HOLMI

A folyóirat online kiadása


1990 december
 • Vas István: BÚCSÚSZÓ
 • Takács Zsuzsa: ÖT VERS: Átváltozás; A nem-levők és mégis; meghívottak; Nos, hát hazajöttem; írd meg a verset!; Föl, álomra
 • Bíró Dániel: GEDŐ ILKA VAJDA LAJOS-ÍRÁSÁRÓL
 • Mándy Stefánia: GEDŐ ILKA ESSZÉJÉNEK ELŐTÖRTÉNETÉHEZ; REFLEXIÓK, 1954. NOVEMBER
 • Gedő Ilka: VAJDA LAJOSRÓL
 • Végh János: KÉSŐ GÓTIKUS SZÁRNYASOLTÁROKRÓL
 • Dragan Dumitrov: ÜZENET ANALFABÉTÁKHOZ (Bozsik Péter fordítása)
 • Dragan Dumitrov: AZ ÍRÁS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA (Bozsik Péter fordítása)
 • Bozsik Péter: FORDÍTÁS KÖZBEN: Ideghúron; (…) érzem magam
 • Forgács Zsuzsa: HÉT NŐ NEW YORKBAN
 • Umberto Eco: IRRACIONALIZMUS TEGNAP ÉS MA (Barna Imre fordítása)
 • Szilágyi Andor: RONGYOK ALATT, TOLLAKON
 • Pacskovszki Zsolt: FAGY
 • Kurdi Imre: TERVEK, SÍRBESZÉD
 • Kurdi Imre: SZ. Z.-VÁLTOZAT
 • Megyesi Gusztáv: LEHET-E GYŐZNI?
 • Heller Ágnes: KELET-EURÓPA „DICSŐSÉGES FORRADALMAI” (Nóvé Béla fordítása)
 • Fodor András: TUDÓSÍTÁS EGY KONFERENCIÁRÓL
 • Fodor András: ELIGAZÍTÁS A BELVÁROSBAN
 • Kocziszky Éva: ANTIK ÉS MODERN: AZ ANTIGONÉ-ÉRTELMEZÉS TÍPUSAI
 • Kocziszky Éva: George Steiner: Örök Antigoné
 • Rászlai Tibor: A surrogó denevér halhatatlansága (Arisztotelész: Lélekfilozófiai írások)
 • Boldizsár Ildikó: A szív memóriája (Gabriel Garcia Márquez: Szerelem a kolera idején)
 • Antal István: Álmaink hosszú nyaka (Jorge Luis Borges: Képzelt lények könyve)
 • Babarczy Eszter: Az ismeretlen történet (Szilágyi Andor: A világtalan szemtanú)
 • Hajdú Gergely: Ötödik nekifutás (Ágh István: Kidöntött fáink suttogása)
 • Hahner Péter: A vadkan Erymante és a burzsoá állam termőtalaja (Vadász Sándor: Emberek és eszmék a francia forradalomban)
 • Radnóti Sándor: A fosszíliavadász (Richard E. Leakey: Megnyertem az életet)
 • Szathmáry Eörs: Evolúció bölcsészeknek (Steven Jay Gould: A panda hüvelykujja)
 • |
  � Holmi 2005 | Tervezte a pejk
  Valid CSS! Valid HTML 4.01!