Rába György

BARANGOLÁS AZ ÉNBEN

Azok az útvesztő barangolások
énemben hol nem jár más senki sem
s hol utcatáblát sehol sem találok
hogy a végcélt jelezhetné nekem
még hogy táblát járdát kövezetet se
a létezés peremvidéke ez
nincs közvilágítás se bevezetve
a homályban hibbant falfirka les
annak aki mégiscsak idetéved
ez sovány leltár nem egyszeri élet
s hallgatag jelhez mért tolongna régész
fölfedező ezt nem sugallja ép ész