Utassy József

MÉLTÓ HALÁLT

Méltó halált adj, Istenem,
büszke, gyönyörű elmúlást!
Hullong hajam hava, dereng:
csillagmessze az ifjúság.
Adj méltó halált, Istenem,
gyönyörű, büszke elmúlást!

Utáltam mindig a ricsajt,
fegyverzörgést, bitang bombát – –
Csönd az erdőbe ha kicsalt,
tűnődtem ott órákon át.
Ó, én gyűlöltem a ricsajt,
fegyvercsörgést, bamba bombát!

A hitek hite volt enyém.
Remegtem az igazságért.
Fölnevelt magához a fény,
így lettem az elmúlásé.
A hitek hite volt enyém!
Hitetlenségem: Tamásé.

Adj méltó halált, Istenem,
gyönyörű, büszke elmúlást!
Hajam hava hullong, dereng:
csillagmessze az ifjúság.
Méltó halált adj, Istenem,
büszke, gyönyörű elmúlást.