”

*
Járta a világot Bölcs Ödön,
náthás volt Karakószörcsökön.
Kamatyolt a jaki-*
ban, s mondja valaki:
„Alul is, fölül is szörcsög ön.”

Csengery Kristóf

Volt egy elítélt, Marcella.
Szólt: „Hideg ez a szar cella.
Ajánlom, fűtsenek,
különben elmegyek.
Vár rám egy békés parcella.”

*
Volt egy nő, úgy hívták, Emma.
Azt mondta: „Nos, jó. De nem ma.
Majd ha a jégverem
plusz iksz a négyzeten
szorozva zé minusz gamma.”

Gergely Ágnes

DISZKURZÍV

Egy hölgy, kihez közel a d’Orsay,
bekopogtatott: „Van, kérem orrspray?”
„Hölgyem, semmit se tartok,
csak fülsprayt à la Van Gogh.”
„Eh! Orrspay nélkül mit ér a d’Orsay?”

KÖDBEN

Egy úr így szólt: „Sassnitz-Trelleborg!
Én nem értem, e hajó merre hord!
A kapitány kába,
megy Dél-Afrikába,
kiabálhatom, hogy: Sassnitz-Trelleborg!”

Imreh András

Élt egy lány, úgy hívták: Ernő.
Nem volt egy kimondott delnő.
Bár a sors mostoha,
jobb későn, mint soha:
sírján ma fű helyett mell nő.

*
Szomszédom jó ember, de jelenleg
börtönben ül, mivel túl sok jent vett.
Irigység, gonoszság:
ilyen ez az ország –
itt mindig mindenkit feljelentek.

*
Van egy hely, úgy hívják: Nagylak.
Házain nincsenek ablak.
Fűtési szezonban
ebből csak haszon van –
így írta tegnap egy szaklap.

*
Egyszer egy úr – neve Goldmann –
Broccolit keres a boltban.
– Megmondtam én már, Gold-
mann úr, ez kóser bolt:
Pattisohn van meg Mángold van.

*
Fura egy hely ez az Alcsút.
Kifele semerre nincs út.
Mondom: – Ez hogy lehet?
Nem tűnt fel bejövet!
S kínomban köptem egy karcsút.

Kántor Péter

Volt egy nő, úgy hívták: Mi lesz már?
Volt harisnyája vagy kilenc pár.
Abból nyolc elszakadt,
egy szürke megmaradt.
Egy szürke harisnya minek már?

*
Volt egyszer egy Ernő vagy Gábor.
Nem volt az sem kőből, sem fából.
Ha egy jó nőt látott,
mindig felkiáltott:
Elég már a politikából!

Kovács András Ferenc

POSZTROMANTIKA

Levágták már Gérard de Nervalt…
Költő volt, ám zsenáns, enervált.
Kopott utcalámpán
lógott búsan, csámpán.
Azóta még inkább rezervált.

IRODALMI DIVATOK

Megint sikk morogni Babitsra:
„Nyekergő, kínrímes farigcsa!
Lírája kétes, tört.”
…Akárha ékes tőrt
fitymálna fenetlen fabicska.

ÚJ NYUGAT

Marhára ráment Ady Endre
a vadiúj dúvadi trendre:
pörölte véreit,
vörös fehéreit.
Nem hajtott turbós happy endre.

Lator László

TRÁGÁRIÁCSKÁK

Vitamottó: Akkor jó a limerik,
ha olvassák s kiverik.

Volt egy úr, lakhelye Apostag.
Nők mondták, kit meghág, lapost kap.
Ezért, ha, vén ördög,
lik végett sündörgött,
gorombán farkára tapostak.

*
Ifmered a pöfe Gabikát?
Nem vifelt fohafem rabigát.
Döngetni nem kellett
fe kaput, fe mellet,
ő tárta ki farkig a likát.

*
Van egy úr, egy kópé cseszneki,
bárkivel nagy kéjjel cseszne ki.
De mikor egy nővel
nem igekötővel
próbált, az azt mondta: ezt neki!

*
Egy nemtő (nő? nem nő?) Olivér,
odavolt bizonyos Zoliér.
De Zoli nem csípte:
Mit bizzegsz? Mírt ípp te?…
Hiába, nem úr, csak prolivér.

Mesterházi Mónika

MAGYAROS

Volt egy város, Karakószörcsök,
élt ott egy csomó aranyhörcsög.
Az egyik sört ivott,
hozzá gyümölcshabot,
azóta rángatják a görcsök.

*
Van egy hely, bizonyos Csikéria.
Megterem ottan a csikória.
Hanem csak vigyázzál,
ne sokat gatyázzál,
mikor a hasadat csikaria.

Nádasdy Ádám

Különös ifjú volt Armand:
úgy tudott csak, hogyha hárman.
Aznap a csehóban
nem volt, csak egy jó kan –
„Nem baj, majd beszáll a bárman!”

*
Töprengett a strandon Kiss Erik:
milyen, ha a vízben kiverik?
Megrémült: ha föláll,
elkapja a Köjál,
a James Bond, a Poirot, a Derrick.

*
Volt egy srác, úgy hívták: Benedek,
semmi sem volt neki meredek.
Így szólt a drabális Zsolthoz:
„Izgat, ha mellettem horkolsz,
én meg csak nézlek és meredek.”

*
Élt egy úr Nemesgulácson,
megakadt szeme egy ácson.
Suttogott az ablakánál:
„Ó, ha rám csak annyit szánnál,
amennyi kifér a rácson!”

Orbán Ottó

A GAZ NŐGYÓGYÁSZ

Volt egyszer egy gaz nőgyógyász. Gaztette,
hogy az ujja helyébe a f-t tette.
„Betudható-e az asztmámnak,
hogy úgy érzem, mintha b-nának?” –
kérdezte a nő a gaz orvostól, aki épp azt tette.

A POSTA APOSTAGON

Duna mentén híres község Apostag,
a Diners Clubban minden helyi lakos tag.
Gond egy szál se, probléma
csak abból van, hogy néha
hetekig nem talál oda a posta(g).

A CSÍKOS FENEVAD

A dzsungelben lófrált egy nigger,
hol rátámadt Sir Khán, a tigger,
s azóta e fekete
szörnyen dadog: „Te…te…te” –
mondja, és e közben tikkel.

Szőnyi Ferenc

Van egy szép hableány, Abigél,
lánysága pünktlich a habig ér,
azon túl habasszony…
Na most? Ússzon? Basszon?
Ívódik habhosszat, amíg él.

Tatár Sándor

KÉT CRIMERICK

Volt egy báj’ ifjú hölgy Pécsett,
a légyottról ő néha késett,
míg egy féltékeny lektor
nem tűré már és megfor-
gatta szívében a késet.

*
Egy ifjú széplélek Cegléden
elábrándozott a lepkéken,
s túl sötét utcába tért be –
dealerek golyója érte!
Ennyit most őróla sebtében.

Timár György

Jó rabbink fiának Solymáron
orra csak csöpög és foly nyáron.
De a sok limerick
engem már kimerít,
így hát nincs poén itt, sojnálom.

*
Huszonnégy tonnát Houston
málaiból lenyúz Tom
egyetlen egy nap.
S ha elhagy egy na-t,
úgy is marad még 20 ton.

Vadász Géza

Tanti még sosem járt Moszkvában.
„Mennék, csak bírná a rossz lábam!”
Vigasztalja Iván:
„Ne sírjon, tantikám!
Lényeg, hogy Moszkva járt magában!”

*
Kérdik a gavallér Xavért:
„Ön gáláns, minden nőt megért!
Mért térdel eléjük?
Tiszteli erényük?”
„Á, dehogy! Csakis a szagért!”

*
Pirosba öltözött Piroska,
így tévedt végül a tilosba.
S mi történt? Borzalmas!
Jött egy ordas farkas…
Piroska pedig – hamm! Bekapta.

OPERETT

Szobalány: kötényke, tálca.
Szemérmét nem fedi álca.
Felnéz a karmester:
megáll az orchester,
és égnek mered a pálca.
Várady Szabolcs

Tél volt, és rádöbbent Petőfi:
elfogytak az összes befőtti.
Semmi sem állandó!
Ezt kompenzálandó
úgy döntött: szobáját befűti.

Varró Dániel

Volt egy úr, lakhelye Komárom,
útra kelt egyszer egy homáron.
Kérdezték: „Élelmes?
Fürge és kényelmes?”
„Nem – mondta –, de azért komálom.”

*
Volt egy úr, lakhelye Párizs,
rászóltak: „Fogyjon le máris.”
Onnantól nem evett
feltéthez köretet,
„Pá, krumpli – mondta – és pá, rizs!”

*
Volt egy úr, lakhelye Mozambik,
fenéken harapták a zombik.
Faggatták: „Nagyon fáj?”
Azt mondta: „Ugyanmár.
Eleve is volt már azon lik.”