Térey János

JÚDÁS

A fejvadász nem keverhet
Üzelmeibe érzelmeket.
Égető szükségü tervek
Jelölik ki útját: napkelet;
Simabőrű és valószinűtlen,
Akárcsak egy Garnier-modell.
Krisztus el, Júdás utána,
Júdás utána: Krisztus el.

Céltalan becsvágy hősége fűti,
Iskarióti iparkodás,
Mely az árulói karrierre
Koncentrálódik később, nem vitás.
Apostolság is hűbér, és ez
Mégse szájíze szerint való:
Nem lesz lakója holdudvaroknak,
Nem lesz atléták mögött: utánfutó.

Hirtelen egy emlék robbanása;
Kioldozza agyából, semmi nyom.
Irgalmatlan est. „Magamhoz
Veszlek tüstént, jó Rivotrilom.”

Zeng az éterben a folyami
Népdal: Vigyél által a Dunán.
Átkelés a vízen száraz lábbal,
Jóval negyed tizenegy után.

A kihagyó szívverésü város
Élén békefenntartók vagy főpapok?
Megérkezett Júdás Budapestre,
Megízlelendő a borba mártott falatot.
Átlagéletkor: tizenhat,
A Getsemáné-kertbe nem kivánkozik,
Kedron patakától a Jégverem utcáig
Vitték éjszakai villamoskocsik.

Fogytán az erkölcsi állóképesség;
Körbelengi Simon fiát kenderízü füst.
Bájos apagyilkos. Ilyen embernek
Stabil árfolyama van: harminc ezüst.
Pénztárosunk ő, nála a súlyos erszény,
S pászkakenyerünket látva, földerül.
Ő nyomorúságunk vámszedője,
Csődminiszter személyünk körül.

„Csak az igaziak kiváltsága,
Tudd, a törvényenkívüliség.
S lám, mint valami latorra,
Úgy ront rám mégis számtalan pribék.
Eljövend a nagycsütörtök,
Mondom, ártatlan vért árul el,
Aki közületek: ördög.”

Júdás utána: Krisztus el.