Rába György

HÁTSÓ ABLAK

 

Esőpöttyös üvegre sirályok
éhenkórász csatangolók írnak
nyirkos föld mennyországába vágyók
pörgő lombok rendelkező úrnak

Vetemedett pattogzó keretben
ez a kép a lét alamizsnája
kirekeszti ami lehetetlen
óriás konc egy halandó szájba

Vagy jólelkű gazdag ajándéka
hangyájának egy abrosznyi síkon
hadd jusson egy morzsa reménység a
holnapomra hahotáznom sírnom